Wednesday, August 29, 2012

RANCANGAN MENGHAPUSKAN KEMISKINANBolehkah kemiskinan dihapuskan? Sesetengah cerdik-pandai menyatakan, ‘Tidak’. Sebab itu, hujah mereka, dalam  sistem sosio-ekonomi Islam, cukai zakat dikenakan sekian peratus ke atas kelebihan pendapatan untuk dipulangkan kepada fakir-miskin. Saya tidak beresetuju dengan pendapat ini. Sistem Islam bertujuan mencipatkan sebuah dunia adil.
Di bawah disiarkan surat saya kepada Perdana Menteri Malaysia tentang tajuk
ini – K.A.  

1504 Jalan Kulim Height 3,Kulim Golf & Country Resort,
09000 Kulim, Kedah, Malaysia. TEL. 604-4031871. FAKS. 604-4080035
TB 012-4291152

Dafar A. R
17 Ogos, 2012.

Yang Amat Berhormat

Dato’  Sri Najib  Abdul Razak,

Perdana Menteri Malayisa,

Blok Utama, Bangunan Perdana Putera,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62502  Putrajaya.

Tuan Perdana Menteri,
Menghapuskan Kemiskinan di Malaysia

            Dengan hormatnya, saya ingin mengemukakan rancangan untuk menghapuskan kemiskinanan di negara kita.
            Kemiskinan satu daripada tiga malang besar, diikuti dengan kejahilan dan kebodohan, yang dideritai oleh masyarakat manusia, termasuk masyarakat kita. Selepas 55 tahun merdeka, malang besar ini masih berada di tengah-tengah kita, tiap minggu ditunjuk dalam t.v. kita. Kita mesti menghapuskannya dengan segera.
            Saya harap Tuan akan memberi perhatian berat kepadaanya. Rancangan diperturunkan di bawah.

Rancangan Menghapuskan Kemiskinan di Malaysia
Dalam Masa  Setahun 

Nota:  Warganegara Malaysia sekarang 26 juta. Berdasarkan lima orang sekeluarga, kita ada 5.2 juta keluaraga. Jika hetong panjang kita ada  3,000 keluarga yang hidup di bawah paras kemiskinan, dan kita memperuntukkan RM 7,000 [1] untuk sebuah keluarga miskin, kita memerlukan RM 7,000x3,000x13 buah negeri untuk menghapuskan kemiskinan di negara kita. Jumlah peruntukan ini hanya RM 273 juta. Jumlah ini, berbanding dengan peruntukan kepada  perkhidmatan sosial (5.9%) dalam Bajet 2012 (RM 230.8 bilion) berjumlah RM 13.8 bilion.  Angka ini jauh lebih besar daripada angka yang kami unjurkan. Oleh yang demikian,  mengapakah  kita belum berjaya menghapuskan kemiskinan?
            Jika kita gandakan unjuran ini, jumlahnya (RM 546 juta) masih rendah.
            Di bawah bajet kami untuk menghapuskan kemiskinan:- 
A.      Perbelanjaan                                      RM 273,000,000.00

1.      3000xRM7,000x13: RM 273,000,000
2.      Lain-lain:                         000,000,000
---------------------
JUMLAH                                                                                             273,000,000.00
                                                                                                          ===============

B.      Pendapatan                                            273,000,000.00

1.      Daripada Kerajaan Pusat:  RM 136,500,000
2.      Daripada  Kerajaan Negeri:      136,500,000
3.      Daripada lain-lain                     000,000,000
               ---------------------
            JUMLAH                                                                                 273,000,000.00
                                                                                                             ===============

*****
            Sekian dimaklumkan.
            Selamat Hari Raya
          Dengan salam takzim,
         Tt ……………………
             (Kassim Ahmad)


[1] Jumlah ini untuk membiayai keluarga miskin itu menyewa tapak rumah, membuat sebuah rumah kayu dan tiga bulan sara hidup. Pemberian ini mesti dikelolakan dan dipantau oleh pihak berkuasa, termasuk pekerjaan yang boleh dilakukan oleh keluarga miskin untuk keluar dari kemiskinan.

Wednesday, August 22, 2012

KEDANGKALAN DAN FITNAH
KEDANGKALAN DAN FITNAH:
KEKELIRUAN UMAT MELAYU-ISLAM

Oleh: Kassim Ahmad
23    gos, 2012-08-23
           
        
            Saya terkejut membaca apa yang dinyatakan oleh Mufi Perlis, Dr. Juanda Jaya, Mufti Perak, Tan Sri Harussani Zakaria dan juga Haji Ahmad Naka’ie bahawa saya pengikut mendiang Dr. Rashad Khalifa dan menolak semua Hadis. Saya juga dikaitkan dengan Osman Ali yang menghasilkan tafsir “Bacaan”.
            Hairannya mereka merujuk kepada semua buku saya, termasuk buku terbaru, Islamic Renaissance” (2012: Amerika Syarikat), yang, insya Allah, akan diterbitkan di Malaysia dalam kedua-dua bahasa Inggeris dan Melayu dengan satu kata pengantar oleh Dr. Chandra Muzaffar.
            Namun demikian, rujukan mereka terhadap buku-buku itu, nampaknya, tidak bermakna mereka telah membaca buku-buku itu. Buku-buku itu dengan jelas menunjukkan saya bukan pengikut taksub Dr. Rashad Khalifa dan saya bukan “anti-Hadis”, seperti yang mereka cop saya. Itulah sebabnya saya menjudulkan esei ini “Kedangkalan dan Fitnah: Kekeliruan Uman Melayu-Islam”
            Kalau hal ini dinyatakan oleh orang biasa, yang boleh kita sifatkan sebagai pak turut, saya tidak hairan. Tetapi ini dinyatakan oleh tokok-tokoh agamawan yang tahu dan patut tahu.
Apa sudah jadi? Sudahlah pemahaman dangkal, buat fitnah lagi! Satu kekeliruan dan tragedi yang  besar!
            Ini membuktikan kebanyakan orang tidak membaca dengan teliti apa yang tertulis. Apa yang mereka baca itu prasangka mereka. Lihat apa yang terjadi dalam sejarah umat Islam. Kumpulan-kumpulan rasmi Hadis (Bukhari, Muslim dan lain-lain) tidak muncul sehingga 200-250 tahun setelah Nabi wafat! Di antara kewafatan Nabi dan kemunculan buku-buku rasmi Hadis, apa yang berlaku? Tiada apa. Nol. Kosong. Nabi Muhammad tidak tahu-menahui dan tidak bertanggungjawab terhadaap kemunculan Hadis. Lalu pereka-pereka Hadis berdusta mengatakan beliau menginggalkan dua perkara, “ Kitab Allah dan Hadisku”.
            Apabila kita mengkaji dengan lebih teliti, kita dapati tokok perundangan Islam, Imam Besar Shafi’e, menafsirkan ayat 4: 59 secara sabjektif dengan mendakwa bahawa “taat kepada Allah” bermakna berpegang kepada Quran dam “taat kepada rasul” bermakna berpegang kepada Hadis! Setelah beliau membuat doktrin baru ini, barulah pengumpul-pengumpul Hadis muncul.  Hari ini kita dapati daki Hadis ini sudah terlalu tebal; tidak dapat dikikis dalam masa sehari, malah sedekad pun!
            Hadis sudah membayangi pemahaman kita terhadap Quran. Bolehlah kita katakan Quran tertutup bagi kita. Lalu kita menjadi keliru. Kita berbalah tentang negara Islam, tentang hukum hudud (tidak ada hukum hudud dalam Quran), dan tentang berbagai hal lagi.  
            Bolehkah kita mengatasi kekeliruan ini? Jawabnya, boleh! “Dengar semua pendapat. Ikut yang paling baik.” (Quran, 39: 18) Dengan kita mendengar dan menganalisis semua pendapat dalam masyarakat kita, kita akan tahu yang mana satu pendapat yang paling baik. Sejak munculnya kasta paderi dalam masyarakat Islam (“ulama”, yang kita tiru dari agama-agama Kristian dan Hindu) mereka (“ulama” ini: budak-budak nakal menggelar mereka  “ular dalam semak”!) jadi diktator, mentafsirkan agama bagi rakyat.
            Sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan, kata pepatah Melayu. Pangkal jalan kita Nabi Muhammad dan empat kahlifan rasyidun. Mereka berpegang kepada Quran dan contoh-contoh Nabi yang sahih, seperti Perjanjian Hudaibiyah, Piagam Madinah dan beberapa dokumen lain. Mereka letakkan Quran di atas sekali  (tiada kitab suci yang boleh disamakan dengan atau mengatasi Quran) dan sumber-sumber lain, termasuk falsafah, teologi, sejarah dan  sains, terletak pada kedudukan kedua.
-------------------------------
KASSIM AHMAD seorang penulis bebas Malaysia. Laman web beliau www.kassimahmad.blogspot.com