Friday, January 30, 2015

PAKAIAN TUDUNG

Daftar A. R.

31 Disember. 2014.

YAB Tan Sri Muhiyuddin Yassin,
Blok Utama, Bangunan Perdana Putera,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502, Putrajaya, Malaysia.

Pakaian Tudung oleh Wanita

           
            Saya menulis surat ini untuk menarik perhatian Tuan kepada pakaian tudung oleh kebanyakan kaum wanita kita sekarang. Quran memberitahu kita bahawa rambut wanita bukan ‘aurat. Oleh itu tidak perlu ditutup dengan pakaian tudung.
            Apa yang tidak disuruh oleh Tuhan dalam kitab suci Quran tidak harus kita lakukan. Kalau kita lakukan kerana sesuatu sebab, kita akan mengundang mudarat.
            Tudung suatu perkara baru di Malaysia. Dulu ibu saya dan wanitya-wanita Melayu sezaman dengan beliau pakai selendang. Pakain tudung dimestikan mengikut ajaran kitab  Taurat, Perjanjian Baru (Korintus 1, 11: 2) yang sudah pun diganti dengan kitab Quran.
            Ada dua bukti dari Quran bahawa tudung bukan wajib. Pertama, kod pakaian wanita disebut dalam surah 24 (Al-Nur), ayat 30-31.  Kedua, wuduk dalam Surah 5 (Al-Ma’edah), ayat 6. Malangnya, ahli perundangan Islam, Imam Shafi’e (767-820) yang datang  135 selepas Nabi Muhammad wafat memperkenalkan satu doktrin baru tentang dua sumber utama, Quran dan Hadis. Sebelum ini tidak ada Hadis. Misi Nabi Muhammad tidak lain dan tidak bukan menerima dan menyampaikan Quran kepada dunia. Hadis dikutip oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain setelah doktrin Shafi’e diterima. Yang anehnya, kerapkali Hadis mengatasi Quran, seperti dalam doktrin sembahyang tiang agama. Mengikut ajaran Quran, tiang agama itu tauhid. Tanpa pegangan tauhid, semua amal ibadah batal.
            Saya mohon Tuan akan menerangkan perkara ini kepada para guru dan pelajar. Beri masa yang cukup (katalah 6 bulan) untuk masyarakat kita membuat perubahan. Mungkin Tuan patut menjemput tokoh-tokoh agama untuk memberi taklimat tentang perkara ini. 
            Sekian dimaklumkan.
            Terlebih dulu diucapkan berbanyak terima kasih.          (Kassim Ahmad)
          Salinan: YAB Perdana Menteri, Malaysia.1504 Jalan Kulim Height 3, Kulim Golf & Country Resort, 09000 Kulim, Kedah, Malaysia.TEL. 604-4031871. FAKS. 604-4080035. TB 012-4291152. E-mail:

Wednesday, January 28, 2015

SIAPA AHLI SUNNAH WALJAMA'AH
SIAPA SEBENARNYA AHLI SUNNAH WAL-JAMA’AH?
Oleh: Kassim Ahmad
28 Januari, 2015.

                Ahli Sunnah Wal-Jama’ah (ASWJ) telah diajukan sebagai apa yang telah dibawa oleh nabi besar kita, Nabi Muhammad, dan para sahabat yang empat (khalifah rasyidun). Ini tidak benar. Nabi Muhammad tidak membawa apa yang dipanggil Hadis/Sunnah. Beliau menerima wahyu (Quran) daripada Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Itu saja misi beliau dan tidak lebih daripada itu. Misi ini disempurnakan oleh beliau dalam masa 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 di Madinah.  Hadis/Sunnah yang kemudian dikaitkan dengan beliau direka oleh pereka-pereka yang mempunyai kepentingan masing-masing. Kepentingan-kepentingan ini mula-mula bersifat politik dan kemudian berkembang menjadi teologi.
                Buktinya Quran sendiri. Banyak ayat Quran menegaskan Hadis itulah Quran, kerana ia keluar dari mulut Muhammad. Contohnya, “Inilah wahyu-wahyu Tuhan yang kami bacakan kepadamu; hadis yang manakah selain wahyu ini yang mereka percayai? (45: 6). Ada dua ayat yang berbunyi, “Bahawasanya, inilah perkataan rasul yang mulia.” (69: 40; 81: 19)
                Ada juga hadis yang direka itu selaras dengan ajaran Quran. Umpamanya, “Jangan kamu tulis apa-apa daripadaku selain Quran. Barangsiapa menulis sesuatu daripadaku selain Quran hendaklah memadamnya.” (Riwayat Muslim)  Sejarah mencatat bahawa Khalifah Abu Bakar membakar koleksi hadisnya (500) dan Khalifah Umar Ibn Khattab membatalkan rancangannya hendak mengumpul Hadis.[1]
                Di Malaysia, pihak berkuasa agama memang mengaku mereka kaum Sunni.[2]  Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib  sendiri pernah berkata ia akan pinda Perlembagaan  untuk memasukkan iktikad Ahli Sunnah WalJama’ah ke dalamnya. Saya segera menulis surat berdaftar A.R. memohon supaya beliau tidak berbuat demikian. Alhamdulillah, beliau tidak lagi menyebut perkara itu.
                Tuhan melarang kita membuat puak dalam agama. Kaum Sunni itu satu puak, puak majoriti dan puak ortodok. Lagi satu puak, puak Syi’ah, puak minoriti. Nabi Muhammad tidak  membuat puak, selaras denga perintah Tuhan kepadanya.  Kaum Sunni timbul setelah Imam Shafi’e (m. 204/820) memperkenalkan doktrin baru dua sumber utama, Quran dan Hadis. Selepas doktrin ini diterima ramai maka timbul enam pengumpul Hadis ‘Sahih’, Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daud, Ibn Majah dan al-Nasa’i.
               
Kaum Sunni mendakwa mereka mengamalkan Islam yang sebenar. Jika dakwaan ini benar, mengapakah mereka menegakkan Hadis/Sunnah, sedangkan Nabi hanya membawa dan berpegang kepada Quran, seperti yang telah saya tunjukkan?
                Kita harus sedar bahawa agama Islam, seperti yang diajar oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad hanya terdapat dalam Quran. Ramai sarjana telah menulis buku-buku untuk menghuraikan Quran dari dulu hingga sekarang. Kita bernasib baik dan berterima kasih kepada mereka kerana dapat manfaatkan usaha-usaha mereka, tetapi kita tidak boleh taksub kepada ajaran-ajaran mereka. Sikap kita seharusnya kritikal, ambil yang baik dan buang yang buruk.

KASSIM AHMAD seorang penulis bebas Malaysia. Blog beliau  
               


[1] Lihat M. Hamidullah, Sahifah Hammam Ibn Munabbih, hlm. 44,  dan M.M.Azami, Studies in Early Hdith Literature, hlm. 34.
[2] Lihat Utusan Malaysia, 13 Oktober, 2014, hlm. 11.