Tuesday, November 13, 2012

KEBEBASAN BERAGAMAKEBEBASAN BERAGAMA –
MUTLAK

Oleh: Kassim Ahmad
9 November, 2012

            Kata pepatah Melayu, hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Demikianlah keadaan kita berhadapan dengan isu kebebasan beragama. Quran memberikan setiap manusia kekebasan yang mutlak untuk memilih agama, walaupun selama 40 tahun. Masa 40 tahun ini memujukkan sifat kerahiman Tuhan yang mengatasi sifat-sifat-Nya yang lain.
           Ayat suci yang masyhur yang mengisytiharkan kebebasan beragama (2: 256) berbunyi, “Tiada paksaan dalam agama. Jalam yang benar sekarang amat jelas dari yang salah. Siapa saja yang mengutuk syaitan dan beriman kepada Tuhan telah bepegang kepada tali yang kuat yang tidak terputuskan.”
         Perhatikan  ayat ini persis didahului oleh Ayat Kursi yang lagi masyhur, yang mengisytiharkan kuasa Tuhan yang tidak ada tolok-bandingnya. Maknanya mustahil disalah-ertikan: Kalau kuasa yang terkuat dalam Alam Raya tidak memaksa manusia percaya kepada-Nya, siapa yang boleh, selepas Dia?    
            Namun demikian, kitab suci Quran, hubungan dalamannya bukan tunggal, tetapi jamak. Lihat pula ayat yang berbunyi, “Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku (109: 6). Ayat ini menganjurkan toleransi antara orang mukmin dan orang kafir. Jadi, tidak digalakkan menyentuh sensitiviti agama oleh kedua-dua pihak. Kalau salah satu tidak menghormati batasan ini, samalah seperti kita menjolok sarang tebuan! Itulah yang sudah jadi sekarang!
            Dalam pada itu pula, bila kita hendak mengetahui kebenaran (“jalan yang betul” tadi) kita kena ada perbahasan yang saintifik secara berhikmah (Quran, 16: 125). Ini mungkin tidak boleh dilakukan dalam media atau secara terbuka. Saya kata, mungkin, yakni saya tidak pasti. Boleh jadi perbahasan itu boleh diadakan secara terbuka.
            Bilakah kita boleh meletakkan tanggungjawab ke atas seseorang manusia bagi perbuatannya? Nyata ini satu soalan yang amat kritis? Biasanya seseorang dianggap dewasa apabila mencapai umur 21 tahun. Sebelum itu dia tanggungjawab ibu-bapaanya, atau penjaganya, jika ia anak yatim. Di Malaysia seorang rakyat berhak mengundi  setelah mencapai umur 21, dan boleh mendapat lesen memandu kereta pada umur 18.
Pada umur berapa pula Tuhan meletakan tanggungjawab bagi perbuatan seseorang manusia. Jawabnya: 40. (Lihat Quran, 46: 15). Jadi, kebebasan agama itu berlaku  pada umur 40, bukan sebelumnya. Tentu ramai orang akan terperanjat menyedari perkara ini!
            Kemudian kita kena rujuk juga kepada peruntukan-peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan yang mengisytiharkan orang Melayu itu beragama Islam, dan juga Islam agama Persekutaun.
            Apakah makna dan implikasi kedua-dua peruntukan ini? Bagaimanakah  kita mendamai dan menghamorniskan kedua-duanya?   
            Sesetengan pemimpin Islam bimbang dan risau tentang kemungkinan terlucutnya pegangan  orang Melayu kepada Islam. Mereka berhujah Islam agama yang benar, berdasarkan  ayat Quran, “Agama di sisi Allah itu Islam (3: 19).
            Orang Melayu beragama Islam meruju kepada “Islam baka”, Islam keturunan yang diwarisi generasi demi generasi. Pada hakikatnya Islam ini tidak membuktikan bahawa orang Melayu itu benar-benar Islam.  Dia perlu yakin tentang keislamannya dulu. Kalau Islamnya itu ikut-ikutan saja waktu dia mencapai umum 40 tahun, Islam ini tidak boleh dikira benar.
            Jadi, semua cabang dari masalah ini, seperti yang telah saya tunjukkan, menjadikan ia rumit. Namun demikian, dengan menggunakan akal rasional kita serta kebijaksanaan kita, khasnya oleh pimpinan agama dan sekular, tak kira parti, kita boleh mengatasinya. Jadi, masyarakat kita kena belajar hidup berdisiplin “menyerukan kebaikan dan melarang kejahatan”.   
            Kesimpulannya, walaupun manusia dari pelbagai agama dikehendaki bersikap toleransi terhadap satu sama lain dan hidup bersama tanpa sengketa, tiap manusia pada umur 40 tahun bertanggungjawab memeluk agama yang benar, iaitu Islam.

KASSIM AHMAD seorang penulis bebas Malaysia. Laman web beliau www.kassimahmad.blogspot.com