Sunday, October 29, 2006

Hadith: Jawapan Kepada Pengritik #4

Bab I:

Hujah: ‘Perkara Ini Telah Lama Diselesaikan’ (Hujah 7)

Betulkah perkara Hadis ini telah lama diselesaikan? Apakah ‘diselesaikan’? Dengan saranan ini, pengkritik-pengkritik saya bermaksud pertikaian mengenai Hadis yang berlaku dalam masyarakat Islam terhadap saranan Imam Shafi’I (m.820) bahawa Hadis/Sunnah juga wahyu dan merupakan sumber hukum bersama dengan Quran[1] telah selesai dengan terkumpulnya ‘Hadis-hadis sahih’ dalam enam kitab Hadis kaum Ahli Sunnah dan dalam empat buah kumpulan Hadis kaum Syi’ah dalam abad-abad ketiga, keempat dan kelima.[2] Hal ini tidak benar. Walaupun Hadis ‘diterima’ oleh masyarakat Islam sebagai sumber hukum kedua, kesahihannya terus dipertikai oleh kaum Muktazilah yang terdiri dari ahli-ahli falsafah dan sains dari waktu itu hingga kepada pengikut-pengikut moden mereka sekarang. Ini membuktikan bahawa tidak ada persetujuan muktamad tentang kesahihan Hadis, seperti mana ada peretujuan muktamad teantang kesahihan Quran.

Masalah yang lebih penting itu pertentangan antara sesetengah hadis dengan Quran, dan antara sesetengah hadis dengan hadis. Contoh dalam kedua-dua kategori ini banyak. Beberapa pertentangan antara Hadis dan Quran ialah dalam hukum-hukum zina dan murtad.

Dalam kesalahan zina, Quran menentukan hukuman sebat 100 kali bagi semua kes,[3] kecuali bagi mereka yang tidak merdeka, iaitu hamba-abdi. Hukuman bagi hamba-abdi ialah sebat 50 kali, separuh daripada hukuman terhadap pesalah-pesalah yang merdeka.[4] Hukuman dalam Hadis bagi penzina-penzina yang telah berkahwin itu rejam dengan batu hingga mati.[5] Walaupun Ahlul-Hadis memberikan pelbagai alasan untuk menghuraikan perbezaan ini, huraian-huraian tersebut tidak boleh menghapuskan fakta perbezaan ini. Sebenarnya hukuman rejam dengan batu hingga mati bagi penzina itu berasal dari kitab Taurat.[6] Ini bermakna hadis-hadis mengenai perkara tersebut dibawa masuk ke dalam masyarakat Islam oleh orang Yahudi.

Dalam kes murtad, Quran tidak menetapkan apa-apa hukuman. Allah s.w.t. memberi kebebasan mutlak kepada manusia untuk beriman atau menjadi kafir.[7] Hukuman terhadap kekafiran hanya akan dijatuhkan oleh Tuhan pada Hari Qiamat. Di dunia tidak ada hukuman. Sebaliknya, dalam Hadis, hukuman terhadap orang-orang murtad itu ialah bunuh[8]. Hukuman ini juga sma dengan hukuman dalam kitab Taurat.[9]

Kes-kes percanggahan antara hadis dengan hadis pun banyak juga. Contohnya mengenai bimbingan yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan kalimah syahadah. Ada hadis yang mengatakan bimbingan itu Quran sahaja;[10]ada hadis yang mengatakan Quran dan Sunnah.[11] Dalam hal syahadah, ada Hadis yang menyatakan kalimah itu: “Tiada tuhan, melainkan Allah” sahaja;[12] ada pula hadis yang menyatakan: “Tiada tuhan melainkan Allah. Muhammad pesuruh Allah”[13] Ini bukti bahawa Hadis sendiri merakamkan adanya aliran fikiran berpegang kepada Quran saja dalam masyarakat Islam pada waktu pergeseran hebat antara Quran dan Hadis sedang berlaku. Ini menunjukkan bahawa Hadis, walaupun tidak boleh dijadikan sumber hukum, merupakan satu sumber sejarah yang berguna.

Contoh-contoh di atas menunjukkan dua masalah yang besar bagi Hadis, iaitu percanggahan sesetengahnya dengan ajaran-ajaran Quran, dan percanggahan antara hadis dengan hadis. Ini membuktikan bahawa kedudukan Hadis sangat lemah. Kelemahan ini menyebabkan ia tidak boleh dijadikan sumber hukum, kecuali hadis-hadis yang tidak bercanggah dengan Quran.[14]

Walaupun kita menolak Hadis sebagai sumber hukum[15] yang mutlak, kita tidak menolak Hadis sebagai sumber hukum kedua. Tuhan memerintahkan kita supaya taat kepada Alah dan rasul-Nya, dan kepada mereka yang berkuasa di dalam masyarakat[16]. Ketaatan kita kepada Allah dan rasul bermakna berpegang kepada Quran. Rasul tidak boleh dibezakan daripada Allah dalam konteks ini, kerana rasullah yang menyampaikan kitab Allah itu kepada manusia. Ketaatan kepada ulil-‘amir itu bersyarat, dengan syarat perintah mereka tidak bercanggah dengan ajaran-ajaran Quran.

Sejarah telah membuktikan kepada kita bahawa Nabi Muhammad memegang dua peranan. Pertama, peranan beliau sebagai rasul yang dilantik oleh Tuhan. Kedua, peranan beliau sebagai pemimpin, kerana beliau telah bertindak sebagai presiden negara-kota Madinah yang beliau tubuhkan pada tahun pertama Hijrah dan seluruh negara Semenanjung Arab apabila seluruh Semenanjung Arab jatuh kepadanya dua belas tahun kemudian.

Selain persiden, beliau juga bertindak sebagai pemerintah tertinggi angkatan bersenjata dan sebagai ketua hakim.

Autoriti beliau sebagai pemimpin tertakluk di bawah bahagian kedua ayat Quran yang telah kita petik, iaitu autoriti yang bersyarat. Apa yang dikatakan Hadis/Sunnah dengan jelas termasuk dalam kategori ini. Mana-mana Hadis yang selaras dengan ajaran Quran boleh diterima; mana-mana Hadis yang bercanggah dengan ajaran Quran tertolak.

Oleh kerana banyak lagi hadis dalam kitab-kitab ‘Hadis Sahih’ itu bercanggah dengan ajaran-ajaran Quran, maka sebab itulah masalah ini belum selesai. Kita hanya menutup mata kita kepada masalah (kerana takut hendak menghadapinya) jika kita terus bersikap demikian. Dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, pegangan kepada ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada Quran membawa akibat-akibat yang buruk.Perpecahan, kelemahan dan kemunduran umat Islam hari ini berpunca dari sini.

Masalah umat Islam hari ini bukan kerana mereka tidak berpegang teguh kepada agama. Kebanyakan mereka berpegang teguh (dengan menunaikan semua Rukun Islam), tetapi agama yang mereka pegang itu sudah banyak bercampur-aduk dengan ajaran-ajaran lain yang bercanggah dengan Quran. Malangnya, kebanyakan mereka tidak sedar akan hal ini.

Sambongan Hujah: Metodologi Penulis Leman (Hujah 8)[1] Risala, h. 119 dan seluruh Bab V.

[2] Kumpulan-kumpulan kitab kaum Ahli Sunnah disusun oleh Bukhari (m.256/870), Muslim (m. 261/875),

Abu Daud (m. 275/888, Tirmidzi (m. 279/892) Ibn Majah (m.273/886) dan al-Nasa’I (m. 303/915). Kumpulan-kumpulan kaum Syi’ah disusun oleh al-Kulaini (m. 328 atau 329), Ibn Babuwayh (m. 381), Jaafar Muhammad al-Tusi (m. 411) dan al-Murtada (m. 436).

[3]Quran, 24:2.

[4] Quran, 4:25.

[5] Mishkat. Bab 25, No.88. Riwayat Bukhari dan Muslim.

[6] “Tetapi jika tuduhan itu benar dan tiada bukti bahawa pengantin perempuan itu dara, hendaklah mereka membawa dia keluar ke pintu rumah bapanya, dan di sini hendaklah mereka rejam dia dengan batu hingga mati. Dia telah mengaibkan keluarganya dengan mengadakan persetubuhan sebelum dia berkahwin… Jika seseorang lelaki ditangkap melakukan persetubuhan dengan isteri orang lain, kedua-duanya hendaklah dibunuh … Katalah seorang lelaki ditangkap di sebuah bandar melakukan persetubuhan dengan seorang gadis tunangan orang. Hendaklah kamu membawa mereka ke pinggir bandar dan rejak mereka dengan batu hingga mati …” (Deuteronomy, 22:20-32)

[7] “Katakanlah, ‘Inilah kebenaran daripada Tuhanmu,’ dan selepas itu, barangsiapa mahu beriman, berimanlah, dan barangsiapa mahu kafir, kafirlah.” (Quran, 18:29)

[8] Mishkat, Bab 25, No. 74 Riwayat Bukhari.

[9] “Tetapi bunuhlah sebarang pentadbir mimpi atau nabi yang melawan Tuhan… Walau abangmu atau anak lelaki atau anak perempuanmu atau isteri yang kamu kasihi atau sahabatmu yang paling karib sekalipun boleh menggalakkan kamu menyembah tuhan-tuhan lain, tuhan-tuhan yang tidak pernah disembah oleh nenek-moyangmu. Salah seorang daripada mereka boleh menggalakkan kamu menyembah tuhan-tuhan kaum lain yang duduk berhampiran dengan kamu, ataupun tuhan-tuhan mereka yang tinggal jauh daripada kamu. Tetapi jangan biarkan dia memujuk kamu; jangan dengar dia pun. Jangan berlembut atau kasihan kepadanya dan jangan melindungi dia. Bunuhlah dia! Dululah kamu merejam dia dengan batu hingga mati! Dia cuba membawa kamu daripada Tuhan kamu yang telah menyelamatkan kamu dari pengabdian di mesir… (Deuteronomy, 13:5-10) Lihat juga Deuteronomy, 1:2-5.

[10] Mishkat. Bab 36, No.45 Riwayat Bukhari.

[11] Ibid. Bab 1, No. 120. Muwatta.

[12] Ibid. Bab1, No.12 dan 22. Riwayat Bukhari dan Muslim.

[13] Ibid. Bab 1, No.11 dan 21. Riwayat Bukhari dan Muslim.

[14] Ayat 59, Surah 4 menyebat dua jenis kuasa: kuasa mutlak Ilahi dan kuasa relative pemimpin atau manusia. Manusia melalui pemimpin mereka boleh membuat undang-undang tambahan yang tidak bercanggah dengan Quran.

[15] Dalam pandangan hidup tauhid, sumber hukum semestinyalah satu, iaitu Allah, pencipta sekalian alam. Namun demikian, kita boleh menerima konsep “sumber-sumber trbitan”, iaitu sumber-sumber yang didasarkan kepada, selaras dan tidak bercanggah dengan sumber asal. Lihat nota 17.

[16] Quran, 4:59.

Sunday, October 22, 2006

INTER-RELIGIOUS DIALOGUE

By: Kassim Ahmad
19 October, 2006

After the 9/11’s attack on the United States and George W. Bush proclaimed his long “War on Terror” and after Pope Benedict XVI’s lecture at the University of Regensburg on 12 September, 2006 where, quoting a 14th century Byzantine Emperor Manuel Paleologus’s lie about Islam and Muhammad without refuting him that Islam was evil and spread through violence, not to mention Samuel Huntington’s provocation of “Clash of Civilizations”, it does seem that inter-religious dialogue, leading to better inter-religious understanding, especially between Islam and the Judeo-Christian West, is extremely important.

Such a dialogue has been consciously undertaken towards the end of this century. Whether these dialogues have produced beneficial results or not, are not definitely known. One hopes that they have been beneficial.

It is important to clarify the aims of such a dialogue, because unattainable aims would sour the dialogue and relations between the religious communities, in this case, between he Western and the Muslim Worlds. The aims must therefore be practical and realizable.

The lowest common denominator for two peoples to co-exist side by side is respect and tolerance of each other’s different religions and cultures within which both work for the common good in terms of economic, social, political, intellectual and cultural developments. Differences in religions, cultures and languages need not bar nations from working for the common good. As the Quran says, these differences should lead to more knowledge of each other and consequently better understanding, tolerance and even appreciation.

To achieve respect and tolerance of one another’s religions and way of life -- this is the true aim of religious dialogue. The aim is not to find which is the better religion, yours or mine. Given man’s parochial tendencies, such an aim is virtually impossible to achieve. The true aim of dialogue is for the various religions to co-exist peacefully. The Quran has expressed this manner of relations between believers and disbelievers in the short and pithy Surah 109, thus:-

O you disbelivers, I do not worship what you worship. Nor do you
worship what I worship. Nor will I ever worship what you worship. Nor will I
ever worship what you worship. Nor will you ever worship what I worship.
To you is your religion and to me is my religion.

This is perfect respect and tolerance for the other’s religious beliefs and practices. This teaching became the policy of Muslims administrations towards Christians, Jews and other non-Muslim communities living under them for centuries. There has never been any forced conversion into Islam, as there had been into Christianity.

However, the Jews and the Christians, described as “the People of the Book” in the Quran, out of sheer jealousy, had never accepted Muhammad when he appeared, even though the coming of Muhammad was foretold in the Torah and the Gospel. They distorted the words referring to Muhammad’s advent in order to make them mean something else. This is due to their parochialism. Each of them, Jews and Christians (Jesus, a Jew, was not responsible for this; he foretold Muhammad’s coming), could not accept the fact that other people than them (in this case the Arabs) could be the recipient of a new revelation. This primordial jealousy against Muhammad and against Islam resulted in their centuries-old prejudice, distortions and lies about Muhammad and Islam, bringing about misunderstandings and conflicts, including the long crusades.

However, the Jews’ and the Christians’ persistent attempts at thwarting and killing Islam failed. Islam has a reputation for conquering its conqurers. Today it is the fastest growing religion in Europe and the United States. It is not impossible to visualize a Muslim America and a Muslim Europe in the next thirty years! Lest some people accuse us with parochialism too for wanting to see Islam (“my” religion) triumph in the world, I would quickly disabuse them that this is not the case. We are not automatically enamoured with what we have. In fact, we have severely criticized traditional Islam or the theologians’ Islam. Islam, for us, is the religion approved by God. Its basic teachings are represented in the Quran and the Quran alone. It is God’s Truth. It is comprehensive, simple, practical, logical, rational, beautiful, just and merciful. It is what a noble soul desires from God. That is the only reason we want to see it triumph in the world.

Only in the Twentieth Century did the Judeo-Christian West, in the fullness of its colonialist carrier, become aware that many other cultures, civilizations and religions as great and old, if not greater and older than theirs exist. From that point, they came to realize that they have to co-exist with them. Thus the dialogue of religions and civilizations begin to be consciously pursued.

For Muslims, their sacred book, the Quran, has already taught them this: respect and toleration of others’ religions. They have also been taught that God created differences in peoples in order that they may know one another. They therefore readily accept dialogue. I have, however, to report an exception. In my country Malaysia, there is a standing proposal for an Inter-faith Commission aimed to advise the Government in matters relating religious and ethnic conflicts and relations. Main stream Muslim groups refused to take part in deliberations to form this Commission and when it was proposed to the Government, it refused to consider the proposal. The reason main stream Muslim groups boycotted the earlier deliberations is their presumed fear that the Commission may be used to interfere in the affairs of Islam. It must be stated that such a negative attitude finds no support in the Quran.

Although conscious dialogue through rational argument to establish the truth is supported by the Quran , the Quran also informs us that for most people the truth is not what they want or seek. What they want or seek is comfort with their presuppositions. In other words, they are comfortable with their beliefs, whether those beliefs conform to the truth or not. That is the reason why the Quran advises respect and toleration for others’ religions.

In spite of obstacles in finding the truth in consciously-planned dialogues, there is another dialogue, not consciously planned, that goes on ceaselessly. This is part of the long historical process. This process goes on through human activity in establishing the truth (e.g through divine revelations, through inspired writings like Plato’s dialogues and through inspired scientific discoveries) and through inter-cultural and inter-civilizational contacts between different societies.

There is another way of establishing the truth apart from the rational and historical way. We might call it the spiritual way, that is, through a vow solemnly undertaken, invoking God as our witness. The Quran mentions this method in order to establish the truth regarding Jesus Christ’s death. After giving a brief account of Jesus’s birth, his life-work and his death, around the first and the third of which there is much controversy, the Quran throws out a terrifying challenge to the Christians. Let us hear the Quran’s own words on the matter.

If anyone argues with you, despite the knowledge you have received,
Then say, “Let us summon our children and your children, our women
And your women, ourselves and yourselves, then let us invoke God’s
Curse upon the liars.” Absolutely, this is the narration of the truth.
Absolutely, there is no god except God. Absolutely, God is the
Almighty, Most Wise. If they turn away, then God is fully aware of
The evildoers. Say, “O followers of the scripture, let us come to a logical
Agreement between us and you: that we shall not worship except God;
That we never set up idols besides Him, nor set up any human beings
As lords besides God.” If they turn away, say,”Bear witness that we are
Muslims.”

However, this challenge was never accepted by the Christians, to whom it was addressed, either in Prophet Muhammad’s time or in later times. I wonder whether the Muslims of today would dare throw the challenge to the Christians of today. I say this because, the Muslims having broken into sects, in violation of the teachings of the Quran, and having elevated Prophet Muhammad to a position higher that other prophets of God, again in violation of the teachings of the Quran, the Muslims themselves cannot claim that they have not committed the same errors as the Christians or the other religious communities!

Any inter-religious dialogue today would have to deal with two major questions. The first question is one regarding monotheism and polytheism. Under this rubric, we have to deal with subsidiary questions of the Christian belief in the Trinity and related Christian beliefs, and perhaps atheism too. No one can guarantee that such topics can be argued rationally and bear fruit.

The second major question is the practical one, i.e. how the various world communities, religions and civilizations can co-exist peacefully and cooperate to build a just world, without colonialism, without imperialism and without any form of oppression. Two attempts have been made to achieve this aim or part of this aim under Western leadership, i.e. the League of Nations of 1920 and its successor the United Nations of 1945. The first, of course, has failed, to be replaced by the second. By the end of the 20th Century, the second seems to have failed also.

We are now living in a very precarious world of the beginning of the 21st Century, without any mechanism to protect the weak from the strong and without any mechanism to prevent a new World War. Some voices have already proclaimed that we are already in World War IV (the so-called War on Terror, the third being the Cold War). There are at present more than enough fuses to ignite a new World War – North Korea and Iran, not to mention the issue of the long-suffering Palestinians and the newer problems of Western aggressions in Afghanistan and Iraq.

Another, perhaps more serious problem, that is seldom mentioned, is the utter bankruptcy of the American economy and its serious consequences for the world as a whole. The resurgence of fascism in the U.S. and in Europe during the last decade is a reflection of this deep world financial crisis.

What is going to happen? What can concerned ordinary citizens do? Can inter-religious dialogue help? Inter-religious dialogue, helpful though it is, obviously cannot decide the fate of the world. The fate of the world lies in the hands of its peoples, fighting to promote good and prevent evil. Where is the current world evil? The Bush-defined axis of evil of Iraq-North Korea-Iran is a camouflage to hide the true axis of evil, i.e. U.S.-British-Zionist world hegemony. Many ordinary people worldwide already have knowledge of this hegemony and they have formed resistance movements against it. What Bush and his ilk call terrorists are resistance fighters against this triad hegemony. The failures of the League of Nations and the present United Nations are precisely due to their being manipulated by this imperialist triad.

So, our solution lies in our unflinching resistance to this neo-colonialist triad. But this resistance must also be based on a new philosophy of democratic humanism or republican humanism that can lead the world into a new era of justice and happiness for all mankind.


Kassim Ahmad is a Malaysian freelance writer. He can be contacted at kasmad@yahoo.co.my. His website is www.kassimahmad.blogspot.com.

Thursday, October 19, 2006

Hadith: Jawapan Kepada Pengritik #3

Bab 1

PENGKRITIK-PENGKRITIK SAYA

Katakanlah, “Tunjuklah buktimu kepada kami, jika kamu benar.”
(Quran, 27:64)

SEJAK buku saya, Hadis – Satu Penilaian Semula, diterbitkan dalam bulan Mac 1986, tidak kurang daripada enam buah buku atau risalah telah ditulis oleh sarjana-sarjana Islam tempatan dan diterbitkan untuk menjawab buku itu. Mungkin ada lagi buku atau risalah yang telah ditulis dengan tujuan yang sama, tetapi yang tidak sampai ke tangan saya.

Dalam keadaan intelektual yang lebih bebas, seperti dalam zaman keemasan Abbasiyyah, khasnya di bawah pemerintahan-pemerintahan Al-Rashid dan Al-Ma’mun, perdebatan seperti ini akan mendatangkan faedah yang besar kepada perkembangan ilmu. Malangnya, keadaan itu seperti suatu impian yang tidak tercapai oleh masyarakat Islam sekarang. Sebaliknya, ia wujud dalam masyarakat-masyarakat Barat. Ini kerana masyarakat Eropah dan Baratlah yang telah mewarisi sains Islam yang tumbuh dan berkembang di Baghdad dan di Sepanyol dalam abad-abad kesembilan hingga kesebelas. Ini juga salah satu sebab mengapa negara-negara Barat lebih maju daripada negara-negara Islam.

Kita haruslah sedar bahawa kebebasan berfikir dan bersuara suatu syarat yang amat penting untuk kita mencapai kemajuan. Tanpa kebebasan ini, bagaimanakah boleh kita mengetahui dan mengatasi kelemahan-kelemahan kita? Telah dikatakan dengan benarnya bahawa pintu ijtihad telah ditutup dalam masyarakat Islam sejak abad kedua belas.

Sikap toleransi, malah sikap mahu menimbang dengan saksama pendapat-pendapat yang berbeza dan bertentangan dengan pendapat kita itu, satu sikap yang saintifik, rasional dan sihat. Allah s.w.t. Sendiri telah mengajar kita supaya mendengar semua pandangan dan mengambil yang paling baik.

Oleh kerana generasi-generasi Islam awal mengamalkan ajaran ini, maka mereka menempa kemajuan yang menakjubkan dalam bidang ilmu. Bintang-bintang falsafah dan sains, seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd, Ibn Khaldun, al-Razi, al-Battani, al-Biruni, al-Khwarizmi, Umar al-Khayyam, Abu Ma’shar, Jabir ibn-Hayyan, al-Jahiz, Yaqut ibn Abdullah dan banyak lagi menyinari langit Islam pada zaman itu. Selagi orang Islam berpegang kepada prinsip saintifik dan kreatif ini, mereka terus membuat kejayaan. Tetapi apabila mereka sedikit demi sedikit menghapuskan kebebasan berfikir dan bersuara, “menutup pintu ijtihad” dan memegang faham taqlid, maka keadaan mereka berubah. Mereka menjadi fanatik dan taksub kepada pemimpin dan mazhab, dan perkembangan ilmu terhenti. Inilah sebabnya menjelang abad ketiga belas kita melihat sains dan falsafah mulai merosot dalam masyarakat Islam.

Kesedaran terhadap kemunduran masyarakat Islam kerana penindasan dari luar (kolonialisme Eropah) dan dari dalam (feudalisme) mencetuskan gerakan anti-kolonial dan anti-feudal untuk kemerdekaan nasional dan kebebasan dalam abad-abad kelapan belas dan kesembilan belas. Dalam masa inilah gerakan pembaharuan agama oleh Muhammad Abduh (m.1905) berlaku. Di antara dasar-dasar yang diajarkan oleh beliau ialah penolakan taqlid dan pembukaan kembali pintu ijtihad. Walaupun ajaran ini sudah dibuat seratus tahun lebih, apakah taqlid sudah hapus dan kebebasan berijtihad wujud dalam masyarakat Islam sekarang? Jika jawapannya positif, buku penulis ini tentu dapat dibahaskan secara rasional dan sihat.

Namun begitu, keadaan masyarakat Islam yang tertindas dan mundur sekarang hanya boleh diubah oleh masyarakat Islam sendiri. Lambat-laun, masyarakat Islam akan membuat perubahan-perubahan yang perlu itu serta merebut kembali kedudukan mereka yang utama di dalam dunia. Kita ingin melihat perubahan-perubahan ini dilakukan oleh kita dengan segera.

Apakah perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan itu? Dengan perkataan yang ringkas, perubahan kembali kepada ajaran-ajaran Quran. Dalam masa kira-kira seribu tahun yang lalu, banyak ajaran dan andaian yang bercanggah dengan Quran telah masuk ke dalam masyarakat Islam dengan pelbagai cara. Inilah punca kejatuhan umat Islam.

“Kembali kepada Quran” – itulah saranan yang saya anjurkan dalam buku itu. Jika kita membahaskan sasaran ini secara rasional, tanpa prasangka dan tohmahan, kita akan dapat mencapai kesimpulan-kesimpulan yang positif dan baik bagi masyarakat kita.

Marilah kita lihat hujah-hujah yang telah diajukan oleh pengkritik-pengkritik saya dalam enam buah buku itu. Saya akan menyenaraikan semua sepuluh hujah mereka dan menjawab semuanya. Hujah-hujah mereka seperti berikut:

1. Quran sendiri memerintahkan kita berpegang kepada Hadis/Sunnah dengan memerintahkan kita taat kepada rasul;
2. Tugas Nabi Muhammad bukan semata-mata menyampaikan Quran tetapi juga menghuraikannya. Huraian ini terkandung di dalam Hadis/Sunnah;
3. Kita tidak boleh melakukan ibadah-ibadah agama, khasnya salat, jika kita berpandukan Quran semata-mata. Kita memerlukan petunjuk dari Hadis/Sunnah untuk melakukan ibadah-ibadah ini;
4. Oleh kerana semua gerak-geri Nabi Muhammad dipelihara oleh Tuhan, maka Hadis/Sunnah juga wahyu, dan wajib dipegang oleh orang Islam;
5. Hadis telah ditulis dan dirakamkan dari awal, dan tidak 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, seperti yang dinyatakan oleh penulis;
6. Penentang-penentang Hadis sebenarnya suatu komplot untuk membawa umat Islam menolak Quran dan Islam;
7. Masalah yang dibawa oleh penulis telah lama dulu diselesaikan. Tidaklah perlu perkara itu dibuka kembali;
8. Metodologi penulis lemah, kerana beliau “tidak menggunakan pendekatan dan kaedah-kaedah berhubung dengan kajian ilmu Islam.. .”
9. Penulis menggunakan sumber-sumber yang tidak berwibawa, termasuk sumber-sumber Orientalis untuk membuat kajiannya. Oleh itu, kajian beliau tidak boleh diterima ; dan
10. Penulis tidak tahu bahasa Arab dan, oleh itu , kajian beliau tidak boleh diterima.

Kebanyakan hujah ini, termasuk (1),(2),(3) dan (4) telah saya jawab dan tolak dalam buku itu. Mengapa pengkritik-pengkritik saya mengulang hujah-hujah ini sebenarnya satu perkara yang membingungkan. Mustahillah mereka tidak faham jawapan-jawapan saya. Adakah mereka sengaja tidak mahu faham? Ini juga mustahil. Walau bagaimanapun, saya akan menjawab sekali lagi dengan cara yang lebih baik.

Jawapan kepada hujah-hujah (1), (2), (3) dan (5) akan saya bincang dalam bab-bab lain. Dalam bab ini, saya akan menjawab hujah-hujah yang baki itu. Di samping itu, pengkritik-pengkritik saya langsung tidak menjawab perkara-perkara perpecahan, kelemahan dan kemunduran umat Islam. Adakah mereka berfikir agama Islam semata-mata untuk Akhirat dan tidak kena-mengena dengsn kehidupan di dunia? Ini mustahil. Jadi, kegagalan mereka untuk menghubungkan Islam dengan kehidupan praktik ummah, suatu kegagalan yang menonjol. Perkara ini saya bincang dalam bab-bab 8, 9 dan 10.

Sambongan: Hujah: ‘Perkara Ini Telah Lama Diselesaikan’ (Hujah 7)

Tuesday, October 17, 2006

Hadith: Jawapan Kepada Pengritik #2

KATA PENGHANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.

SAYA bersyukur ke hadzrat Allah s.w.t kerana telah selesai menulis buku jawapan kepada pengkritik-pengkritik saya. Sesetengah orang telah bertanya mengapa saya tidak menjawab lebih awal. Mengapa saya menunggu hingga hampir enam tahun?

Sebenarnya, saya telah menjawab secara langsung atau tidak langsung, dalam tidak kurang daripada lapan puluh rencana dan surat saya yang telah disiarkan dalam akhbar dan majalah tempatan dan luar negeri, baik dalam bahasa Melayu atau Inggeris. Tetapi inilah kali pertama saya menjawab dengan sepenuhnya dalam sebuah buku.

Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan penghargaan yang tinggi kepada mereka yang telah berdiri teguh untuk meminta suatu perbahasan yang rasional dan sihat tentang perkara yang penting ini, khasnya kepada Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah sanggup menganjurkan sebuah seminar tentang Hadis atas permintaan saya (walaupun seminar ini kemudian dibatalkan kerana campur tangan Majlis Agama Islam Negeri Selangor) dan kepada sahabat-sahabat saya, Adibah Amin, A. Ghani Ismail, Baha Zain, Dr. Chandra Muzaffar dan Mohideen A. Kader yang telah menulis atau menggesa supaya pandangan saya diberi pertimbangan yang adil.

Saya juga berterima kasih kepada akhbar-akhbar tempatan kita yang telah berani berbuat demikian dalam rencana-rencana pengarang mereka, kepada Persatuan Ulama Malaysia yang telah menjemput saya mengadakan dialog dengan mereka sebelum buku saya diterbitkan, dan kepada penerbit saya Azran Abdul Rahman yang telah berana “mengibarkan panji-panji kebebasan intelektual.” Kerajaan kita di bawah pimpinan Dr. Mahathir Mohamad dengan dasar Islamnya yang sederhana dan progresif turut ingin membantu melihat suatu perbahasan yang sihat.

Malangnya, oleh kerana kongkongan taqlid masih kuat dalam masyarakat kita dan kegagalan cerdik pandai kita bangun menyuarakan yang hak, usaha-usaha positif ini tidak berjaya mencapai suasana perbahasan rasional dan sihat yang dikehendaki itu. Prinsip terpaksa ditundukkan kepada perhitungan-perhitungan sementara. Buku itu diharamkan setelah dibincang dengan hangat selama satu setengah bulan!

Ini tidak bermakna keadaan ini akan kekal selamanya begitu. Keadaan ini pasti akan berubah , mungkin lebih cepat daripada yang kita jangka, kerana penyelesaian masalah ini dituntut oleh keadaan dan selaras dengan undang-undang Ilahi.

Saya juga ingin menyebut tentang beberapa perbincangan yang telah saya adakan di pejabat pertubuhan ALIRAN dengan beberapa orang cerdik pandai kita, termasuk Dr. Chandra Muzaffar, A. Ghani Ismail dan Dr. Wan Abdul Manan Muda, tentang reformasi masyarakat umumnya dan perkara Hadis khususnya dalam tahun 1985, setahun sebelum saya menerbitkan buku itu. Saya berterima kasih kepada mereka kerana idea-idea yang bernas yang telah tercetus dalam sidang-sidang itu mengenai reformasi masyarakat. Tidak syak lagi, mereka tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kekurangan dan kesilapan yang terdapat dalam buku itu.

Sesetengah pembaca telah salah faham bila saya mengatakan saya membuat persediaan menulis buku itu dalam masa lapan bulan. Sebenarnya, buku itu hasil pencarian saya selama kira-kira tiga puluh tahun sejak saya mula berfikir tentang Islam dan politik ketika umur saya sekitar lapan belas tahun. Lapan bulan itu hanya tempoh saya menyusun bahan-bahan saya dan menulis.

Melihat kembali buku itu, saya mengaku ada beberapa perkara yang kurang terang. Perkara-perkara ini termasuk pendirian saya menerima hadis-hadis yang tidak bercanggah dengan Quran, konsep Quran sebagai sumber hukum, dan perbezaan antara sejarah dan Hadis. Ini mungkin kerana buku itu ( yang berasal dari suatu siri ceramah yang tidak jadi) telah disediakan dalam suasana yang tertekan. Saya harap perkara-perkara ini telah saya huraikan dengan lebih terang dalam jawapan ini.

Saya juga mengaku kritikan-kritikan saya mungkin terlalu keras dan bahasa saya di tempat-tempat tertentu mungkin kasar. Saya meminta maaf jika ia telah menyinggung perasaan mana-mana pihak. Tujuan saya bukan untuk menyinggung mana-mana pihak pun. Saya tetap percaya kritikan masyarakat Islam dapat membebaskan dirinya dari belenggu taqlid yang telah mengongkongnya selama seribu tahun lebih.

Tesis-tesis saya dalam buku itu ialah bahawa umat Islam telah membelakangkan Quran selama kira-kira 1,000 tahun dan ini telah menyebabkan kejatuhan mereka. Dan bahawa ajaran Hadis/Sunnah sebagai sumber hukum merupakan suatu perkembangan dan ajaran baru yang muncul kira-kira tiga ratus tahun setelah Nabi Muhammad wafat, tanpa izan Nabi, dan tidak mempunyai autoriti dalam Quran dan sejarah.

Oleh itu, saya menyarankan supaya umat Islam kembali kepada ajaran Quran, tanpa menolak Hadis/Sunnah, malah tanpa menolak apa-apa juga ajaran, yang tidak bercanggah dengan Quran. Saya masih berpegang kepada pendirian pokok ini, kerana pengkritik-pengkritik saya gagal memberikan hujah-hujah yang boleh menjatuhkannya.

Adakah apa-apa kesan yang baik dari buku itu? Saya fikir soalan ini masih agak awal untuk dijawab sepenuhnya. Walaupun buku itu telah diharamkan, perbahasan tentang perkara ini tetap terus berlaku. Ini kerana ia suatu perkara besar yang tidak akan mahu pergi-pergi selagi ia tidak diselesaikan dengan cara yang memuaskan. Malah ramai juga anggota masyarakat kita yang telah mula membaca tafsir-tafsir Quran sejak itu, serta mengkaji semula pegangan mereka terhadap Hadis. Kumpulan-kumpulan Quran telah timbul di banyak pusat di Malaysia dan Singapura dan kerap pula mengadakan muzakarah di antara mereka. Kita juga telah mula nampak tumpuan Kerajaan yang lebih kepada pengajian Quran di kalangan rakyat kita yang beragama Islam.

Ini semua tanda-tanda yang baik. Namun demikian, keadaan ini masih jauh dari apa yang dikehendaki , kerana kongkongan taqlid yang terus wujud. Dalam buku ini, saya mencadangkan suatu cara untuk menyelesaikannya. Saya harap cadangan ini berguna.

Masyarakat kita sedang melangkah masuk ke abad kedua puluh satu. Dekad akhir abad kedua puluh ini nyata merupakan satu dekad yang amat mencabar bagi bangsa kita khasnya dan bagi umat Islam umumnya. Ini zaman Pax Universalis, iaitu zaman kediktatoran kaum kafir penindas yang dipimpin oleh oligarki bangsa Anglo-Saxon terhadap seluruh dunia. Ini jelas dari penguasaan Majlis Keselamatan P.B.B. oleh mereka. Adakah bangsa kita dan umat Islam akan membiarkan keadan ini berlaku terus-menerus tanpa kita merancangkan satu strategi untuk mengalahkan mereka? Tentu sekali tidak.

Serentak dengan itu, masalah permodenan dan pengindustrian masyarakat kita merupakan masalah utama. Demi kebaikan anak-cucu kita sekarang dan akan datang, kita harus mencari suatu model permodenan dan pengindustrian yang baik yang berlandaskan undang-undang Ilahi. Kegagalan model komunis dan kegagalan model liberal Barat (walaupun masih belum begitu ketara) itu disebabkan oleh penyelewengannya dari undang-undang Ilahi. Tetapi apakah undang-undang Ilahi tentang masyarakat dan sejarah?

Jawapannya yang ringkas: cailah dalam Quran. Pemimpin dan cerdik pandai perlu membuat kajian-kajian yang saintifik terhadap ayat-ayat Quran yang berkenaan serta menarik kesimpulan-kesimpulan yang rasional sesuai untuk digunakan bagi pembangunan masyarakat dan dunia. Berpegang kepada Quran, umat Islam akan dapat membebaskan diri mereka dari kongkongan pandangan-pandangan hidup yang lemah, mundur dan sesat, dan, dengan itu, akan melayakkan diri mereka bukan saja untuk memimpin bangsa mereka semula tetapi untuk memimpin seluruh dunia. Inilah tanggungjawab umat Islam kepada diri mereka dan kepada dunia.

Tidak sedikit yang telah memberi sumbangan, secara langsung dan tidak langsung, kepada persediaan buku ini, dengan menarik perhatian saya terhadap perkara-perkara tertentu, dengan memberi kepada saya buku-buku dan dokumen-dokumen yang mustahak atau bersangkutan, dan dengan memberi sokongan serta galakan. Saya tidak dapat menyebut nama mereka semua. Namun demikian, saya akan menyebut nama sahabat-sahabat saya A. Halim Ali dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Allahyarham Dr. Rashad Khalifa dari Masjid Tucson, Arizona; penulis wanita terkenal Adibah Amin, Mohd. Heir Awang dari Universiti Malaya, Mansor Ahmad Saman dan Dr, Zakaria Ali dari Universiti Sains Malaysia, A. Manan Harun dan Syed Akbar Ali dari Kuala Lumpur dan Ahmad Kay Soon Poh dan Mohammed Kamaluddin dari Singapura. Kepada semua saya terhutang budi.

Adibah Amin dan Syed Akbar telah membaca dan mengulas kabanyakan bab manuskrip ini sebelum ia dicetak: tentunya mereka tidak bertanggungjawab terhadap kelemahan-kelemahan yang mungkin masih terdapat di dalamnya; Syed Akbar Ali telah membuat penunjuk dan Mohd. Abdullah Yusoff dan Cheah Poh Looi telah menaip sebahagian besar manuskrip ini. Kepada mereka ini: berbanyak terima kasih.

Akhir sekali tetapi tidak kurang besarnya terima kasih saya kepada isteri saya, Sh. Fawziah Yusoff, dan keluarga saya yang telah lama mengongsi cara hidup saya dengan segala risikonya dengan sabar dan dengan sokongan yang penuh. Tekanan terhadap saya dan mereka sejak buku itu diharamkan tidak perlulah saya ceritakan. Saya terima itu semua sebagai bayaran kepada perjuangan yang saya pegang dengan penuh rela. Untuk semua nikmat dan pahit-getir ini, saya bersyukur kepada Allah s.w.t.: kepada-Nya dipulangkan segala pujian dan segala urusan.

Kassim Ahmad
Bandaraya Tanjung,
Pulau Pinang.
1 Jun 1992.

Sambongan: Bab I: Pengritik pengritik Saya

Sunday, October 15, 2006

Hadis: Jawapan Kepada Pengkritik #1
Kassim Ahmad[Note: I am pleased to serialize Kassim Ahmad’s Hadis: Japawapan Kepada Pengkritik that was first published in 1992 by Media Indah, Kuala Lumpur. Unlike his earlier book, Hadith: Satu Penilian Semula, the authorities did not ban this second book. Nonethelss because of the experience with the first volume, bookstores shied from scarrying this title. MBM]HADIS – JAWAPAN KEPADA PENGKRITIK

MEDIA INDAH SDN BHD
Kuala Lumpur, 1992


Kandungan

Dari Penerbit
Kata Pengantar

Bab 1: Pengkritik-pengkritik Saya
Bab 2: Makna Ayat “Taatilah Allah dan Taatilah Rasul”
Bab 3: Siapa Menghuraikan Quran?
Bab 4: Masalah Salat
Bab 5: Kedudukan Hadis Yang Sebenar
Bab 6: Apa Itu Kod 19?
Bab 7: Masalah Tafsiran Quran
Bab 8: Kejatuhan Tamadun Islam
Bab 9: Dajjal dan Kedatangan Kedua ‘Nabi Isa’
Bab 10: Misi Islam Sejagat
Bab 11: Penyelesaian Masalah

Lampiran I: Siaran Jabatan Agama Pulau Pinang
Lampiran II: Dokumen Kumpulan Diskusi Islam
Lampiran III: Kronologi Buku “Hadis”

Bibiliografi dan Senarai Singkatan
Penunjuk

Dari Penerbit

Kassim Ahmad yang kita kenal islah seorang penulis, penyair, dan sarjana yang serius. Dia juga pernah aktif dalam politik nasional selama 18 tahun tetapi sejak 1984, Kassim menumpukan sepenuh waktu dalam bidang penulisan.

Tulisan-tulisannya dalam surat khabar dan dalam bentuk buku, cukup untuk membuktikan Kassim seorang sarjana sekali-gus juga ilmuwan yang perlu dihormati.

Sebagai seorang penyair, Kassim bukanlah penyair yang prolific. Namun, beberapa buah sajak yang dihasilkannya seperti Sidang Roh dan Jalan ke Parlimen, cukup kuat meninggalkan kesan untuk tidak menghilangkan namanya sebagai penyair. Sidang Roh pernah menghebohkan dan menimbulkan polemik beberapa bulan, terutama kerana bait:

Nanti akan padamlah dengan sendirinya
Lampu dari menara tinggi
Kerana di bawahnya orang kian mabuk
Dan Tuhan sudah mati


Sebagai penulis, Kassim selalu mencari “kebenaran” dari sisi lain daripada yang biasa dilihat orang. Tidak hairanlah Kassim melihat dan memilih Hang Jebat , bukan Hang Tuah, sebagai wira bangsa Melayu apabila dia membuat kajian Perwatakan dalam Hikayat Hang Tuah , yang juga menimbulkan polemik dalam tahun 1960-an.

Dan apabila buku Hadis – Satu Penilaian Semula diterbitkan pada 1986, Kassim menimbulkan kontroversi yang lain kerana telah mengutarakan pendapatnya yang berbeza. Masyarakat Islam di Malaysia melenting, marah dan mencercanya. Tekanan begitu kuat sehingga kerajaan melarang buku itu diedarkan.

Apa pun alasannya, tekanan dan pelarangan itu membuktikan kita belum sanggup untuk menghargai perbezaan pendapat. Apabila ada pendapat yang berbeza diutarakan, terutama yang menyentuh agama, belum apa-apa pendapat itu ditolak atau dikritik dengan cara yang emosional dan tidak sopan.

Sepanjang sejarah Islam yang sudah 15 abad, perkara pengharaman dan pembakaran buku sudah kerap dilakukan oleh ulama dan kerajaan. Pada awal abad ke-4 H, sarjana Muslim mulai menemukan ilmu baru di luar keagamaan seperti filsafat, logika, ilmu hisab, kimia, dan astronomi.

Ilmu-ilmu baru itu tidak mudah diterima, dan di zaman itu banyak buku ilmu pengetahuan dilarang beredar kerana dinilai membahayakan iman umat. Setelah itu kitab-kitab tasawuf pula mendapat giliran disensor, misalnya kitab-kitab karya al-Hallaj, al-Suhrawardi dan Ibn Faridh. Penulisnya ada yang dihukum pancung.

Fanatisme agama juga tercatat dalam sejarah Kristian. Michael Servetus (Miguel Serveto) yang hidup ketika idea-idea pembaharuan seperti yang dibawa oleh Erasmus masuk ke Sepanyol, telah menulis buku yang menghebohkan – buku yang mengkritik konsep Triniti Kristian. Servetus dikejar, ditangkap dan akhirnya dibakar (1553).

Di Perancis, pemimpin Protestan, Coligny, dipancung lehernya di depan rumah, dan kepalanya dihantar ke Rom. Paus Gregorius XII menerima penghantaran dari Paris itu dengan gembira sebagai pertanda kemenangan Katolik.

Jadi, apabila Kassim mengajak agar dinilai semula hadis, salahkah dia? Pada hal Kassim hanyalah mengutarakan perbezaan pendapat. Pada hal perbezaan itu sebuah kemajmukan, dan itulah yang disebut ukhuwah. Dan ukhuwah Islamiah itu bererti menghargai bermacam ragam pendapat orang/golongan lain.

Kerana perbezaan pendapatlah wujud mazhab-mazhab. Tetapi setelah imam-imam besar pergi , kebanyakan orang Islam menganggap “pintu ijtihad sudah ditutup”. Dan timbullah kefanatikan dalam hal mazhab yang diikut, seolah itulah kebenaran, sedang mazhab yang lain salah.

Sikap ini ketara sekali di negara seperti Malaysia, Turki, dan Iran. Sebaliknya di negara-negara Islam yang lain, beberapa mazhab tumbuh bersama-sama dan pengikutnya sanggup menerima perbezaan pendapat.

Jadi, marilah kita mengubah sikap. Janganlah kita terlalu mudah menganggap orang lain itu kafir atau murtad atau sesat, kalau hanya kerana mereka tidak sebulu pandangan dengan kita.

Quran sendiri telah mengisytiharkan:

“Janganlah kamu memandang orang lain lebih rendah daripada kamu. Sebab boleh jadi ia lebih baik daripada kamu.”

Seperti yang kita maklumi, ajaran Islam bebas dari hierarki keagamaan. Seorang kiai, ayatullah, syeikh, ustaz atau orang awam, boleh berdiri sama tegak di hadapan Tuhan. Tidak ada tempat istimewa bagi jemaah di masjid, melainkan bagi khatib dan imam.

Islam memang menyeru umatnya agar menafsirkan ajaran selari dengan perkembangan zaman. Dan ini menyuburkan aneka ragam pendapat. Kassim dalam bukunya ini menyeru kembali kepada Quran, seolah ada semangat untuk memurnikan Islam, tanpa menolak Hadis/Sunnah atau apa saja yang tidak bercanggah dengan Quran. Marilah kita adu hujah dengannya, kiranya kita tidak bersetuju dengannya.

Akhirnya sekali kita petik kata-kata Imam Hanafi:

“Pendapat kita benar tapi mengandung kesalahan. Pendapat orang lain salah tapi mengandung kebenaran.”
Tentu itu bukan sekadar permainan kata-kata. Ada hikmat yang dalam, yang perlu direnung.

Penerbit
Kuala Lumpur
7 September 1992.

Sambongan : Kata Penghantar

Wednesday, October 04, 2006

Response to Pope Bendedict's Speech
Kassim Ahmad


I have read the full text of the Pope's lecture that you kindly sent
to me.

My understanding is that the Pope wanted to bring to the fore the
question of rationality and faith. I think he rightly criticizes the
Western concept of (scientific) rationality as too narrow to exclude the
perennial human experince of the Divine. He also wrongly interprets
Islamic rationality as also defective, drawing his support from Ibn Hazm,
without quoting him. I would not censure him too much for this, as this
important question has not been satisfactorily trashed out in Muslim
theology.

The Pope seriouly erred on the question of the Quranic "freedom of
religion" verse, which was revealed in the early Medina period when
Muhammad and his followers had constituted a state power, with a written
constitution and a voluntary army that won the strategic Battle of Badr.

He erred again when uncritically quoting the Byzantian Emperor
Manuel Paleologus about Muhammad's evil and violent teachings and his
so-called "holy war" to spread his religion at the point of the sword.
There is no such term in the Quran. Austrian philosopher, Prof Hans
Koechler, has correctly criticised the Pope for this. Also Chandra's
excellent article in the NST. The Pope, at this time of history, should
know better.

His reference to Ibn Hazm's view of (so-called) of God's irrational
rationality (!) is suspect.

It transpires that his bringing in Manuel is to use his important
idea about the congruence of faith and rationality.

I also happen to think that the Pope's speech is quite profound. His
criticism of Western rationality I agree with. What a pity that he mixes
that up with an old outworn Western (Judeo-Christian) prejudice against
Islam! He should have apologized unconditionally for that part of the
speech.

However, I have to revise my opinion about the value of
inter-religious dialogue to find out the truth about religions. The
Quranic advice for mutual respect and tolerance between religious
communities is the best way forward. Most of us cannot face the truth!
This should not exclude scientific rational discourse to arrive at the
truth in all fields of knowledge, that has been going on since time
immemorial.