Monday, November 28, 2011

TRIBUNAL RAKYAT:MENGHUKUM BUSH DAN BLAIR KERANA JENAYAH PERANG TERHADAP IRAQ

Oleh: Kassim Ahmad
29 November, 2011

Rakyat Malaysia boleh berbangga kerana negara mereka, walaupun kecil dan baru merdeka 54 tahun, telah mendahului banyak negara lain dalam beberapa hal. Membicara dan menghukum bekas Presiden Amerika Syarikat, George W. Bush dan bekas Perdana Menteri Britain, Tony Blair, kerana, tanpa kebenaran Majlis Keselamatan PBB, telah melanggar dan menawan Iraq pada 19 Mac, 2003, dan dengan itu mengorbankan nyawa 1.4 juta rakyat Iraq. Bukti menunjukkan mereka telah merancang untuk menakluk Iraq sejak 15 September, 2001 dengan cuba mendapatkan kebenaran Majlis Keselamatan PBB. Kebenaran ini gagal mereka dapat. Perbicaraan dan penghukuman ini telah dibuat oleh sebuah Tribunal Rakyat atas dayausaha bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tribunal ini terdiri daripada lima orang hakim, diketui oleh bekas Hakim Mahkamah Persekutuan, Datuk Abdul kadir Sulaiman. Anngota-anggota lain termasuk peguam dan pakar undang-undang antarabangsa, Prof. Salleh Buang, dan pakar undang-undang antarabangsa, Prof Emeritus Datuk Dr. Shad Saleem Faruqi. Tertuduh mendakwa kononnya Iraq memiliki senjata pemusnah besar-besaran. Dakwaan ini, mengikut badan penyiasat, tidak benar, dan kemudian didapati memang tidak benar. Dua faktor menyebabkan pencerobohan ini dilakukan oleh Bush dan Blair. Pertama, kecurigaan anak emas A.S., negara haram Israil, terhadap Iraq. Ingat serangan Israil terhadap loji nukler Iraq di Osirak berhampiran dengan Baghdad pada 7 Jun, 1981. Kedua, kemunafiqan Iran. Kerana Perang Iran-Iraq (1980-88), yang sebenarnya dihasut oleh Khomieni dan kuasa-kuasa imperialis Barat, Iran menjadi musuh ketat Iraq. Kerana dendam Khomieni ini, maka Iraq ditikam dari belakang dan ini menjemput pencerobohan A.S. dan Britain terhadap Iraq. Ini membawa kepada penaklukan Iraq oleh mereka hingga hari ini. Dari hari penaklukan itu hingga hari ini, Iraq tidak pernah aman. Rantau Asia Barat memang sebuah rantau yang amat strategik. Bukan saja ia pusat tamadun manusia (nabi-nabi Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad muncul di sana), ia juga telah dijadikan tanahair negara anak emas Amerika, iaitu Israel. Walaupun umat Islam sedunia telah banyak dizalimi oleh kuasa imperialis Anglo-Amerika, pusat suatu peperangan dunia yang baru, Perang Dunia III, berlegar di antara Israel (yakni A.S.) dengan Iran. Tribunal mencapai keputusan sebulat suara bahawa Bush dan Blair telah melakukan jenayah terhadap keamanan di Iraq. Keputusan ini akan diumumkan ke seluruh dunia. Tun Dr. Mahathir, Presiden Yayasan Keamanan Global, mencadangkan supaya keputusan ini dikemukakan kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Juga dikemukakan kepada PBB untuk dibuat resolusi menghentikan peperangan di Iraq, mengembalikan keamanan di sana dan menghantar keputusan itu kepada semua negara yang menandatangani Statut Rom untuk mengambil tindakan terhadap kedua-dua penjenayah itu mengikut bidang kuasa masing-masing. Nyatalah Tribunal Rakyat ini tribunal pertama dalam dunia. Syabas Malaysia! Syabas Tun Dr. Mahathir!

------------------------------
KASSIM AHMAD seorang penulis bebas Malaysia. Laman web beliau www.kassimahmad.blogspot.com

Saturday, November 26, 2011

BUANG PENGARUH NAHU ARAB DAN INGGERIS:
KEMBALI KEPADA WATAK BAHASA MELAYU YANG ASLI


Oleh: Kassim Ahmad
13 Oktober, 2010

Bahasa Melayu memang satu bahasa yang cantik, dengan ayat-ayatnya yang ringkas dan padat dengan bunga-bunga dan simpulan bahasanya yang indah-indah, lengkap dengan pantun-mantunnya sekali. Ini dapat kita lihat daripada karya-karya pengarangnya yang agung, seperti Keris Mas, Usman Awang (Tongkat Warrant), A. Samad Ahmad, A. Samad Ismail, A. Samad Said dan ramai lagi. Jangan lupa pengarang agung Indonesia, Pramudia Ananta Tur. Membaca karya-karya mereka akan menyingkap keindahan bahasa Melayu kepada kita.
Ini tidak bermakna saya mendewa-dewakan bahasa Melayu. Bahasa Inggeris juga begitu. Saya fikir bahasa-bahasa lain juga begitu – satu daripada tanda kekayaan Ilahi!
Namun demikian, saya ingin menarik perhatian pengguna-pengguna bahasa Melayu kepada beberapa perkara.
Pertama, saya hendak menyebut tentang kesilapan-kesilapan yang kerap dibuat. Bahasa Melayu tidak mempunya kopula, ‘ialah’, ‘adalah’ atau ‘merupakan’. Umpamanya, kita kata “Ibrahim seorang guru.”, tidak “Ibrahin ialah/adalah /merupakan seorang guru” Dalam bahasa Inggeris, kita kata “Ibrahim is a teacher.” Perkataan ‘is’ di sini satu kopula. Jadi, penggunaan kopula ini pengaruh nahu Inggeris. Harus dijauhi.
Kedua, kesalahan kerana pengaruh nahu Arab. Perhatikan ayat ini: “Mereka itu adalah di atas petunjuk Tuhan mereka.” Ada dua kesalahan di sini: penggunaan kopula ‘adalah’, dan penggunaan kata depan ‘di atas’. Kata depan ‘di atas’ yang tidak perlu di sini menunjukkan pengarauh nahu Arab. Sepatutnya ayat ini ditulis: “Mereka mendapat petunjuk Tuhan mereka.”
Kerapkali juga kita dengar frasa ‘kunjungan hormat ke atas Yang Dipertuan Agung”, nyata terjemahan harfiah frasa Inggeris, “to pay a visit on”. Mengapa tidak kata “mengadap “ atau “mengunjungi” saja?
Ketiga, salah-guna perkataan jamak ‘mereka’. Kerap sekalai kita dengar perkataan “mereka-meraka”. Sungguh dahsyat bunyinya! Perkataan ‘mereka’ itu jamak; tidak perlu dijamakkan lagi! Berhungan dengan kesalahan ini, kita juga tidak harus kata “ramai orang-orang perempuan datang melihat temasya itu.” Perkataan ‘ramai’ sudah bersifat jamak. Tidak perlu, kata nama itu dijamakkan lagi. Demikian dengan semua perkataan jamak, seperi ‘banyak’, ‘kebanyakan’, ‘semua’, ‘sesetengah’, dan sebagainya.
Keempat, salah-guna kata depan ‘dari’ dan ‘daripada’, ‘ke’ dan ‘kepada’. Tidak perlulah saya huraikan kesalahan ini
Kelima, perhatikan ayat, “Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka ...” (Ayat ini diambil dari sebuah tafsir.) Kesalahan ini tidak begitu ketara; walaupun bagaimana pun, kesalahan juga. Ada dua kesalahan di sini. Ayat ini sepatutnya ditulis, “Iaitu jalan orang yang telah Engkau kurniakan nikmat.” Kesalahan pertama: “Engkau telah kurniakan.” Yang betulnya: “telah Engkau kurniakan,” atau “jalan orang yang Engkau telah mengurniakan nikmat.” Kesalahan kedua: frasa ‘kepada mereka’ tidak perlu, kerana kertakerja ‘kurniakan’ sudah mengambil katanama ‘orang’ sebelum ini sebagai objeknya.
Sehubung dengan ini juga, lihat ayat: “Jalan orang-orang yang Engkau merahmati, bukan orang-orang yang ke atas mereka dimurkai ...” Ini terjemahan harfiah dari bahasa Arab. Bahasa Melayu menulis: “Jalan orang yang Engkau rahmati, bukan orang yang ditimpa kemurkaan-Mu.”
Inilah lima jenis kesalahan yang kerap dibuat oleh penulis-penulis bahasa Melayu. Kesalahan-kesalahan ini harus diperbetulkan. Bahasa Melayu jadi tidak idiomatik dan hodoh kerana kesalahan-kesalahan ini.
Memang semua bahasa berkembang. Perkataan seperti ‘ketidak-samaan’, ‘keterbukaan’ dan beratus-ratus lagi perkataan baru seperti itu menunjukkan perkembangan bahasa kita. Pinjaman perkataan dari bahasa-bahasa lain fenomena biasa. Demikianlah bahasa diperkayakan. Tetapi tiap bahasa mempunyai nahu dan idiomnya sendiri. Nahu dan idiom ini perlu dikekalkan. Jika tidak, rosaklah keaslian bahasa itu. Namun demikian, bahasa Melayu harus berkembang mengikut nahu dan idiomnya, dan tidak boleh bersalahan dengan nahu dan idiomnya.
Bahasa kebangasaan itu penting dalam pembangunan peradaban kita. Kita tidak boleh membangunkan peradaban kecuali dalam bahasa kita sendiri. Bila saya berkata demikian, maksud saya bukan untuk memperkecilkan nilai bahasa Inggeris. Rakyat kita perlu mengetahui bahasa Inggeris, kerana ia lingua franca dunia. Tetapi bahasa Inggeris tidak boleh menggantikan bahasa kebagsaan kita untuk membangunkan peradaban kita. Rakyat kita perlu juga mempelajari bahasa-bahasa lain (umpamanya, Arab, Perancis, Belanda, Jerman, Rusia dan lain-lain) mengikut keperluan kerjaya masing-masing.
Sebagai sebuah masyarakat nasional yang bersifat majmuk, rakyat kita juga perlu belajar bahasa-bahaya yang terdapat dalam negara kita, seperti Mandarin dan Tamil, untuk mempermudah dan membaiki hubungan antara kaum.
Saya tidak harus lupa untuk menyatakan bahawa dalam pemakaian bahasa kebagsaan yang elok, pemimpin-peminpin kita harus menunjukkan contoh yang baik. Bila mereka bercakap dalam bahasa Melayu, hendaklah mereka menggunakan bahasa Melayu yang baik, sepertimana mereka juga harus bercakapa Inggeris yang baik, bila berucap dalam bahasa Inggeris.
-------------------

Kassim Ahmad seorang penulis bebas Malaysia. Laman web beliau www.kassimahmad.blogspot.com

Friday, November 25, 2011

PENDEWAAN TERHADAP PEMIMPIN --
SUATU KECENDERUNGAN MANUSIA


Oleh: Kassim Ahmad
26 November, 2011

“Keanyakan orang tidak beriman, walau apa pun kamu buat.”(Quran, 12: 103)
“Kebanyakan orang yang beriman, tidak beriman kecuali menyengutukan Tuhan.”
-(Quran, 12: 106)
Ayat-ayat suci yang saya petik di atas memberitahu kepada kita tentang kecenderungan manusia untu mendewa-dewakan pemimpin-pemimpin mereka. Mengikut sirah Nabi, apabila Nabi Muhammad baru saja wafat, Omar Ibni Khattab, bapa mertua Nabi dan Khalifah Ar-Rasyidun yang kedua, berdiri di depan orang ramai dan mengancam akan membunuh siapa saja yang mengatakan Nabi telah wafat. Apabila Abu Bakr datang dan mententeramkan beliau dengan membaca ayat suci yang bersangkutan, barulah beliau sedar akan kesilapannya.
Oleh itu, kita harus berhati-hati supaya jangan jatuh ke dalam kesyirikan ini. Namun demikian, inilah yang telah berlaku kepada kita dalam kes Nabi Muhammad. Apabila nama nabi Muhammad disebut, kebanyaan kita akan mengatakan sallal’al-Lahu’alaihi wasallam (s.a.w). Tetapi apbila nama nabi-nabi lain disebut, kita hanya mengatakan ‘alaihi’al-salam, dan dengan itu kita membezakan antara para nabi. Ini dilarang oleh Tuhan.
Kebanykan orang akan menjawab frasa ini disebut dalam Quran (33: 56). Ini memang benar. Tetapi ayat ini telah dikeluarkan dari konteknya dan diberi kefahaman yang salah. Tiga belas ayat sebelum itu (33: 56) Tuhan dan malaikat-malaikat-Nya merestui orang mukmin, dan dengan itu meletakkan orang mukmin setaraf dengan Nabi Muhammad dalam hal ini. Dalam ayat 103, Surah 9, Nabi Muhammad disuruh merestui orang mukmin untuk menggalakkan mereka.
Jadi, ada lima perkara yang disebut dalam empat ayat yang menggunakan salla, yusalli = merestui. Pertama dan kedua, Tuhan dan para malaikat merestui Nabi dan memerintahkan pengikut-pengikutnya supaya menyokong dan memuliakan dia. Ketiga, Tuhan dan malaikat-malaikat-Nya merestui orang mukmin. Keempat, Nabi disuruh meransangkan pengikut-pengikutnya. Diambil keempat-empat perkara ini dan digabungkan dalam satu kesatuan yang harmonis, maka maknanya menjadi lain sekali!
Oleh sebab itu, apabila saya menulis nama Nabi Muhammad, saya tidak meletakkan singkatan s.a.w. di belakangnya. Ini sama sekali tidak bermakna saya tidak memuliakan Nabi Muhammad. Hal ini telah menjadi tanda-tanya kepada ramai orang Islam. Oleh sebab itu, saya menulis esei ini.
Dalam pada itu nyatalah kebanyakan orang Islam telah mendewa-dewakan Nabi Muhammad tanpa sedar. Ini seleras pun dengan kenyataan Tuhan dalam ayat 12: 106 yang telah saya petik di atas.

-------------------------
KASSIM AHMAD seorang penulis Malaysia bebas. Laman web beliau: www.kassimahmad.blogspot.com

Saturday, November 05, 2011

IBADAH HAJI MENGIKUT AJARAN QURAN

Oleh: Kassim Ahmad

6 November, 2011
(Artikel ini ditulis atas permintaan seorang pembaca blog.)

Ibadah Hajj atau Naik Haji diperdukan ke atas seorang mukmin dewasa yang mampu (dari segi kesihatan dan kewangan) sekali seumur hidup. Nabi Muhammad sendiri melakukannya sekali saja pada – bulan Zulkaedah, tahun ke-10 Hijrah. Tujuan Hajj tidak lain kecuali mengingati teladan baik Nabi Allah Ibrahim tunduk kepada Tuhan. Hajj boleh dilakukan dalam empat Bulan Suci, iaitu Zulhijjah, Muharram, Safar dan Rabi’al-awal (bulan-bulan k-12, pertama, ke-2 dan ke-3). ‘Umrah atau lawatan boleh dilakukan pada bila-bila masa.
Amalan kebanyakan orang Islam di Malaysia naik haji lebih daripada sekali itu melanggar perintah Tuhan, apalagi kalau dilakukan tanpa dua syarat yang telah saya sebutkan di atas. Amalan ini dilakukan kerana sangkaan (yang tidak berasas) bahawa ibadah ini boleh membersihkan dosa.
Hajj bermula dengan bermandi, diikuti dengan memasuki keadaan suci apabila penziarah hajj lelaki memakai pakaian ihram dan perempuan pakaian yang sopan. Sepanjang ibadah hajj, penziarah menahan diri daripada persetubuhan, pertengkaran, kelakuan buruk dan bahasa kesat. Kebersihan, mandi dan amalan-amalan kebersihan yang biasa digalakkan.
Tiba saja di Masjidil-Haram di Mekah, penziarah berjalan mengelilingi Ka’abah tujuh kali sambil memuji dan memuja Tuhan. Kalimah-kalimah yang diucapkan: “Labbaika Allahumma Labbaik.” (Tuhanku, aku telah menyahut seruan-Mu.) “Labbaika Laa Syareeka Laka Labbaik.” (Aku telah menyahut seruan-Mu, dan aku isytiharkan bahawa tiada tuhan di samping-Mu. Aku telah menyahut seruan-Mu.”)
Kemudian, penziarah berjalan sepanjang setengah batu di antara anak bukit-anak bukit Safa dan Marwa tujuh kali, kekadang berlari-lari anak. Di sini upacara ‘umrah selesai.
Penziarah kemudian pergi ke ‘Arafat untuk sehari beribadah, berzikir dan bertasbih kepada Tuhan dari subuh hingga matahari jatuh. Setelah matahari jatuh, penzirah pergi ke Mudzalifah melakukan sembahyang Maghrib dan ‘Aisha. Dia mengutip 21 biji batu kerikil untuk dilontar (secara simbolik) kepada Syaitan.
Dari Muzalifah penziarah pergi ke Mina dan tinggal di sana selama dua atau tiga hari. Pada pagi pertama di Mina, penziarah membuat korban seekur binatang ternak untuk memberi makan kepada fakir-miskin serta mengingati campur tangan Tuhan untuk menyelamatkan Ismail dan Ibrahim dari penipuan Syaitan.
Upacara-upacara melontar batu melambangkan penolakan kesyirikan Syaitan dan dilakukan dengan melontar tujuh biji batu kecil pada tiap-tipa satu daripada tiga tempat itu, sambil bertasbih kepada Tuhan.
Penziarah kemudian kembali ke Mekah serta melakukan perjalanan mengelilingi Ka’abah tujuh kali sebagai tanda memberi ucapan “Selamat tinggal”.
Malangnya, kebanyakan orang Islam hari ini lazimnya melawat makam Nabi Muhammad dan melakukan dosa syirik dan mensesiakan hajj mereka. Quran selalu menyebut Masjid’il-Haram, sedangkan orang Islam hari ini menyebut dua Mesjid Suci. Menjadikan makam Nabi sebagai satu lagi “Mesjid Suci” terang-terang perbuatan syirik dan melanggar ajaran Quran, dan, anehnya, juga Hadis. Sebuah hadis, riwayat Bukhari berbunyi, “Tuhan telah melaknat orang-orang Yahudi dan Kristian kerana makam nabi-nabi mereka, mereka jadikan mesjid.” (Bukhari, Edisi Nawaw, Jil. 6, hlm. 14)
Ibadah hajj ini satu ibadah kepada Tuhan. Namun demikian, ibadah ini telah bertukar menjadi dosa syirik bagi kebanyakan orang Islam hari ini. Inilah sebabnya Tuhan telah membertahu kepada kita bahawa kebanyakan manusia tidak beriman (Quran, 12: 103), dan kebanyakan mereka yang beriman, tidak beriman tanpa menyengutukan Tuhan (Quran,12:106). Ingat apabila Nabi Muhammad baru wafat, Omar Ibni Khattab, Sahabat dan bapa mertuanya, kemudian menjadi Khalifah kedua, bangun di depan orang ramai dan mengisytiharkan bahawa beliau akan membunuh sesiapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah wafat. Abu Bakr kemudian mententeramkan beliau dengan membaca ayat suci yang melarang beliau berbuat demikian. Demikianlah kecenderungan manusia untuk mendewa-dewakan pemimpin!

------------------------------
KASSIM AHMAD seorang penulis bebas Malaysia. Laman web beliau: www.kassimahmad.blogspot.com

Thursday, November 03, 2011

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DAN MATEMATIK
DALAM BAHASA INGGERIS (PPSMI) – MENGAPA JADI KONTOROVERSI?


Oleh: Kassim Ahmad
3 November, 2011

Sejak kebelakangan ini, apabila Kerajaan memutuskan supaya pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggersi (PPSMI) dihentikan mulai tahun depan, dan digantikan dengan konsep Memeratabat Bahasa Melayu dan memperkasa bahasa Inggeris (MBMMBI), banyak kontroversi timbul.
Nyatalah lebih emosi daripada fikiran rasional bertanggungjawab. Dalam artikel ini, saya akan kaji masalah ini dari segi cita-cita nasional kita.
Jangan lupa kita telah merdeka selama 54 tahun. Zaman saya di sekolah menengah dan universiti dulu, kita masih belum merdeka. Semua pelajaran dalam bahasa Inggeris. Zaman itu sudah berlalu. Seperti sewajarnya, kita telah mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Ingat, sebelum intervensi penjajahan Eropah ke Alam Melayu, bahasa Melayu itu lingua franca di kota Melaka, kota yang termasyhur di dunia. Sekarang bahasa ini dipertutur oleh hampir 300 juta rakyat Malaysia dan Indonesia. Tidak ada sebab kita hendak berbalik ke zaman penjajahan setelah kita, melalui satu perjuangan kemerdekaan yang besar, merdeka!
Anehnya, ada anggota Kabinet yang mahu menjadi orang tengah hendak “menyelesaikan” masalah ini. Tidakkah beliau malu? Orang-orang seperti ini – di mana kejujuran mereka sebagai rakyat Malaysia. Di mana patriotisme mereka? Kebebasan itu untuk menjadi petugas yang bertanggungjawab untuk menjaga kemerdekaan kita, bukan merebankannya!
Ini bukan soal perasaan individu itu atau ini, anak sekolah atau ibu-bapa, Melayu, Cina India atau mana-mana kaum lain. Apalagi jika mereka mengugut untuk meninggalkan negara ini untuk berhijrah ke negara lain. Tiada siapa boleh melarang sesiapa daripada rakyat kita yang mahu berpindah ke negara lain. Bumi Tuhan luas. Pergilah!
Soalnya: buat apa kita mendirikan negara-bangsa kesayangan kita Malaysia ini? Kita mahu kebebasan dan hak untuk mewarnai negara kita mengikut cita-cita luhur kebangsaan kita, kebangsaan Malaysia. Ini telah pun kita gubal ke dalam Perlembagaan kita. Memang betul Perlembagaan pun boleh dipinda, jika dikendaki oleh suara ramai. Namun demikian, Perlembagaan itu bukan benda permainan. Jangan sengaja-sengaja dipermainkan!
Menyatakan ini semua tidak bermakna kita menolak kepentingaan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa yang perlu dikuasai oleh rakyat kita. Malah lagi banyak bahasa yang kita tahu, lagilah baik. Bahasa itu pintu kepada ilmu. Lagi banyak bahasa yang kita tahu, lagilah banyak pintu ilmu yang terbuka untuk kita. Tetapi, bila-bila pun, bahasa kita tidak boleh ditukar-ganti dengan bahasa apa pun, kerana bahasa kita itu fikiran kita sendiri. Kita membangunkan tamadun dengan bahasa kita.

------------------------
KASSIM AHMAD seorang penulis bebas Malaysia. Laman web beliau: