Saturday, July 28, 2012

MISI BESAR DUNIA MELAYUMISI BESAR DUNIA MELAYU

Oleh: Kassim Ahmad
24 Julai, 2012

            Dua minggu yang lalu saya dan beberapa orang kawan mengadakan satu majlis dialog dengan kumpulan Shah Waliullah di Kota Bharu membincang sebuah kertas yang baru saya tulis. Kertas ini bertajuk “Kiamat dan Akhirat: Penggunaan Kiasan dan Metafora dalam Quran – Sebuah Nota Ringkas.”
            Harus diingat bahawa kumpulan ini telah wujud lama di Bandar Serambi Mekah ini. Shah Waliullah seorang failasuf Islam India moden (1703-1762 ) yang besar dan progresif. Kumpulan ini ditubuhkan oleh beberapa orang peminat untuk mengkaji idea-idea falsafah beliau.
            Saya juga seorang pengagum Shah Waliullah dan telah membaca buku-buku dan tulisan-tulisan tentang ajaran beliau. Oleh kerana itu seorang sahabat saya dari  kumpulan ini telah menjemput saya untuk berdialog dengan mereka banyak tahun dulu. Kedatangan saya kali ini untuk dialog yang kedua mengenai kertas saya sendiri.  
            Namun demikian, dialog ini meleset. Kebanyakan orang bukan membaca apa yang ada di dalam teks, tetapi membaca prasangka mereka ke dalam teks!  Ini perbezaan antara apa yang benar-benar wujud dengan apa yang disangka wujud, atau antara keobjektifan dan persepsi.
            Walaupun dialog meleset kerana sebab-sebab yang saya sebut di atas, satu gaasan besar timbul dari majlis ini, iaitu misi besar Dunia Melayu untuk kembali menghidupkan Islam yang asal seperti yang terdapat dalam kitab suci al-Quran dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan empat Khalifah Rasyidun.
  Mengingat akan penyelewengan-penyelewengan  yang telah berlaku dalam Islam, dan menyedari pelbagai krisis yang sedang melanda sistem Liberal Barat sekarang, saya bertanya kepada diri saya apakah Dunia Melayu (khasnya Malaysia dan Indonesia) tidak boleh merancang dan mengusahakan kebangkitan semula Islam untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran total.
Dunia Melayu mempunyai penduduk keempat terbesar di dunia. Dunia Melayu mempunyai penduduk Islam terbesar di dunia. Dunia Melayu memiliki dua ciri penting untuk membolehkan mereka melakukan misi besar ini. Mereka berbangsa Melayu, menuturi bahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Mereka beragama Islam dengan kitab suci yang sama, Quran. Dua ciri ini membolehkan mereka bersatu untuk melaksanakan misi besar ini.
            “Dialah yang mengirim Rasul-Nya dengan bimbingan dan agama yang benar supaya ia boleh mengatasi agama-agama lain, walaupun ia tidak disukai oleh orang musyrikin.” [1]
            Nyatlah kaum musyrikin dan sekutu mereka dari kalangan orang munafik dari kalangan semua bangsa akan mengadakan pelbagai muslihat dan komplot untuk menggagalkan misi besar ini. Ini termasuklah rasuah dan peperangan yang besar, seperti yang dilakukan dalam dua Perang Teluk. [2]
Tetapi, seperti yang dinyatkan dalam Quran, musuh-musuh Tuhan membuat komplot, tetapi Tuhan pembuat komplot yang terbaik. [3] Lihat apa yang telah jadi dalam sejarah. Baik dalam zaman purba mahupun dalam zaman moden, pernahkan musuh-musuh Tuhan menang pada akhirnya? Apa jadi kepada Maharaja-maharaja Mesir Tua dan Maharaja-maharaja Romawi yang bengis,  ganas dan zalim? Apa jadi kepada Hitler dan Mussolini, Marx, Lenin, Stalin  dan Mao Zedong?  Jawabnya, kuasa dan pengaruh mereka akhirnya lenyap dari muka bumi!
            Setelah keruntuhan ideologi Marxisme-Komunisme pada 1998-2001, dunia, termasuk Dunia Islam, berlayar dalam Tongkang Besar Liberalisme. Di antara ciri-ciri Liberalism: kebebasan indidividu (dan dengan itu pelanggaran terhadap hak kolektif (ketiadaan keadilan ekonomi dan sosial), garis yang tidak jelas antara baik dan jahat (dan dengan itu riba yang zalim itu dibenarkan, membawa kepada kepapaan rakyat bawahan dan kekayaan melampau sebilangan kecil kelas atasan (tidak sampai 1%). Spain, Portugal, Ireland sekarang muflis dengan kadar pengganguran yang amat tinggi. Kesatuan Eropah (zon matawang Euro) sedang mengalami krisis kewangan dan ekonomi yang tenat. Ini termasuklah Great Britain dan A.S.
            Krisis kewangan dan ekonomi di Eropah dan A.S., lambat-laun, akan merebak ke seluruh dunia, termasuk ke China.
Persis, seperti yang telah saya katakan di atas, Tongkang Besar Liberalisme akan karam.
            Krisis Liberalisme bukan saja sebagai satu doktrin ekonomi, tetapi juga sebagai falsafah. Sepertimana, falsafah Marxisme telah runtuh, kerana asas materialismenya palsu, demikian juga Liberalisme akan runtuh.
            Apa yang perlu mengganti dua falsafah menyeleweng ini falsafah pertengahan yang boleh menggabungkan hak individu dengan hak kolektif dalam satu kesatuan yang harmonis. Inilah Islam, Jalan yang lurus, di antara dua jalan yang menyeleweng. [4]
            Sesetengah orang Islam sendiri sudah menjadi kaum peragu (skeptik): mereka tidak yakin ada obat untuk mengubati penyakit-penyakit manusia, iaitu kemiskinan, kejahilan dan kebodohan. Sebenarnya,  mereka bukan mukmin lagi. Orang mukmin tidak pernah ragu akan keadilan dan kerahiman Tuhan. Kaum peragu itu tidak berbeza dari kaum musyrikin dan kaum munafikin.  Rancangan Agung Tuhan untuk merealisasi Dunia yang Adil tetap akan berjaya. Tuhan Maha Berkuasa. Dia tidak pernah gagal. [5]
            Perjuangan besar ini mestilah dirancang dengan teliti di Malaysia dan di Indonesia. Perundingan, konferensi, strategi dan taktik, termasuk mengenalpasti Islam yang sebenar, seperti yang terdapat dalam kitab suci al-Quran dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan empat Khalifah al-Rasyidun.
Proses in akan mengambil sedikit masa, katalah satu atau dua dekad, selebih-lebihnya satu generasi (30 tahun; ingat Nabi Muhammad menyelesaikan misi besarnya dalam masa 23 tahun).
            Ingat misi besar ini tanggunjawab orang mukmin semuanya, di kalangan semua bangsa yang ada di dunia hari ini. Inilah perjanjian mereka dengan Tuhan. [6]

KASSIM AHMAD seorang penulis bebas Malaysia.Laman web beliau www.kassimahmad.blogspot.com

           
             


[1]  Quran, 9: 33)
[2]  Arab Sa’udi, sekutu A.S. menumbuk rusuk Rusia dengan cek berharga DAS 6 bilion supaya Rusia tidak menghalang serangan A.S. terhadap Iraq.
[3] Quran, 3: 54.
[4]  “Tunjujilak kami jalan yang lurus, jalan mereya yang Engkau restui, bukan mereka yang ditimpa kemurkaan, atau yang sesat.”” (Quran, 1: 6-7).(
[5][5][5]  “Tuhan telah memperundang-undangkan: ‘ Aku dan dan  rasul-rasul-Ku pasti menang ’” (Quran, 58: 21)  
[6]  “Tuhan telah membeli daripada orang mukmin jiwa dan harata mereka sebagai pertukan untuk Firdaus. Maka mereka berjuang di jalan Allah, sanggup membunuh dan dibunuh. Demikinalh janji benar Tuhan dalam kitab-kitab Taurat dan Injil dan Quran – dan siapakh yang menunaikan janji-Nya lebih daripada Tuhan? Hendaklah kamu bergembira dengan pertukaran ini. Inilah kemenangan yang terbesar.” (Quran, 9: 111)

Sunday, July 22, 2012

SEKALI LAGI TT 'AURAT WANITA

Sekali lagi soal 'aurat wanita

1. 90% daripada komen tt esei saya yang bertaujuk "Rambut Wanita Bukan 'Aurat" membantah. Sesetengah bantahan ini datang dari kaum lelaki. Ini menunjukkan bahawa sesetengah kaum lelaki bersikap menekan terhadap kaum wanita seolah-olah kaum wanita itu hak-milik mereka! Sikap tiranikal ini tidak selaras dengan ajaran Quran bahawa lelaki dan wanita itu pada prinsipnya sama. (Quran, 4: 1)
2. Tiga ayat Quran (24: 30-31; 33: 59; dan 7: 26) menjelaskan sepenuhnya perkara ini. Pertama, mereka harus menutp dada dan melabuhkan pakaian mereka. Kedua, mereka tidak harus memperlihatkan kecantikan mereka. (Perhatikan ramai wanita yang bertudung, tetapi memperlihat bentuk badan mereka yang ramping denagn buad dada yang menonjol! Ketiga, ayat 7:26 merumuskan kegunaan pakaian dengan cantik, iaitu (i) menutup badan, (ii) untuk perhiasan, dan (iii) pakaian takwa, yakni sopan.
3. Ayat 5: 6 tt wuduk membuktikan bahawa rambut wanita tidak ditutup, kerana kita (lelaki dan wanita) disuruh sapu kepala. Tujuan menyapa kepala itu membersihkan kepala kita daripada habuk yang telah menghinggap di kepala kita.
4. Dengan huraian yang lengkap ini, perbahasan tt perkara ini ditutup. -- Kassim Ahmad

ADAKAH QURAN SEBUAH BUKU SAINTIFIK?ADAKAH QURAN SEBUAH BUKU SAINTIFIK?

Oleh: Kassim Ahmad
21 Julai, 2012

            Esei ini ditulis untuk membuktikan bahawa Quran bukan sebuah buku sains. Seorang sahabat akrab lama merujuk kepada sebuah artikel dalam majalah Scientific American yang, mengikut beliau,  menyatakan Quran sebuah buku saintifik.
Sesetengah orang Islam, yang semangat keislamannya begitu tinggi dan ingin membuktikan kebenaran Islam, mungkin gembira melihat artikel yang demikian. Tetapi saya ingin menegaskan bahawa Quran bukan sebuah buku sains.
Sains berkembang dari satu tahap rendah ke tahan yang lebih tinggi. Sains dalam zaman Yunani dan rantau-rantau budaya yang sezaman dengannya atau malah sebelum, seperti di Babylon, Mesopotamia dan Mesir Tua, dikira sebagai sains pra-Zaman Saintifik. Seperti yang diceritakan dalam buku sejarawan Robert Briffault dalam buku agungnya, The Making of Humanity (1919: England).
 Sains dalam zaman Newton (1642-1727) berbeza dengan sains dalam zaman Einstein (1879-1955). Seterusnya sains akan berkembang sehingga ketiga-tiga cabang pengetahuan  besar, agama, falsafah dan sains, bertemu dalam satu kesatuan dan keharmonian, seperti yang dinytakan oleh  sejarawan falsafah, Errol E. Harris, dalam bukunya, Nature, Mind and Modern Science (1954: Great Britain).
Seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh Robert Briffault,  sains dan kaedah saintifik itu sumbangan terbesar tamadun Islam pertama (saya kata ‘tamadun Islam pertama’ kerana tamadun Islam ke-2 akan muncul setelah kejatuhanya pada abad ke-13 di Timur (Baghdad) dan pada abad ke-15 di Barat (Kordova) kepada dunia. (Fakta ini cuba disembunyikan oleh kebanyakan sejarawan Barat dalam apa yang saya panggil Pembohong Agung Eropah terhadap sumbangan Islam kepada Kebangkitan Eropah.)
Quran itu kitab suci Tuhan yang terakhir kepada manusia, diturunkan kepada Nabi Muhammad (penyudah segala nabi) melalui agen-Nya Malaikat Jibrail – sebuah kitab suci yang dipelihara olehTuhan Sendiri. (Tiada sebuah buku dalam dunia ini yang dijamin kesahihannya dan penjagaannya demikian.)
“Kitab suci ini kebal, bimbingan bagi orang yang bertakwa.” (Quran, Surah Al-Baqarah (2): 2.)  ‘Kebal’ di sini bermakna ‘benar’ dan tiada kepalsuan  boleh memasukinya dari mana-mana arah sekali pun (kiri atau kanan, atas atau bawah, yakni dari dulu atau kemudian).  Hal ini dinyatakan dalam Quran sendiri. (Lihat Quran, 42: 24; 41 42).  
            Manusia, tentunya yang mahu, memerlukan petunjuk yang tidak kunjung  mungkir. Sebab itu ayat itu merujuk kepada mereka yang bertakwa. ‘Takwa’ tidak harus diertikan sebagai ‘takut’, kerana Tuhan itu sifat-Nya “Maha Pemurah” dan “Maha Penyayang.” Malah Tuhan memperundang-undangkan ke atas Diri-Nya  ‘rahmah’, atau ‘kesayangan’.  (Lihat Quran, 6: 12). Kita tidak perlu takut kepada Tuhan. Kita perlu menghormati-Nya dengan penghormatan yang wajar, kerana hukuman-Nya pantas dan dahsyat, sekiranya kita melanggar perintah-Nya.
            Petunjuk ini pula lengkap dan sempurna. Apa saja masalah yang dihadapi manusia, dari sekecil-kecil ke sebesar-besarnya, terdapat petunjuk penyelesaiannya dalam kitab suci ini. Tuhan tidak lupa barang satu pun. Kitab-kitab suci dulu (Taurat, Zabur Injil, dll) disahkan dan diatasi olehnya. Demikianlah hebatnya Quran.
            Dalam esei terdulu bertajuk “Islam Sebagai Satu Sistem Kehidupan”, saya telah menyebut dua kumpulan yang menyeleweng. Satu kumpulan yang menderhaka kepada Tuhan, yakni yang menafikan dimensi spiritual dalam kehidupan manusia dan menafikan kewujudan Tuhan. Ini kaum materialis. Dalam zaman moden, mereka kaum Marxis-Komunis. Sistem hidup mereka runtuh di depan mata kita di Rusia, Eropah Timur dan di China pada tahun-tahun 1998-2001. Ini persis satu Keruntuhan yang Agung.
            Telah saya katakan dalam esei itu, kumpulan penyeleweng yang kedua bukan mereka yang derhaka kepada Tuhan, tetapi, dalam perjalanan mereka dalam kehidupan, mereka telah sesat jalan, yakni  sesat dari “Jalan yang Lurus”.  Mereka terdiri dari orang-orang Kristian dan Islam.  Seperti kata pepatah, sesat di hujung jalan, kembali ke pangkal jalan. Persis inilah yang harus mereka lakukan untuk selamat. Semua orang yang ada mata boleh melihat bahawa Tongkang Besar Liberal yang sedang dilayari sekarang oleh semua manusia sedang karam, bermula dari Eropah dan Amerika Syarikat di Barat membawa ke China di Timur.  Tiada siapa yang akan selamat kecuali manusia mencari dan mengikut  “Jalan yang Lurus”.

KASSIM AHMAD seorang penulis bebas Malaysia. Laman web beliu www.kassimahmad.blogspot.com    

Thursday, July 19, 2012

KA'ABAH: PEMBINAAN DAN SEJARAHNYA
KA’ABAH ATAU BAIT’UL-LAH: PEMBINAAN DAN SEJARAHNYA 

Oleh: Kassim Ahmad
19 Julai, 2012

            Saya menulis esei ini atas permintaan seorang sahabat, kerana ada sesetengah orang Islam mendakwa Ka’abah itu hanya seketul batu (kubus) hitam, yang syirik disembah. Pengertian ini satu salah faham yang besar.
            Ka’abah dikenal juga sebagai Bait’ul-Lah (Rumah Allah), Bait’ul-Haram (Rumah Suci), Bait-ul’Atiq (Rumah Tua), Bait’ul-Ma’mur (Rumah yang kerap Diziarah), dan Awwalu’l-Bait (Rumah Pertama).  Tentunya, Tuhan tidak berumah, kerana Dia ada di mana-mana.  Ini semua bahasa kiasan.
            Rumah Allah ini telah dibina oleh Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Nabi Allah Ismail kira-kira pada 2130 B.C., iaitu 4,143 tahun dulu. Peristiwa ini dicatat dalam Quran dalam Surah Al-Baqarah (2), ayat-ayat 125-128 dan Surah Al-‘Imran (3) ayat 96. Di dalam ayat-ayat inilah nama-nama itu disebut.  Nyatalah, mengikut tradisi, Rumah Tuhan ini  amat tua, dibina lebih awal dari zaman Ibrahim. Ibrahim dan Ismail sebenarnya membina semula, kerana binaan yang asal sudah rosak.
            Perhatikan Rumah ini dibina untuk manusia menyembah Tuhan. Ia tidak merujuk kepada mana-mana kumpulan agama, sama ada Yahudi, Kristian, atau Islam dan lain-lain (kerana agama-agama Hindu dan lain-lain termasuk dalam konsep Ahl’ul-Kitab). Fakta ini membuktikan bahawa Rumah Suci ini mendahului perpecahan manusia kepada pelbagai puak agama. Ingat bahawa semua nabi membawa agama Allah, iaitu Islam pada tahap masing-masing.
Rumah ini menjadi qiblat mereka apabila mereka bersembahyang. Dengan demikian, penyatuan manusia tercapai.  
Hajj yang diwajibkan bagi orang Islam sekali seumur hidup, dengan syarat mereka mampu dari segi kesihatan dan kewangan, bertujuan untuk mera’ikan peristiwa bersejarah ini serta mencapai perpaduan manusia.Ia boleh dilakukan dalam empat bulan suci, iaitu bulan-bulan 12,1,2 dan 3.

KASSIM AHMAD seorang penulis Malaysia bebas. Laman web beliau www.kassimahmad.blogspot.com

Tuesday, July 10, 2012

ISLAM SEBAGAI SUATU SISTEM KEHIDUPANISLAM SEBAGAI SUATU SISTEM KEHIDUPAN
Oleh: Kassim Ahmad
10 Juali, 2012.

            Perkataan ‘agama’ dalam ertikata biasa merujuk kepada sesuatu sistem kepercayaan dan ibadah. Ia tidak termasuk bidang-bidang kehidupan yang lain, seperti falsafah, undang-undang dan sistem sosio-ekonomi. Tetapi Islam sebagai satu deen diertikan sebagai satu sistem kehidupan yang mencakupi semua bidang, termasuk falsafah, undang-undang dan sistem sosio-ekonomi.
            Oleh kerana benua Eropah, yang mewarisi tamadun Islam pertama, sekarang dilanda pelbagai krisis, maka sudahlah sampai masanya kita kaji sebab-sebab krisis ini. Bukan itu saja. Kita kena kaji sistem ganti yang bakal mengganti sistem Eropah yang bobrok sekarang. Dalam hal ini do’a agung dalam Quran, “Tunjukilah jalan yang lurus.” (1: 6) perlu dirujuk dan diberi perhatian berat.
            Manusia sudah tergelicir dari “Jalan yang Lurus”. Yakni dia sudah menyeleweng dari jalan itu. Kata pepatah, sesat di hujung jalan, kembali ke pangkal jalan. Pangkal jalan kita pentadbiraan Nabi Muahammad dan empat Kahlifah al-Rasyidun. Tuhan memberi kepada kita dua contoh kehidupan yang baik, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Contoh ini merujuk kepada sikap kedua-dua pemimpin ini, yang boleh kita simpulkan kepada dua ciri: revolusioner dan bijaksana. Revolusioner bermakna pergi kepada perdu masaalah, tetapi bijaksana apabila melaksanakan sikap revolusioner ini.
            Dua penyelewengan besar disebut dalam surah Al-Fatihah. Pertama, yang dilakukan oleh mereka yang derhaka kepada Tuhan dan dimurkai-Nya; kedua, mereka yang tidak derhaka kepada Tuhan, tetapi sesat daripada jalan yang lurus itu, kerana tidak menemui jalan itu .  
            Nyatalah mereka yang menderhaka kepada Tuhan itu kaum materiaslis yang menafikan dimensi spiritual dalam kehidupan manusia, yakni menafikan kewujudan Tuhan. Dalam zaman moden, mereka puak Marxis yang melahirkan sistem komunis di Rusia, Eropah Timur dan di China. (Sistem ini runtuh pada 1989-1991.)
            Mereka yang tidak menderhaka kepada Tuhan, tetapi yang sesat dari jalan yang lurus itu termasuklah orang-orang Islam dan Kristian.  Kesesatan ini kerana kealpaan mereka membenarkan korupsi masuk ke dalam kehidupan mereka. Korupsi ini boleh berbentuk falsafah, seperti Liberalisme dan Positivisme Logikal,  dan juga doktrin ekonomi dan kewangan yang membenarkan riba dalam pelbagai bentuk yang tersembunyi.
            Jadi, kita lihat penyelewengan pertama, penderhakaan kepada Tuhan telah hapus. Pernyelewengan dari dari jalan yang lurus kerana sesat, bukan kerana derhaka, masih belum dapat diatasi. Dalam kes umat Islam, kita melihat mereka terbahagi kepada puak teokrasi ala Iran (PAS sekarang; ingat PAS tidak selalu begini.) dan puak Liberal (Umno-BN). Ideologi Pakatan Rakyat , yang bercita-cita hendak mengambil-alih dari Barisan Nasional, tidak jelas. Ia cacamarba, kerana ia termasuk teokrasi PAS, cauvinisme Cina DAP, dan oporcunisme PKR.
            Saya telah menyatakan bahawa sistem dwi-parti Eropah yang sekarang menjadi obsesi rakyat kita itu primitif dan membazir. Ia berasal dari falsafah failasuf Inggeris, Thomas Hobbes, yang mengajar bahawa masyarakat “sebuah medan perang semua lawan semua.” Mengapa kita harus menjadi pak turut Eropah yang sejarahnya berbeza dari sejarah kita. Eropah menjajah; kita kena jajah. Mana boleh sama? Mana boleh kita ikut mereka?
            Tuhan beri kepada kita dua tangan. Patutkah kita gunakan tangan kiri untuk menghancurkan kerja tangan kanan? Ini sistem dwi-parti yang hendak kita bawa kepada politik kita sekarang? Kononya, yang satu boleh membuat koreksi, jika yang satu lagi membuat salah? Saya bertanya: Tidakkah koreksi boleh dibuat dari dalam? Lihat apa yang berlaku di Eropah. Adakah sistem dwi-parti mereka menghalang kemunculan kolonialisme dan imperialieme? Tidak! Adakah ia menghalang kemunculan negara kolonial Israel yang paling zamlim dalam sejarah? Tidak!
            Sistem ini juga sedang runtuh di Eropah sendiri. Mengapa kita hendak ikut suatu sistem pemerintahan yang sedang runtuh di tempat asalnya?
Jadi, kita harus susun satu sistem pemerintahan mengikut acuan kita sendiri, sistem yang menganjurkan permuafakatan di antara semua parti di atas asas patriotisme Malaysia,  bertujuan untuk mencapai kebaikan rakyat Malaysia berbilang bangsa dan agama. Bukankah ini jauh lebih rasional dan baik? Ayuh, susunlah!
KASSIM AHMAD seorang penulis bebas Malaysia. Laman web beliau www.kassimahmad.blogspot.com                 

Sunday, July 08, 2012

DUNIA, KIAMAT DAN AKHIRAT

DUNIA, KIAMAT DAN AKHIRAT:

PENGGUNAAN KIASAN DAN METAFORA   

DALAM QURAN --

SEBUAH NOTA RINGKAS
Oleh: Kassim Ahmad
9 Mei, 2012


                              Dua jenis ayat  
         Quran sebuah buku yang unik. Ia mengandungi prinsip-prinsip tafsirannya sendiri. Prinsip-prinsip ini boleh kita sebut sebagai kaedah tafsir yang saintifik. Tanpa satu kaedah tafsir yang saintifik, kita tidak boleh memahami isi kitab ini dengan betul [1] Ambil contoh perkataan ‘salat’. Pada lahirnya, ia merujuk kepada suatu bentuk ibadah yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. [2] Pada praktiknya, maknanya lebih daripada itu, kerana ia merujuk kepada sistem kehidupan yang mencakupi bidang-bidang ekonomi, politik dan sosial. [3]   
         Pertama sekali, Quran menerangkan kepada kita tentang  dua jenis ayatnya dalam Surah 3 (Ali-‘Imran), ayat 7, iaitu Ayat Muhkamat, yang terang dengan sendirinya dan yang menjadi asas kepada kandungan Quran, dan Ayat Mutasyabihat, yang bersifat kiasan atau simbolik. Ayat mutasyabihat tidak harus ditafsirkan secara sewenang-wenang atau secara sabjektif, kerana ini boleh membawa kepada kekeliruan dan kekacauan. Tidak siapa yang mengetahui tafsiran ayat-ayat ini, kecuali Tuhan dan mereka yang asas ilmunya kukuh.  Biar saya perturnkan ayat ini sepenuhnya: “Dialah yang menurunkan  kepadamu kitab suci ini, mengandungi sebagian daripadanya ayat-ayat muhkamat – yang menjadi asas kitab suci ini – dan selainnya ayat-ayat mutasyabiyat. Mereka yang menyimpan keraguan di dalam hatinya menggunakan ayat-ayat mutasyabihat untuk menanam keraguan dengan memberikan tafsiran yang sabjektif. Tiada siapa mengetahui tafsirannya, kecuali Tuhan dan mereka yang mendalami ilmu. Mereka berkata, ‘Kami beriman dengannya. Semuanya datang daripada Tuan kami.’ Hanya mereka yang mengerti akan mempedulikan.”    
         Ini suatu ayat yang sangat penting dalam usaha kita memahami isi kandungan Quran.   Kedua-dua jenis ayat ini harus dilihat dan diertikan selaras di antara satu dengan lain, seperti yang dijelaskan dalam ayat ini:-  
         Tuhan telah menurunkan laporan yang paling baik, sebuah buku yang selaras yang menunjuk kepada kedua-dua jalan. [4]         
         Ini bermakna di antara kedua-dua jenis ayat ini tidak terdapat kontradiksi. Malah Quran menegaskan tidak terdapat kontradiksi di antara ayat-ayatnya. [5] Jika Quran itu karangan Muhammad atau karangan manusia lain, nescaya terdapat banyak kontadiksi di dalamnya. Bukan itu saja. Mengingatkan bahawa Quran turun kepada Muhammad dalam abad ketujuh apabila ilmu sains yang mantap belum lagi lahir di dunia, kenyataan-kenyataan yang terdapat tentang alam raya, seperti putaran dan peredaran bumi, langit dan planet-planet, yang sekarang telah terbukti kebenarannya, amat menakjubkan. [6] 
2.                      Penggunaan metafora dan kiasan
         Kita boleh kenal ayat-ayat muhkamat dengan mudah, kerana ayat-ayat itu jelas dengan sendirinya. Tetapi bagaimana kita hendak mengenal ayat-ayat mutasyabihat? Belum ada kajian yang lengkap tentang tajuk ini, kecuali secara tidak langsung dalam beberapa tafsir [7]. Namun demikian, kita boleh mengatakan dengan pasti bahawa Quran menggunkan bahasa kiasan atau metafora untuk menceritakan tentang alam-alam ghaib, seperti Tuhan, Hari Kiamat, Akhirat, Syurga dan Neraka. 
         Quran banyak menggunakan metafora untuk menyatakan kuasa dan kehebatan Tuhan. Cuba lihat ayat-ayat berikut:-  
         Sekiranya Kami wahyukan Quran ini kepada gunung, kamu akan melihatnya gementar dan runtuh, kerana takutnya kepada Tuhan. [8]  
          Mereka berkata, “Yang Maha Pemurah telah melahirkan seorang putera!”Kamu telah melafazkan suatu kenistaan yang dahsyat. Lelangit seperti akan runtuh, Bumi seperti akan terbelah dan gunung-ganang hancur, kerana mereka mendakwa Yang Maha Pemurah telah mengambil seorang putera! Tiada pantas bagi Yang  Maha Pemurah melahirkan seorang putera. Tiap seorang di langit dan bumi itu hamba kepada Yang Maha Pemurah. [9]   
          Nyatalah ayat-ayat itu bersifat metafora atau simbolik dan tidak boleh diertikan secara harfiah.  
3.                          Makna kiamat dan akhirat
Saya ingin mengambil konsep-konsep Kiamat dan Akhirat untuk kita kaji. Kiamat itu hari manusia dibangkitkan dari kubur untuk diadili oleh Tuhan. Akhirat itu alam yang akan dimasuki manusia setelah pengadilan itu.  
Nyatalah perkataan ‘hari’ dalam ungkapan ‘Hari Akhirat’ tidak boleh diertikan sebagai suatu hari yang kita maksudkan, tetapi suatu tempoh yang memakan masa yang panjang, mungkin berdekad-dekad, malah berabad-abad, atau beribu atau berjuta tahun, lamanya. Penciptaan alam pula dinyatakan dalam Quran dilakukan dalam tempuh enam hari, atau enam era.[10] Satu era memakan masa berjuta, malah berbilion, tahun. [11]   

Tiga tahap dunia
Akhirat pula tidak boleh dipisahkan dari dunia ini, kerana manusia akan dibangkitkan di dunia ini.[12] Konsep keesaan Tuhan membawa makna kesatuan alam, yang terdiri dari pelbagai peringkat. Tidak ada akhirat jika tidak ada dunia ini. Apa yang boleh kita nyatakan konsep “kehidupan dunia” yang kadang-kadang dikritik dalam Quran itu kehidupan peringkat rendah atau kehidupan haiwan.[13] Tetapi terdapat juga ayat-ayat yang menggabungkan kedua-dua alam ini, seperti dalam ayat yang masyhur: “Tuanku, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksaan neraka.” [14]  Dalam pada itu, Tuhan menganjurkan kita mencari kediaman Akhirat tanpa mengesampingkan habuan kita di dunia. (Quran, 28: 77) 
Dengan demikian, dunia ada tiga tahap: tahap yang dikutuk, tahap yang sama dengan Akhirat, dan tahap yang sah dicari tetapi Akhirat lebih baik.

4.                            Proses semula jadi atau bukan?
Apakah Kiamat? Adakah ia sesuatu kejadian di luar undang-undang semula jadi, atau di dalamnya juga ? Dari banyak ayat Quran, kita mendapat fahaman bahawa ia berlaku sebagai suatu proses semula jadi. Perhatikan ayat-ayat ini:- 
Dia mewujudkan  yang hidup daripada yang mati dan mewujudkan yang mati daripada yang hidup. Dia menghidupkan kembali tanah setelah ia mati. Demikianlah kebangkitan kamu.[15]    
Tidakkah mereka melihat bagaimana Tuhan memulakan penciptaan, kemudian mengulanginya?Itu mudah bagi Tuhan. [16]  
Dialah yang menjadikan malam sebagai tirai bagimu untuk tidur dan  rehat. Dia  menjadikan siang suatu kebangkitan. [17] 
Tuhan mengambil nyawa seseorang waktu matinya dan waktu tidurnya. [18]  
Dari ayat-ayat di atas, jelaslah bahawa Kiamat suatau proses kehidupan yang semula jadi, dan Akhirat pula suatu peringkat yang lebih tinggi dalam proses kehidupan ini. Ini merujuk kepada evolusi hayat [19], dari peringkat terendah kepada peringkat tertinggi, dari tanah dan logam yang dianggap tidak bernyawa, kepada makhluk-makhluk bernyawa tumbuh-tumbuhan, haiwan dan akhirnya manusia, Homo sapiens atau khalifah. Pada peringkat manusia, yang diberi taraf khalifah atau raja itu, yang boleh menentukan nasibnya sendiri, kita sampai kepada akal yang kreatif yang boleh membangunkan tamadun dan mengubah dunia dan alam ini. Inilah yang menyebabkan tarikh Kiamat itu tidak diketahui, kecuali oleh Tuhan. Aktiviti bebas manusia masuk ke dalam proses perubahan dunia. Perhatikan ayat-ayat ini:- 
Tuhanlah yang menurunkan kitab untuk menyampaikan kebenaran dan undang-undang. Boleh jadi Saat itu sudah hampir. [20] 
Orang ramai bertanya kepada kamu tentang Saat itu. Katakanlah, ‘Pengetahuan  tentangnya hanya pada Allah. Sepanjang yang kamu tahu, mungkin Saat itu sudah hampir.’  [21]   
Katakanlah, ‘Saya tidak tahu jika apa yang telah dijanjikan kepadamu akan  berlaku sebentar lagi, atau Tuanmu akan melambatkannya.’ [22]  
Jadi, Kiamat itu suatu metafora bagi perubahan besar dalam evolusi kehidupan manusia. Pelbagai perubahan telah berlaku dalam sistem hidup manusia dari sistem hidup dalam gua dengan memburu, sistem hidup bercucuk-tanam atau pertanian, (rendah, tengah dan tinggi) kepada sistem hidup industri sejak Revolusi Industri di Britain pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Zaman industri juga terbahagi kepada rendah, tengah dan tinggi. Peringkat industri tinggi ini sedang kita lalui sekarang. Jadi, akhirat itu dunia yang telah melalui suatu perubahan global yang besar. Proses ini memakan masa yang lama. Tiada siapa boleh meramalkan berapa lama, kerana ia suatu proses yang amat kompleks dan mengagumkan. [23]  “Harinya akan tiba apabila bumi ini akan digantikan dengan suatu bumi baru, dan langit juga, dan tiap-tiap orang akan dibawa mengadap Tuhan, Yang Esa, Yang Tertinggi.” [24]  Pada akhir proses ini sebuah dunia baru akan lahir, sebuah dunia yang adil, [25] dan manusia sendiri akan menghukum dirinya.[26]  
5    

T               Tempoh Kerasulan Nabi Muhammad
Walaupun alam Akhirat akan wujud di dunia ini juga, ia tidak akan berlaku kecuali setelah tempoh kerasulan Nabi Muhammad berakhir. Mengikut petunjuk dari Quran dan berdasarkan kaedah Kod 19, tempoh itu akan berakhir pada  1710 T.H. bersamaan dengan 2280 T.M., iaitu 277 tahun T.H. , atau 268 tahun T.M. dari sekarang (2012).
Pada masa ini misi Nabi Muhammad lengkap disempurnakan dan dengan itu berakhir. Ini bermakna kitab suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Quran, tidak diperlukan lagi sebagai petunjuk bagi manusia. Manusia memasuki sebuah dunia yang sepenuhnya adil, kerana Tuhan Maha Berkuasa mengambil-alih kuasa sepenuhnya. Maknanya, manusia telah sampai ke tahap evolusi apabila mereka sendiri boleh berlaku adil kepada diri mereka. Pada waktu ini, dunia ini menjadi syurga kepada orang mukmin – orang yang meningkat dari segi evolusi -- dan neraka kepada orang kafir, yakni orang yang merosot dari segi evolusi. [27] (Syurga dan neraka bukan tempat, tetapi keadaan mental, emosi dan kejiwaan, yang  berlaku di dunia ini juga.) 
6    

                  Kemunculan sebuah dunia yang adil
Jika kita mengingatkan bahawa manusia telah melalui pelbagai sistem dalam sejarahnya, sistem-sistem yang jahat dan sistem-sistem yang baik, termasuk kapitalisme, komunisme dan teokrasi (Barat dan Timur), kita akan lebih mudah menampak kelahiran sebuah dunia yang adil dalam masa terdekat, antara satu hinggi tiga dekad lagi. Penubuhan PBB pada 1945 itu sendiri suatu pertanda kemunculan sebuah Masyarakat Dunia. Dalam satu Sidang Khasnya di Kolombo pada 1974  PBB telah meluluskan sebuah resolusi yang bersejarah untuk melahirkan sebuah Order Ekonomi Baru. Halangan terhadap pelaksanaan resolusi ini tidak lain kecuali neo-imperialisme Inggeris-A.S., yang menguasai Majlis Keselamatan PBB, dan yang menjadi musuh semua manusia.   
7.                            Kebangkitan dari kubur
Adakah tiap-tiap seorang yang pernah hidup akan dibangkitkan dengan jasadnya dari kubur? Apabila seseorang mati, jasadnya rosak dan musnah, tetapi nyawanya (Ar. nafs) atau kesedaran kembali ke tempat asalnya (iaitu Tuhan), seperti dalam tidur. [28] Nyawa ini dengan jasadnya yang baru akan dibangkitkan dan hidup semula, sepertimana tanah yang mati dalam musim kemarau hidup semula apabila hujan  turun.  
Mengikut Quran, manusia dijadikan dari satu diri atau nyawa (nafsun wahidah) [29] Apabila seseorang mati, jasadnya menjadi bangkai dan reput, tetapi nyawanya (kadang-kadang disebut ruh) kembali kepada Tuhan. Adakah diri ini dihidupkan semula dalam generasi yang mendatang, dan, dengan itu, dia dikata dibangkitkan semula? Pengertian ini nampak sesuai dengan proses semula jagi yang berlaku kepada Bumi, seperi malam dan siang dan pergantian musim,  yang dinyatakan dalam ayat-ayat yang telah kita petik di atas.  
Quran menyatakan bahawa penciptaan dan kebangkitan manusia berlaku sebagai suatu diri atau nafs. [30]  Ini bermakana semua manusia yang pernah hidup akan dilahirkan semula di akhirat. (‘Akhirat’ bermakna dunia akan datang. Dunia akan datang dunia ini juga, atau dunia yang akan diciptakan lagi sebagai sambungan dari dunia yang ada.) Ini membawa makna tiap-tiap manusia yang mati akan dilahrikan semula dalam generasi-generasi mendatang, dan, dengan itu, menjadikan manusia kolektif  hidup kekal selagi Alam Raya in ada.    
Jika kita tafsirkan kebangkitan sebagai bangkit dari kubur, kita menghadapi beberapa perkara yang tidak menasabah. Pada waktu kita dikatakan bangkit dari kubur, adakah bangkit itu seperti keadaan kita mati dulu? Sesetengahnya  mati kena tembak dalam perang, atau dalam sesuatu kemalangan;  atau mati sakit tua, atau sakit tenat; sesetengahnya mati ketika bayi. Hanya sesetengah berada dalam keadaan fizikal yang biasa. Juga pada waktu itu, ramai manusia yang sedang bepergian ke sana ke mari dalam urusan kehidupan masing-masing: adakah mereka semuanya akan dimatikan dulu melalui suatu mala-petaka yang besar dan kemudian dibangkitkan dari sebuah dunia yang tiada penghuni langsung, seperti sebuah padang jarak padang  tekukur? Semua hal ini membuat kita cenderong untuk mengatakan bahawa kebangkitan itu tidak berlaku begini. Ia tidak menasabah. Kerana ini, kita harus mentafsirkan kebangkitan secara simbolik atau kiasan.  
     

                  Generasi-generasi yang dimusnahkan
Ada beberapa ayat lagi yang harus kita berikan perhatian tentang perkara ini. Mereka merujuk kepada kemusnahan total sesebuah generasi kerana penyelewengan mereka. Perhatikan:- 
Demikianlah sebuah masyarakat dari zaman dulu. Mereka bertanggungjawab terhadap apa yang mereka lakukan, dan kamu bertanggungjawab terhadap apa yang kamu lakukan. Kamu tidak akan ditanya tenatng apapun yang mereka lakukan. (2: 134)  
Banyak generasi yang telah Kami musnahkan sebelum kamu apabila mereka melampaui batasan. Rasul-rasul mereka datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang nyata, tetapi mereka enggan percaya. Demikianlah kami membalas kaum yang berdosa. (10: 13)  
Banyak generasi dulu yang telah Kami musnahkan selepas Nuh. (17: 17) 
Tidakkah Kami musnahkan generasi-generasi dulu? Kemudian Kami
jadikan yang lain selepas mereka. (77: 16-17)  
Dialah yang menjadikan kamu pewaris bumi ini. (6: 165) 
Kami membenarkan rakyat tertindas mewarisi bumi,Timur dan Barat, dan Kami merestuinya ... dan Kami musnahkan kerja-kerja Fir’aun dan kaumnya dan segala sesuatu yang mereka bangunkan. (7: 137)  
Ayat-ayat di atas boleh ditafsirkan sebagai menunjuk bahawa kehidupan manusia individu berakhir dengan generasinya. Tetapi manusia sebagai keluarga besar kemanusiaan kekal bersambung dari generasi ke generasi hingga Alam Raya musnah dan tiada lagi. [31]   
9.     Konsep evolusi
Pada tahap ini, mari kita lihat konsep evolusi dalam kehidupan. Konsep evolusi disebut dalam Quran. [32]  Ia pertma kali disebut oleh orang-orang Yunani, tetapi dikembangkan oleh orang-orang Islam yang awal. Para sarjana dan saintis Islam yang besar, seperti Jahiz (m. 868/869) Ibni Maskawaih (m. 1030), Al-Kindi (m. 873), Ibn Rushd (m. 1198), Ibn Tufayl (m. 1184), Ibn Arabi (m. 1240),  dan  Ibn Khaldun (m. 1406) semuanya menulis dan mempelopori konsep evolusi. Sebelum 1800, Teori Evolusi terkenal di Eropah sebagai Teori Penciptaan kaum Muhammad dan diterangkan dalam kebanyakan buku perubatan dan sains Islam. Ia juga merupakan sebagian dari mata pelajaran normal di sekolah-sekolah dan universiti-universiti Islam. [33]   
Evolusi tidak harus difahami sebagai ketiadaan seorang Tuhan Pencipta. Tuhan bukan saja mencipta; Dia juga memupuk, memberi makan, membesar dan menentukan perkembangan benda-benda dari keadaan yang paling kasar kepada keadaan yang paling sempurna, menjadikan mereka meningkat dari suatu keadaan kepada suatu keadaan sehingga mereka mencapai matlamat kesempurnaan, yang boleh disifatkan sebagai Manusia-Tuhan. [34]  
Syurga dan Neraka bermula dari sekarang. Mereka bukan tempat, tetapi keadaan mental. Penceritaan tentang syurga dan neraka dalam Quran bersifat kiasan. [35] Ia mengkiaskan keadaan mental yang meningkat atau merosot dari segi evolusi. [36] Yang meningkat memasuki mental  jannah (syurga); yang merosot memasuki mental jahannam (neraka). [37]      
Akhirat pula disifatkan dalam Quran sebagai sebuah dunia yang tempohnya lama dan kekal.[38] Ia mempunyai tahap-tahapnya pula [39] yang  tidak kita ketahui, sehingga rancangan agung Tuhan tercapai, [40] dan rancangan Syaitan dipatahkan sepenuhnya. Pada waktu ini, berbilion tahun dari sekarang, Alam Raya dan segala isinya, termasuk manusia, akan kembali kepada Tuhan dan akan lenyap dari alam nyata. Yang tinggal hanya Wajah Tuhan. [41]
 
1                         Penutup 
                 Hanya dengan pemahaman yang demikian terhadap Kiamat dan Akhirat, dapat kita lihat makna dan kelogikan kehidupan manusia di dunia. Tentunya kebanyakan kita tidak berminat atau sanggup memikir dan mengakji soalan ini. Kita beriman saja kepada ayat-ayat ini. [42]  Kita korbankan kehidupan bahagia di dunia untuk mendapat  kehidupan bahagia di Akhirat melalui pengaruh ajaran mistik (Quran, 57: 27)  yang tidak diajar dalam Quran. Quran menganjurkan suatu kehidupan yang aktif, bebas, dinamik dan revolusioner (contohnya kehidupan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim), sedangkan mistisme menganjurkan pelarian dari dunia.  
  Nyatalah, dari huraian ringkas ini, jika kita mengerti matlamat kehidupan manusia,  kita tentu boleh mencapai matlamat kehidupan kita (kebahagian) dengan lebih cepat dan mudah tanpa melalui kesengsaraan yang berkepanjangan, seperti yang telah kita lalui hingga kini.  


[1] Lihat kassim Ahmad, Hadis – Jawapan kepada Pengkritik (2004), Bab 7. Di sini saya kemukakan satu kaedah tafsir yang saintifik. Lihat komen terhadap saranan saya oleh Dr. Robert D. Crane dan jawapan saya dalam laman web saya www.kassimahmad.blogspot.com
[2] Quran, 4: 103.
[3] “Tahukah kamu siapa yang membohongi agama? Inilah dia yang mengkasari anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makanan kepada orang miskin. Celakalah mereka yang sembahyang, yang tidak langsung pedulikan sembahyang mereka. Mereka hanya ingin menunjuk-nunjuk, dan mereka melarang bersedekah.” (Quran, 107: 1-7) “Salat mencegah seseorang daripada perbuatan yang keji dan jahat.” (Quran, 29: 45). Di samping itu, perkataan-perkataan Arab zikr, mengingati (2: 239) ) dan sabbah, ra’ikan, puja (20: 130)) juga digunakan dalam ertikata ‘salat’. 
[4] Quran, 39: 23. Dua jalan bermanka jalan yang lurus dengan jalan yang menyeleweng.
[5] “Mengapakah mereka tidak mengkaji Quran dengan teliti? Jika ia selain daripadaTuhan, mereka akan mendapati di dalamnya banyak kontradiksi.” (Quran, 4: 82). 
[6] Lihat Maurice Buccaille, Quran, Bible and Science,  (tiada tarikh).
[7] Lihat khasnya Muhammad Asad, The Meaning of the Quran (1980), Maulana Muhammad Ali, The Holy Quran, (edisi ke-4, 1951) dan  Mirza Tahir Ahmad, The Holy Quran (edisi pertama, 1988).  
[8] Quran, 59: 21.
[9] Quran, 19: 88-92.
[10] “Tuanmu Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam masa enam hari dan kemudian bertakhta di atas ‘arasy.” (Quran, 7: 54)  
[11] Mengikut perkiraan ahli-ahli sains, umur alam raya 20 bilion tahun, tatasuria 10 bilion tahun, bumi antara 5-6 bilion tahun, hayat yang paling awal 3-4 bilion tahun, tumbuh-tumbuhan 400 juta tahun, mamalia 100 juta tahun, primat 4 juta tahun, dan manusia 1 juta tahun. Alam Raya akan bertahan selama 100 bilion tahun lagi. (Lihat J.D. Bernal, The Origin of Life (1967) dan Frank Tipler, The Physics of Immortality (1994). 
[12] “Kata-Nya, ‘Di sana kamu akan hidup, di sana kamu akan mati, dan dari sana kamu akan dibangkitkan.’ ” (Quran, 7: 25) 
[13] “Kamu mahukan barang-barang rapuh dunia, sedangkan Tuhan menganjurkan akhirat.” (Quran, 8: 67)
[14] Quran, 2: 201.
[15] Quran, 30: 19. Lihat juga Quran, 30: 50; 50: 9-11; 21: 104; 35: 9. 
[16] Quran, 29: 19-20. Lihat juga Quran, 2: 28; 10: 4; 14: 48; 21: 104.
[17] Quran, 25: 47.
[18] Quran, 39: 42.
[19] “ … supaya Kami menukar keadaan kamu dan membuat kamu berkembang menjadi apa yang kamu tidak tahu.” (Quran, 56: 61). “Pasti Dia telah menciptakan kamu melalui pelbagai peringkat.” (Quran, 71: 14)  Perkembangan idea saintifik tentang evolusi bermula dengan Jahiz (mati 868-9) Dialah yang mula-mula memerhatikan perubahan-perubahan dalam kehidupan burung kerana migrasi. Kemudian Ibni Maskwaih (mati 1030), seorang yang semasa dengan Al-Beruni, merumuskan idea-idea ini menjadi berbentuk teori yang lebih mantap serta memasukkannya ke dalam karyanya, Al-Fauz-ul-Asghar. (Lihat Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Though in Islam, hal. 133-34.)  Tafsiran bahawa Akhirat itu merujuk kepada kehidupan di dunia yang akan datang dibayangkan oleh ayat 3, Surah 93, yang berbunyi: “Dan masa depan   lebih baik bagi kamu daripada masa awal.” [20] Quran, 42: 17.
[21] Quran, 33: 63.
[22] Quran, 72: 25.
[23] “Mereka bertanya kepadamu mengenai Kiamat bilakah ia akan berlaku. Katakanlah, ‘Pengetahuan mengenainya di sisi Tuhan semata-mata.  Tiada siapa, kecuali Dia, yang akan menzahirkannya pada waktunya. Berat sungguh kejadian itu di langit dan di bumi. Tiada ia datang kepada kamu kecuali dengan tiba-tiba.” (Quran, 7: 187)
[24] Quran, 14: 48.
[25] “Paha hari itu, tiap-tiap orang akan mendapat apa yang diusahakannya. Tiada kezaliman pada hari itu.” (Quran, 40: 17)
[26] “Telah Kami rakamkan nasib tiap-tiap seorang, ditambat pada lehernya. Pada Hari Kiamat Kami akan keluarkan rakaman itu terdedah kepadanya. ‘Bacalah buku kamu. Diri kamu sendiri cukup sebagai penghisab terhadapmu.’” (Quran, 17: 13-14) 
[27] “Nafs dan Dia yang menciptakannya. Kemudian Dia menunjukkan apa yang jahat dan apa yang baik. Berjayalah dia yang meningkatkannya. Gagallah dia yang memerosotkannya.” (Quran, 91: 7-10) “Tidakkah telah Kami tunjuk kepadanya kedua-dua jalan? Dia patut pilih jalan yang sukar. Apakah jalan yang sukar? Membebaskan hamba-abdi. Memberi makan kepada anak-anak yang yatim yang bersaudara pada waktu yang susah, atau kepada si miskin yang memerlukan. Dan menjadi seorang mukmin yang menyeru satu sama lain supaya tekun dan sabar, dan menyeru satu sama lain supaya menjadi pemurah.” (Quran, 90: 10-17)
[28] Quran, 39: 42.
[29] “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuanmu, Yang menjadikan kamu dari suatu diri, dan menjadikan pasangannya dari diri itu dan kemudian menebarkan dari kedua itu ramai lelaki dan perempuan.” (Quran, 4: 1)
[30] “Penciptaan dan kebangkitan kamu semua sama seperti suatu nafs. Tuhan Pendengar, Pelihat” (Quran, 31: 28)
[31] “Semuanya musnah, kecuai Wajah-Nya.” (Quran, 28: 88)
[32] “Supaya Kami mengubah keadaan kamu dan menjadikan kamu tumbuh kepada sesuatu yang kamu tidak tahu.” (Quran, 6: 61) “Dan Allah telah menyebabkan kamu tumbuh dari bumi sebagai suatu tumbuhan. Kemudian Dia mengembalikan kamu kepadanya, kemudian Dia akan mengeluarkan kamu sebagai suatu tumbuhan baru.” (Quran, 71: 17-18) “Supaya kamu pasti akan meningkat dari suatu keadaan kepada suatu keadaan.” (Quran, 84: 9)
[33] Lihat T. O. Shanavas, Creation and/or Evolution (2005)
[34] Quran merujuk kepada hakikat ini dalam banyak ayat, seperti ayat para malaikat sujud kepada Adam (simbol kepada manusia), ayat Tuhan ada dalam diri manusia  apabila Dia meniup secebis ruh-Nya ke dalam diri manusia (15: 29); dan ayat Tuhan yang  melakukan perbuatan orang mukmin dalam Perang Badar (8: 17).
[35] “Kamu tidak boleh membayangkan keseronokan dan kebahagiaan yang menanti kamu sebagai balasan kepada kerja-kerja kamu.” (Quran, 32: 17) “Kiasan Syurga , yang telah dijanjikan bagi mereka yang bertakwa …” (Quran, 13: 35)
[36] “Berjayalah ia yang meningkatkannya, dan gagallah ia yang mengabaikannya.” (Quran, 91: 9-10)
[37] Lihat Arnold Yasin Mol, Quranic Cosmology – A Modern Introduction, hlm. 24, nota 34 dan 35.
[38] Penghuni Akhirat terdiri dari dua golongan, penghuni syurga dan penghuni neraka. Penghuni syurga tinggal di sana selama-lamanya selagi langit dan bumi bertahan. (Lihat Quran, 11: 108) Demikian juga penghuni neraka, tetapi akhirnya mereka juga akan diselamatkan. (Lihat Quran 11: 107 dan Maulana Muhammad Ali, The Holy Quran, nota 1201.
[39] Lihat Quran, 39: 20 dan 66: 8.
[40] Rancangan agung Tuhan bagi manusia supaya mereka mencapai kesempurnaan. (6: 162-63) Matlamat ini dinyatakan berbagai-bagai, iaitu (a) menegakkan kebenaran (21: 16-18), (b) mencapai kebahagian (2: 257; 9: 111), (c) mencapai kebaikan (67: 2; 2: 201); dan (d) mencapai keadilan (57:25)
[41] “Semuanya musnah, kecuali Wajah-Nya.” (Quran, 28: 88) “Tuhan tidak menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu di anataranya, kecuali dengan tujuan tertentu dan tempoh tertentu.” (Quran, 30: 8)
[42] “Mereka berkata, ‘Kami beriman kepada semua ini – semuanya datang dari Tuan kami.’” (Quran, 3: 7)
(SELESAI)