Sunday, August 24, 2008

Hadis: Satu Penilian Semula #24

Bab V: Kesimpulan: Kembali Kepada Ajaran Nabi Muhammad Yang Asal - Quran


Satu Kelemahan Manusia Yang Berlarutan

Sejarah satu guru yang baik kepada manusia, dan sejarah tidak memungkiri manusia. Oleh sebab itu, kita perlu berguru kepada sejarah. Tuhan menghantar Nabi Isa kepada kaum Israel untuk membawa kepada mereka kitab Injil dan mengajar mereka menyembah Tuhan yang satu, tetapi setelah kitakira 300 tahun Nabi Isa wafat, sarjana-sarjana agama mereka membuat satu fahaman baru yang tidak diajar oleh Nabi Isa, bahawa Isa anak tuhan dengan seorang Bapa dan Emak Tuhan! Sebelum ini Tuhan mengirim Nabi Musa kepada kaum Israel dengan kitabNya Taurat, tetapi beberapa abad selepas Nabi Musa wafat, sarjana-sarjana agama mereka mengadakan sebuah buku lain, Talmud, yang mereka pakai dan Taurat mereka kesampingkan.

Demikian juga yang telah berlaku kepada umat Islam. Tuhan mengirim Nabi Muhammad, nabi terakhir, kepada manusia dengan kitabNya yang sempurna, lengkap dan terperinci, Quran, untuk membetulkan buat selama-lamanya penyelewengan-penyelewengan yang telah dilakukan oleh umat Yahudi dan umat Kristian. Tetapi setelah kira-kira 250 tahun Nabi Muhammad wafat, sarjana-sarjana agama kita mewujudkan buku-buku Hadis untuk menggantikan Quran! Sejarah telah berulang lagi!

Mengapakah perkara ini berlaku? Nampaknya, inilah kelemahan manusia yang berlarutan – ingin mempersekutukan Tuhan dengan tuhan-tuhan lain. Quran mengajar kita: Sembah itu bagi Tuhan semata-mata. Mereka yang mengadakan patung-patung disampingNya berkata, ‘Kami menyembah mereka untuk mendekatkan kami kepada Tuhan’.”8 Tetapi ini alasan mereka semata-mata. Sebenarnya, mereka mengadakan patung-patung di samping Tuhan, kerana mereka ingin menghambat kebendaan dan tidak percaya kepada hari kiamat di mana mereka akan diadili mengikut perbuatan mereka di dunia. Melalui patung-patung ini, mereka menghalalkan kehendak hawa nafsu mereka tanpa menghiraukan hukum-hukum Tuhan. Inilah yang diterangkan oleh Tuhan dalam ayat-ayat yang berbunyi: “Selanjutnya, kami telah melantik bagi tiap-tiap nabi musuh-musuh dari kalangan syaitan-syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin, yang menciprakan dan menceritakan kepada satu sama lain perkataan yang indah-indah untuk menipu. Jika Tuhanmu menghendaki, mereka tidak akan berbuat demikian. Kamu hendaklah meninggalkan mereka dan rekaan-rekaan mereka. (Ini adalah kehendak Tuhan) supaya hati mereka yang tidak sebenarnya beriman kepada hari kemudian mendengar dan menerimanya, dan supaya mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan.”9

Penyelewengan dari wahyu-wahyu Tuhan telah berlaku berulang kali dalam sejarah dari zaman purba hingga ke zaman moden. Quran banyak menceritakan sejarah-sejarah kaum-kaum, bangsa-bangsa dan tamadun-tamadun purba yang telah dikirimi rasul-rasul oleh Tuhan untuk membawa wahyu-wahyuNya, seperti Aad, Midian dan thamud, dan kemudian kaum-kaum, bangsa-bangsa dan tamadun-tamadun ini dimusnahkan oleh kerana mereka menolak wahyu-wahyu Tuhan serta menyembah patung-patung di samping Tuhan.

Tujuan Quran Menghapuskan Penyelewengan Buat Selama-lamanya

Oleh kerana wahyu-wahyu Tuhan sebelum Nabi Muhammad, nabi terakhir yang dibangkitkan bila dunia melangkah pintu zaman moden, tidak dapat dipelihara kemurniannya oleh sebab-sebab intelektual yang tertentu, maka Tuhan mengirim Nabi Muhammad kepada seluruh manusia dengan kitabNya yang terakhir, Quran, yang lengkap, sempurna dan terperinci, dan yang sepenuhnya terpelihara daripada korupsi manusia.10 Kitab ini, iaitu Quran, membebaskan manusia dari segala macak ikatan dan bebanan dan dari segala macam khurafat dan bid’ah jahat zaman-zaman lampau serta membimbing manusia ke jalan selamat.11

Bila, di peringkat awal, iaitu dalam masa kira-kira 300 tahun yang pertama, masyarakat Islam berpandukan Quran, mereka meningkat naik dan maju dengan begitu cepat hingga menakjubkan dunia, mengatasi kuasa-kuasa terbesar pada zaman itu, iaitu Byzantium dan Parsi. Mereka menciptakan sebuah tamadun material dan intelektual yang teragung pada zaman itu, dan nama-nama khalifah-khalifah, seperti Abu Bakar, Umar Ibn Khattab dan lain-lain, panglima perang seperti Khalid Ibn Walid, ahli-ahli sains seperti Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Al-Razi dan lain-lain, ahli-ahli falsafah seperti Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibn Sina, dan ahli-ahli sejarah seperti Al-Tabari, Al-Baladhuri dan Al-Mas’udi adalah nama-nama yang mengharumkan tamadun pertama Islam dan yang termaktub dalam sejarah kebudayaan dunia. Hakikat pencapaian umat Islam awal yang tinggi inilah yang menyebabkan sejarawan sains Barat, G. Sarton berkata: “Tugas besar manusia telah dilakukan oleh orang-orang Muslim. Ahli falsafah terbesar, ll-Farabi, seorang Muslim, ahli-ahli matematik terbesar, Abu Kamil dan Ibrahim ibn Sinan, orang-orang Muslim, ahli geografi dan penulis ensiklopedia terbesar, al-Mas’udi, seorang Muslim; sejarawan terbesar, al-Tabri, juga seorang Muslim.”12


Sambongan: Penyelewengan Umat Islam

Wednesday, August 20, 2008

Hadis: Satu Penilaian Semula #23
Bab V: Kesimpulan: Kembali Kepada Ajaran Nabi Yang Asal - Quran


Kenalah kamu taat kepada Tuhan, dan kenalah kamu taat kepada rasul, dan berhati-hati. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahawa satu-satunya tugas rasul kami ialah menyampaikan perutusan. Quran, Al-Maa’idah (5):92

Oleh yang demikian, kenalah kamu beriman kepada Tuhan dan rasulNya, nabi ummi, yang beriman kepada Tuhan dan kalimahNya, dan ikutlah beliau supaya kamu beroleh tetunjuk.

Quran, Al-A’raf (7):158

Dilema Umat Islam

Seperti yang telah kita lihat dari keterangan-keterangan sejarah yang kukuh, bila Nabi Muhammad wafat, beliau meninggalkan Quran sebagai warisan kepada umat Islam dan kepada umat manusia, dan tidak lain daripada Quran. Hakikat ini pun telah diisytiharkan dalam Quran bila Tuhan menyatakan berkali-kali bahawa tugas rasulNya hanyalah menyampaikan perutusan.1

Namun demikian, bab-bab lalu telah menunjukkan bagaimana masyarakat Islam, melalui sarjana-sarjana agama kita, khasnya Imam Shafi’i, antara 200-250 selepas Nabi wafat, membina satu fahaman baru bahawa apa yang diwariskan oleh Nabi kepada mereka ialah Quran dan Hadis/Sunnah, dan mereka mestilah berpegang kepada kedua-duanya. Inilah dilema yang terbesar yang dihadapi oelh umat Islam hari ini. Beranikah kita mengakui kesilapan kita selama seribu tahun, dan balik ke pangkal jalan? Atau kita tetap akan berdegil untuk mempertahankan tradisi yang telah kita warisi turun-temurun dan membiarkan diri kita terus hanyut dalam keadaan mundur, hina dan pecah-belah yang telah menimpa kita selama ini?

Sambil kita merenungi nasib umat Islam, eloklah kita mengingari peringatan Tuhan kepada kita: “Kemudian, bila mereka diberitahu, ‘Ikutlah perintah-perintah Tuhan saja,’ mereka berkara, ‘Kami mengikuti apa yang kami dapati dilakukan oleh ibu-bapa kami.’ Bagaimana kalau ibu-bapa mereka tidak faham dan tidak mendapat bimbingan? Ibarat orang-orang kafir seperti itu ialah burung kakaktua; mereka mengulang apa yang mereka dengar tanpa mengerti. Tuli, bisu dan buta, mereka tidak dapat mengerti.”2 Jawapan kepada dilema ini ada pada tangan kita, khasnya golongan-golongan pemimpin dan cerdik pandai kita.

Kedudukan Sebenar Hadis/Sunnah

Seperti telah kita terangkan, penolakan kita terhadap Hadis/Sunnah sebagai sumber teologi dan perundangan sama sekali tidak bermakna penolakan terhadap Nabi Muhammad. Malah penolakan ini persis ialah untuk membersihkan nabi kita daripada ajaran palsu yang telah dikaitkan kepada beliau, berlawanan dengan ajaran beliau, sepertimana ajaran palsu bahawa Nabi Isa anak Tuhan telah dikaitkan oleh paderi-paderi Kristian kepada Nabi Isa. Biarlah kita merumuskan alasan-alasan penolakan kita terhadap Hadis/Sunnah sebagai sumber teologi dan perundangan seperti berikut:

Quran sebuah kitab yang lengkap, sempurna dan terperinci, dan tidak memerlukan kitab-kitab lain untuk menyempurnakan dan melengkapkannya.3

Tugas Nabi Muhammad semata-mata menyampaikan Quran, dan tidak lebih dari itu.4

Hadis merupakan pandangan dan pendapat manusia yang tidak terjamin kebenarannya. Ia tidak lebih daripada tekaan dan agakan;5 dan

Ibadah-ibadah sembahyang, puasa, zakat dan haji bukan disampaikan melalui Hadis, tetapi adalah amalan turun-temurun yang berpunca daripada ajaran Tuhan kepada Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya.6

Seperti telah diterangkan juga, sunnah dan hadis tetap wujud, tetapi martabat mereka tidak sama dengan Quran. Perintah-perintah dan keputusan-keputusan Nabi di luar Quran, sebagai pemimpin masyarakat Islam, seperti yang termaktub dalam Piagam Madinah yang terkenal dan dalam perjanjian-perjanjian dan surat-surat beliau merupakan sunnah beliau dan hadis yang sahih. Tetapi sunnah ini tidak mengikat mereka. Sunnah ini hanya merupakan satu contoh yang boleh diikut, jika sesuai dengan keadaan, dan boleh dikesampingkan, jika tidak sesuai dengan keadaan.

Walaupun kita tidak memerlukan Hadis sebagai bimbingan (kerana Quran sudah mencukupi), kita tidak perlu membakar buku-buku hadis. Buku-buku hadis merupakan satu catatan kesusasteraan dan sejarah yang perlu kepada pengkaji-pengkaji sejarah dan masyarakat bila mereka mengkaji sejarah dan masyarakat Islam pada waktu itu. Malah, pada pendapat saya, seorang ahli sejarah dan ahli kajimasyarakat tidak akan dapat memahami sejarah dan masyarakat Islam sekarang tanpa mengkaji hadis.

Setengah orang akan bertanya: Tidak bolehkah hadis digunakan sebagai panduan dalam kehidupan kita? Kepada soalan ini kita boleh menjawab dengan tegasnya bahawa segala panduan yang kita perlukan dapat kita peroleh tanpa gagal daripada Quran. Namun demikian, kita boleh membaca dan mengkaji buku-buku hadis, sepertimana kita boleh membaca dan mengkaji buku-buku manusia lain, dengan syarat kita sedar bahawa kita tidak boleh menerima saranan-saranan dan idea-idea yang bercanggah dengan ajaran-ajaran Quran, dengan keterangan-keterangan sejarah yang sahih dan dengan hukum akal. Memang ada banyak saranan dan idea yang bercanggah dengan ajaran-ajaran Quran, dengan keterangan-keterangan sejarah yang sahih dan dengan hukum akal. Memang ada banyak saranan dan idea yang baik dalam Hadis, kerana seperti telah kita lihat dalam Bab III, dua daripada sebab-sebab pemalsuan hadis ialah untuk menggalakkan kebaikan dan mencegak kejahatan, dan untuk menyalurkan ajaran-ajaran yang baik dari sumber-sumber bukan Islam.7 Saranan dan idea yang baik daripada Hadis, sepertimana saranan dan idea yang baik daripada mana-mana sumber pun, memang boleh dan perlu diterima. Ini perkara nyata yang logikal dan yang tidak perlu dihuraikan.


Sambongan: Satu Kelemahan Manusia Yang Berlarutan

Sunday, August 17, 2008

Hadis: Satu Penilian Semula #22


Kontradiksi Dengan Sains, Sejarah dan Akal


Akhir sekali, kita perlu menguji Hadis dari segi keselarasannya dengan sains, sejarah dan hukum akal. Quran mengajar kita bahawa alam semulajadi merupakan tanda-tanda atau ayat-ayat Tuhan. Sains satu ilmu yang mengkaji pelbagai aspek alam semulajadi. Hasil-hasil kajian ini yang kebenaranya telah teruji tidak dapat tidak akan mensahkan kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam Quran dan kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam Quran dan kenyataan-kenyataan lain yang benar. Kenyataan-kenyataan yang bercanggah dengan hasil-hasil kajian sains yang telah teruji, sebaliknya tidaklah dapat diterima. Begitu dengan sains dalam bidang alam semulajadi, begitu juga dengan sejarah dalam bidang aktiviti manusia. Apa yang dibuktikan oleh sejarah adalah benar dan tidak boleh bercanggah dengan Quran. Sebaliknya, apa yang dipalsukan oleh sejarah adalah tidak benar. Demikian juga dengan hukum akal.

Seorang ahli sains yang telah membuat satu kajian yang mendalam terhadap Quran dan Hadis, Dr. Maurice Bucaille, berkata: “Saya telah membanding hasil-hasil kajian saya tentang hadis dengan yang telah saya kemukakan dalam bahagian mengenai Quran dan sains moden. Hasil-hasil perbandingan ini berdiri sendiri sebagai bukti. Pernbezaannya sungguh menakjubkan di antara ketepatan maklumat yang terkandung dalam Quran, bila dibandingkan dengan pengetahuan moden sains, dan kesangsian yang amat ketara pada setengah kenyataan hadis berhubung dengan perkara-perkara saintifik… Pernbandingan ini menonjolkan perbezaan yang amat ketara di antara karangan-karangan zaman ini (iaitu hadis), yang bertaburan dengan kenyataan-kenyataan yang tidak tepat dari segi sains, dan Quran, Kitab Wahyu Bertulis, yang bersih dari kesilapan-kesilapan ini.”29

Kalau kita ada masa, kita boleh mengutip beratus contoh, tetapi memadailah dengan sedikit saja.

1. Perjalanan Matahari

Sebuah hadis berkata: “Abu Zarr melaporkan bahawa Rasulullah telah berkata bila matahari jatuh, ‘Tahukah anda ke mana ia pergi?…Ia beredar hingga ia sujud di bawah Arasy. Ia meminta izin lalu dibenarkan… Ia sujud tetapi tidak diterima, dan ia akan meminta izin tetapi tidak dibenarkan dan ia akan diperintah: balik ke tempat kamu datang. Jadi, ia akan naik di tempat ia jatuh…” (Riwayat Bukhari dan Muslim, Mishkat, jil. iv, h. 53-54, no. 88) Hadis ini bercanggah dengan Quran yang menerangkan” “Dan matahari beredar mengikut peredaran tertentu.” (36:38) Kenyataan hadis ini juga bercanggah dengan apa yang berlaku sebenarnya, seperti yang telah dibuktikan oleh sains, iaitu bumi mengelilingi matahari, dan bukan sebaliknya.

2. Perintah Sembahyang

Kita telah membuktikan bahawa perintah sembahyang telah diberi oleh Tuhan kepada Nabi Ibrahim dan kaumnya, dan amalan ini telah diperturunkan, generasi demi generasi, hingga kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Hal ini disahkan oleh sejarah, seperti telah saya tunjukkan.

3. Anti-Wanita

Beberapa hadis bersifat anti-kaum wanita. Ini bercanggah dengan ajaran Quran dan hukum akal. Satu daripadanya berbunyi: “Abu Sayeed al-Khudri melaporkan seorang wanita datang kepada Rasulullah semasa kami berada bersama-sama beliau dan berkara, ‘Suami saya…memaksa saya membuka puasa sedangkan saya berpuasa…’ (Setelah Nabi mendengar jawapan suaminya yang kuat nafsu) Nabi pun berkata, ‘Wanita tidak boleh berpuasa kecuali dengan izin suaminya…’” (Riwayat Abu Daud dan Ibn Majah, Mishkat, jil. I, h. 215-16, no. 72) Saya yakin Nabi tidak pernah berkata demikian kerana ia bercanggah dengan ajaran Quran dan bertentangan dengan watak Nabi yang menghormati dan memuliakan wanita. Bukankah hadis ini, seperti banyak hadis lain, memalsukan dan memfitnahkan Nabi?

4. Anti-Riadah

Mengenai riadah yang memang baik untuk kesihatan badan, mengikut kajian sains dan hukum akal, sebuah hadis berkata: “Oqabah bin A’mer melaporkan bahawa Rasulullah telah berkata, ‘Semua permainan lelaki haram kecuali berpanah, melatih kudanya dan bermain dengan isterinya…” (Riwayat Tirmidhi, Ibn Majah dan Abu Daud, Ibid., h. 216-17, no. 75)

5. Anti-Akal

Banyak hadis bersifat anti-akal sedangkan Quran menyuruh manusia menggunakan akalnya. Satu daripadanya berbunyi: “Jundub melaporkan Rasulullah telah berkata, ‘Barangsiapa mentafsirkan Quran mengikut fikirannya sendiri dan tafsiran itu betul, maka dia berdosa.” (Riwayat Tirmidhi dan Abu Daud, Mishkat, jil. I, h. 364, no. 56) Sifat anti-akal hadis ini tidak perlu diulas.

Sudahlah nyata bahawa banyak hadis di dalam Enam Buku ‘sahih’ ialah “omong kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan untuk memperolok-olokkannya”, seperti yang diterangkan oleh Quran dengan begitu tepat, padat dan cantik. Sekarang terpaksalah kita mengaku bahawa Hadis/Sunnah tidak boleh kita pegang sebagai autoriti dan sebagai sumber perundangan dan akidah.

Ini tidak bermakna kita perlu membakar semua buku hadis. Buku-buku Hadis tetap berdiri sebagai catatan sejarah, sepertimana buku-buku sejarah lain, atau sepertimana buku-buku lain. Kebimbangan seorang sarjana Islam moden radikal yang masyhur, Profesor Fazlur Rahman, dalam hal ini tidak kena pada tempatnya. Beliau berkata: “Kerana jika Hadis pada keseluruhannya dibuang, dasar sejarah bagi Quran dibuang sekaligus.”30 Hujah ini kerap sekali diulang dan ditekan oleh ahlul-Hadis, tetapi ia tidak berasas langsung. Bukti sejarah bagi Quran, dan Nabi Muhammad yang membawanya juga, ialah Quran sendiri, kewujudan umat Islam hingga hari ini dan kewujudan beberapa rekod dan laporan sejarah, termasuk buku-buku hadis sendiri. Quran tanpa hadis sedikit pun tidak terjejas. Demikian juga Nabi Muhammad. Malah Nabi Muhammad akan muncul lebih bersinar dan lebih agung tanpa khurafat dan bid’ah Hadis/Sunnah yang telah difitnahkan kepada beliau.

Sebagai satu laporan sejarah, Hadis tetap berguna dan akan dipakai, tetapi, seperti semua laporan sejarah, ia tidak boleh diterima sepenuhnya sebagai benar sebelum dikritik dan ditapis dengan keterangan sah dari sains, sejarah dan wahyu.


Sambongan: BAB V Kesimpulan: Kembali Kepada Ajaran Nabi Muhammad yang Asal - Quran

Tuesday, August 12, 2008

Ini Sensitive, Itu Sensitive, Yang Mana Tidak Sensitif?

Oleh: Kassim Ahmad

9 Ogos, 2008

Sungguh memalu dan mengecewakan! Apakah yang sedang berlaku kepada masyarakat Islam di Malaysia? Mengapa kita takut hendak berhadapan dengan masyarakat bukan-Islam berhubung dengan agama Islam? Kita semua tahu agama Islam bukan hak eksklusif orang Melayu. Ia agama Allah, milik semua manusia. Oleh yang demikian, agama Islam perlu disiasat dan dinilai oleh semua bangsa dan semua manusia, bukan saja di Malaysia, tetapi di seluruh dunia.

Dalam negara kita yang bersifat pelbagai agama, memang tiap kumpulan agama perlu menghormati kumpulan agama lain, dan perlu bersikap toleransi antara agama. Tetapi menghormati agama-agama lain dan bersikap toleransi terhadap agama-agama lain tidak bermakna kita tidak boleh berbincang masalah-masalah kita berhubung dengan agama atas alasan “sensitif”! Kita harus belajar menjadi suatu masyarakat yang dewasa yang boleh berbincang perkara agama secara rasional. Apa gunanya kita merdeka, kalau kita tidak boleh membentuk perangai kita menjadi perangai orang dewasa dan rasional?

Menyedih dan mengecewakan juga, kerana kebanyakan pemimpin Islam menyalahkan penganjur forum “Memeluk Islam” (Majlis Peguam Malaysia). Sepatutnya, kumpulan-kumpulan yang membuat protes dan yang menggunakan kekerasan untuk menghalang forum ini yang harus disalahkan. Mangsa sudah bertukar menjadi pesalah! Kalau ada sesuatu yang boleh membawa kepada kekacauan dan kehilangan ketenteraman awam, menggalakkan kumpulan-kumpulan pengacau ialah suatu daripadanya!

Sepatutnya, orang Islam di negara kita boleh memainkan peranan pimpinan yang adil, seperti yang diperintahakan oleh Tuhan kepada mereka. Pimpinan ini akan dipatuhi dengan sukarela oleh orang bukan-Islam. Malangnya, kita telah gagal memainkan peranan itu, walaupun saya percaya orang Islam yang berfikiran progresif dalam masyarakat kita ramai juga, antara 30-40 peratus. Orang ini mestilah tampil ke muka untuk mengambil-alih pimpinan negara kita dari cengkaman kaum konservatif sebelum negara kita rosak sama sekali.

Sejak empat lima tahun yang lalu, ada banyak kes yang menyentuh hubungan antara agama Islam dengan agama-agama lain di negara kita. Kes-kes itu termasuklah kes merebut mayat untuk dikebumikan (kes si-mati M. Moorthy lawan isterinya Kaliammal Sinnasamy) dan kes Lina Joy yang mahu keluar dari Islam dan masuk agama Kristian.

Mengapakah masyarakat Islam membantah perbincangan perkara-perkara ini, sedangkah perkara-perkara ini menyentuh hak-hak masyarakat-masyarakat bukan-Islam lain? Mengapakah kita menghalang orang Islam daripada keluar dari Islam, sedangkan Quran mengisytiharkan kebebasan agama yang mutlak kepada semua manusia? (Lihat Quran, 2: 256) Kita tidak mahu masyarakat-masyarakat agama lain bertindak tidak adil terhadap kita; demikian juga kita tidak boleh bertindak tidak adil terhadap mereka. Kita mengharapkan pemimpin-pemimpin kita yang berfikiran terbuka dan luas akan menasihati rakyat kita supaya tidak bersikap taksub, tetapi sebaliknya bersikap rasional. Malangnya, mereka juga tumpang memperkukuhkan sentimen taksub dan prasangka ini!

Umat Islam harus sanggup memeriksa diri mereka secara kritikal. Seribu empat ratus tahun dulu, selama lima abad, dalam abad-abad ke-8 hingga ke-13, umat Islam naik menjadi sebuah kuasa besar di dunia, menduduki tempat No. 1. Sekarang mereka berpecah dan jatuh, ditindas, diperkotak-katik dan dihina oleh kuasa-besar Amerika Syarikat dan Eropah. Betulkah mereka masih menganut agama Allah, seperti yang mereka sangka? Atau itu semata-mata satu sangkaan yang meleset? Kalau betul mereka masih memegang kepada agama Allah, mengapa mereka jatuh? Kalau betul mereka masih memegang kepada agama Allah, mengapa mereka tidak maju? Kalau betul mereka masih memegang kepada agama Allah, mengapa mereka tidak menang? Sikap mereka tidak mahu berhadapan dengan realiti ini menunjukkan bahawa mereka takut. Masyarakat yang takut menghadapi realiti ialah masyarakat yang tidak beriman kepada Tuhan, kerana Tuhan itulah Realiti dan Kebenaran!

Adakah kita berpegang kepada kitab suci kita, Al-Quran, seperti yang kita dakwa? Jika betul kita berpegang kepada Quran, mengapa kita tidak mengamalkan perintah Tuhan tentang kebebasan agama? Tuhan menyatakan dengan jelas bahawa tidak ada paksaan dalam agama, dan seseorang boleh beriman atau kafir kepada-Nya, tetapi kita menghukum orang yang murtad dengan hukuman bunuh. Tahukah kita bahawa hukuman bunuh ini berasal dari kitab Taurat dan bertentangan dengan ajaran Quran? Tahukah kita apa hukumnya kalau kita membantah perintah Tuhan? Begitu juga dalam perkara zina – kita gunakan hukuman dari kitab Taurat yang bercanggah dengan ajaran Quran! Begitu juga dalam banyak perkara lain: kita mengamalkan bukan ajaran-ajaran Quran, tetapi ajaran-ajaran syaitan!

Tuhan memerintahkan kita supaya berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan berpecah-belah, tetapi kita mencari pergaduhan dan berpecah-belah di antara kita! Tuhan menyatakan bahawa semua yang baik itu berasal daripada-Nya dan semua yang jahat itu akibat dari perbuatan kita, tetapi kita berpegang yang baik dan yang jahat itu daripada Allah! Tuhan mengajar kita supaya kita menggunakan akal, tetapi para ulama kita mengajar bahawa dalam agama kita tidak boleh menggunakan akal! Tuhan mengajar kita kita boleh memberi salam kepada semua orang, tidak kira bangsa dan agama, tetapi ulama kita mengajar kita tidak boleh memberi salam kepada orang bukan Islam! Tuhan mengajar kita bahawa pandangan hidup tauhid itulah yang penting sekali dalam Islam, dan tanpa pegangan tauhid, sembahyang kita pun tidak diterima, tetapi ulama kita mengajar bahawa sembahyang itu tiang agama!

Demikianlah beratus-ratus kepercayaan yang karut telah diseludup masuk ke dalam Islam melalui hadis serta menjadikan ‘Islam’ ini bukan lagi agama Allah, seperti yang diajar oleh Nabi Muhammad dalam Quran. Tidakkah kita sedar akan hal ini semua? Bilakah kita mahu membetulkan kesilapan-kesilapan kita?

Ambil suatu nasihat yang cukup baik yang Tuhan berikan kita dalam Quran. “Mereka mendengar semua pandangan dan ikut yang paling baik.” (Quran, 39: 18) Adakah masyarakat Islam di negara kita mengamalkannya? Adakah masyarakat Islam di negara-negara Islam lain mengamalkannya? Tidak, kita tidak mengamalkannya. Yang kita amalkan ialah menekan pandangan-pandangan, tidak kira yang baik atau yang tidak baik, kecuali pandangan rasmi pihak berkuasa. Begitulah yang dilakukan di semua negara Islam. Sebab itu ramai cerdik pandai Islam dari negara-negara Islam berhijrah ke negara-negara Barat untuk mencari ruang kebebasan untuk melakukan kerja-kerja mereka, seperti Prof. Abdul Salam, pemenang Hadiah Nobel dalam bidang Fizik dari Pakistan, dan Prof Fazlur Rahman, juga dari Pakistan.

Selepas lebih seratus tahun gerakan reformasi oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh, umat Islam hari ini masih tenggelam di dalam kelebur tradisi. Ilmu masih dibahagikan kepada Ilmu Agama dan Ilmu Dunia dan Ilmu Agama terus menghalang mereka dari proses pemodenan. Walaupun Islam tidak membenarkan wujudnya kaum paderi dalam masyarakatnya, ulama tetap memainkan peranan ini, mentafsir dan menentukan agama bagi mereka. Contoh-contoh Nabi Muhammad and empat khalifah ar-Rasyidun membuktikan kesatuan pimpinan, bukan dualisme pimpinan. Nyatalah kegagalan reformasi Muhammad Abduh terletak pada konsep reformasi itu yang menganjurkan pengembalian umat Islam kepada Quran dan Hadis. Sementara Quran boleh memajukan umat Islam, Hadis akan menarik mereka ke belakang, kerana sebab-sebab yang telah kita sebutkan di atas.

Bolehkah umat Islam meninggalkan Hadis dan mengikut Quran sebagai sumber utama? Dari segi logika, mereka memang boleh, tetapi dari segi psikologi, mereka tidak boleh. Ini kerana mereka, seperti umat-umat lain, telah jatuh ke dalam perangkap pendewaan terhadap nabi-nabi. Secara tidak sedar, umat Islam telah mendewa-dewakan Nabi Muhammad, seperti umat Kristian telah mendewa-dewakan Nabi Isa. Buktinya, mereka menulis nama Tuhan dan nama Nabi Muhammad serta meletakkannya setaraf di mesjis-mesjid dan di rumah-rumah! Mereka juga mendakwa nabi Muhammad itu kekasih Allah dalam sebuah hadis!

Umat Islam harus ingat, Tuhan tidak mempunyai orang kesayangan. Siapa yang patuh kepada-Nya akan berjaya; siapa yang ingkar akan gagal. Jangan sangka bahawa nama Islam akan menyelamatakan kita. Tuhan akan menggantikan mereka yang menyeleweng dengan mereka yang tidak menyeleweng, dan mereka yang mengikut ajaran-Nya akan menang.

Kassim Ahmad seorang penulis bebas Malaysia. Beliau boleh dihubungi di kassim03@streamyx.com . Laman web beliau http://www.kassimahmad.blogspot.com/

Sunday, August 10, 2008

Hadis: Satu Penilaian Semula #21

Bab IV: Kritikan Terhadap Hadis

Kontradiksi Dengan Hadis

Seperti telah dinyatakan, oleh kerana Hadis merupakan pandangan dan pendapat pelbagai puak dan golongan, maka terdapat banyak percanggahan antara satu dengan lain. Berikut kita senaraikan setengah daripadanya:

1. Mengenai Penulisan Hadis

Terdapat hadis-hadis ‘sahih’ yang melarang dan juga yang membenarkan penulisan hadis. Sebuah yang melarang berbunyi: “Abi Sa’id Al-Kudri melaporkan bahawa Rasulullah telah berkata, ‘Jangan menulis sesuatu daripadaku selain Quran. Barangsiapa menulis sesuatu selain Quran hendaklah memadamnya’.” (Riwayat Muslim dan Ibn Hanbal). Sebuah yang menyuruh pula berbunyi: “Abdullah bin Amr melaporkan bahawa Rasulullan telah berkata, ‘Sebarkanlah daripadaku walaupun satu ayat…Barangsiapa mendustakan aku dengan sengaja, bersedialah ia untuk duduk dalam neraka’.” (Riwayat Bukhari). M. Hamidullah berhujah mengatakan larangan itu disebabkan oleh keadaan tertentu dan kemudian dimansuhkan. (Sahifah Hamam Ibni Manabih, h. 100-03). Hujah ini lemah.

2. Pidato Perpisahan

Ada dua buah hadis mengenai Haj akhir dan pidato perpisahan Nabi. Sebuah yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas yang menyatakan Nabi meninggalkan dua perkara – Kitab Allah dan Sunnah Rasul – dianggap lemah. Sebuah lagi dilaporkan oleh Jabir bin Abdullah mempunyai dua versi: (i) “… Dan telah aku tinggalkan di kalanganmu satu perkara: jika kamu berpegang kepadanya, kamu tidak akan sesat selepasku – Kitab Allah. Kamu akan ditanya mengenaiku…” (ii) “… Dan telah aku tinggalkan di kalanganmu satu perkara: jika kamu berpegang kepadanya, kau tidak akan sesat selepasku – Kitab Allah dan apa yang kamu dapat daripadamu melalui soalan (hadis). (Riwayat Muslim) (Lihat Mishkat, jil. iii, h. 584-90, no. 46 dan jil. I, h. 172 no. 118). Nampaknya versi (ii) laporan Jabir telah disalah-terjemah dan dipinda. (Lihat atas, h. 88-89)

3. Hukuman Zina

Telah kita lihat di atas bahawa Hadis menentukan hukuman rejam hingga mati ke atas penzina-penzina yang telah berkahwin, tetapi perhatikan hadis ini: “Jabir bin Abdullah melaporkan bahawa Rasulullah telah berkata, ‘…Kamu mempunyai (hak) terhadap mereka (yakni isteri-isteti kamu) agar mereka tidak meniduri sesiapa yang tidak kamu sukai. Jika mereka melakukan ini, pukuli mereka tanpa menyebabkan cedera…” (Riwayat Bukhari dan Muslim, Mishkat, jil. I, h. 217, no. 76). Mungkinkah gerakan pembebasan wanita zaman pertengahan yang merekakan hadis ini?!

4. Perjuangan di Jalan Allah

Kita telah melihat hadis-hadis yang menggalakkan pengunduran diri dari pergolakan masyarakat. Ada juga hadis-hadis ‘sahih’ yang menyeru supaya berpegang teguh kepada perjuangan di jalan Allah.

5. Taraf Nabi-Nabi

Seperti yang diajar oleh Quran, ada hadis yang melarang dibuat perbezaan di antara nabi-nabi (lihat Mishkat, jil. iv, h. 213, no. 11), tetapi ada juga yang melebihkan Nabi Muhammad. (Lihat Ibid. h. 324, no. 19)


6. Quran

Kita telah melihat hadis-hadis yang mewajibkan kita memakai Hadis selain daripada Quran, tetapi ada juga hadis yang menegaskan bahawa kita akan sesat jika kita mencari petunjuk daripada selain Quran. Lihat Mishkat. Jil. iii, h. 680-81, no. 29.


Sambongan: Kontradiksi Dengan Sains, Sejarah dan Akal

Sunday, August 03, 2008

Hadis: Satu Penilaian Semula #20

Bab IV: Kritikan Terhadap Hadis


Kontradiksi Dengan Quran


Kemunculan Imam Mahdi Di Akhir Zaman

Lihat Mishkat-ul-Masabih, jil. iv, h.44-47, no.74-77. Hadis-hadis ini terang-terang bercanggah dengan ajaran Quran yang menggesa orang-orang mukmin berjuang di jalan Tuhan dan menyerukan kebaikan dan melarang kejahatan pada tiap saat. Mereka menggalakkan sikap pasif menyerah kepada keadaan. Mitos Imam Mahdi timbul dari kepercayaan orang-orang Yahudi yang masih menunggu kedatangan seorang penyelamat. Sebenarnya penyelamat ini ialah Nabi Muhammad yang tidak diterima oleh orang-orang Yahudi. Ia bergabung dengan mitos orang-orang Kristian yang percaya Nabi Isa diangkat ke langit dan akan turun kali kedua di akhir zaman. Mitos-mitos ini berpadu dengan kepercayaan kaum Syi’ah bahawa imam mereka yang kedua belas, Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Askari, yang telah ghaib akan muncul di akhir zaman sebagai Imam Mahdi dan akan mentadbir dunia yang adil.


Mukjizat Nabi Muhammad

Ada banyak hadis mengenai pelbagai macan mukjizat Nabi, tetapi Quran dengan jelas menerangkan bahawa Nabi tidak diberi apa-apa mukjizat kecuali Quran. (Lihat 29:50-51)


Syafaat Nabi

Banyak hadis memberi kuasa syafaat kepada Nabi. Lihat Mishkat-ul-Masabih, jil. iv, bab xii, seksyen 3. Tetapi banyak ayat Quran menjelaskan bahawa tiada siapa yang mempunyai syafaat kecuali mengikut kehendak Tuhan. Sebuah ayat berbunyi:

Hai orang-orang yang berikan, dermalah dari rezeki kami kepadamu sebelum datang satu hari manakala tidak ada tawar-menawar, pilih kasih atau syafaat.” (2:254) Lihat juga 2:225, 10:18, 49; 21:28; 36:23; 39:44; dan 73:21-22.


Hukuman Murtad

Hadis menentukan hukuman bunuh untuk kesalahan murtad. “Barangsiapa menukar agamanya, bunuhlah dia.” (Riwayat Bukhari dan abu Daud). Semua ayat Quran mengenai perkara ini hanya mengancam seksaan di akhirat. Umpamanya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika seseorang dari kamu berpaling dari agamanya, maka Tuhan akan menimbulkan satu bangsa yang Ia kasihi seperti mereka kasihiNya, dan merendahkan diri mereka terhadap orang-orang mukmin, sambil mereka gagah terhadap orang-orang kafir; dan berjuang di jalan allah, dan tidak sedikit pun bimbang terhadap celaan sesiapa yang mungkin mencela mereka.” (5:54) Lihat juga 16:106; 2:217 dan 2:256.


5. Boleh Masuk Syurga Hanya Dengan Mengucap Dua Kalimah Syahadah Di Saat Sakratulmaut

Ada banyak hadis yang menyatakan ini. Nyatalah ajaran ini ingin membatalkan semua hukum Quran tentang kebaikan dan kejahatan. Hadis ini tertolak dengan sendirinya.


6. Melepaskan Perjuangan Di Jalan Allah

Saya telah memberi beberapa contoh hadis menyuruh mengasingkan diri dari perjuangan masyarakat dalam Bab III. Nyata hadis ini bercanggah dengan ajaran Quran.


7. Hukuman Zina

Hal ini telah dihuraikan di atas, h. 96.


8. Perintah Sembahyang

Mengikut Hadis, perintah sembahyang diterima oleh Nabi Muhammad di dalam Perjalanan Malam israk dan mikraj di mana cerita-cerita hadis menggambarkan beliau tawar-menawar dengan Tuhan tentang bilangan waktu sembahyang untuk umat Islam, dengan Nabi Musa sebagai penasihat beliau! Nyatalah ini satu cerita rekaan untuk menyedapkan telinga yang mendengar. Quran menerangkan bahawa ibadah-ibadah sembahyang, puasa, zakat dan haji telah diajar oleh Tuhan kepada Nabi Ibrahim dan telah diperturunkan, generasi demi genarasi, hingga ke zman Muhammad. Perhatikan doa Nabi Ibrahim, “Tuhan kami, jadikanlah kami Muslim (tunduk) kepadamu dan daripada keturunan kami biarlah lahir satu bangsa Muslim (yang tunduk) kepadaMu. Ajarkanlah kami bagaimana hendak mengamalkan ibadah-ibadah agama kami, dan ampunilah kami, Kau maha pengampun, maha penyayang.” (2:128) Sirah Nabi juga menunjukkan bahawa Muhammad telah mengamalkan salat sebelum beliau menjadi nabi. (Lihat The Life of Muhammad, h.105).


9. Ramalan-Ramalan Nabi

Banyak hadis melaporkan ramalan-ramalan Nabi tentang masa depan. Ini bercanggah dengan ajaran Quran bahawa Nabi tidak mengetahui masa depan.

“Katakanlah (wahai Muhammad), Aku tidak mempunyai kuasa untuk mengadakan munafaat atau mudarat bagi diriku sendiri. Hanya kehendak Tuhan berlaku. Sekiranya aku mengetahui masa depan, tentu kekayaanku akan bertambah, dan kejahatan tidak akan menimpaku.” (7:118). Lihat juga 5:109; 6:50; 11:31; 46:9 dan 72:25-27.


10. Syafaat Ulama Dan Syuhada

Hadis ini berbunyi: “Uthman bin Affan melaporkan bahawa Rasulullah berkata, ‘Pada hari kiamat tiga orang akan memberi syafaat – para nabi, ulama dan para syuhada’.” (Riwayat Ibn Majah) Seperti hadis-hadis mengenai syafaat nabi-nabi, hadis ini juga bercanggah dengan Quran.


Sambongan: Kontradiksi Dengan Hadis