Sunday, March 29, 2009

PERTUKARAN PIMPINAN UMNO:
JANJI DAN HARAPAN KEPIMPINAN NAJIB ABDUL RAZAK

Oleh: Kassim Ahmad
kassim03@streamyx.com

28 Mac, 2009


Pendahuluan

Bolehkah UMNO pulihkan kedudukannya sebagai pejuang bangsa, bagi bangsa Melayu, khasnya, dan bagi bangsa Malaysia yang sedang kita bina, amnya? Walaupun ramai yang rasa pesimis, jawapan saya positif: Boleh! Tiada yang mustahil bagi manusia, khalifah Tuhan di Bumi. Tentu ada syarat-syaratnya bagi kejayaan usaha pemulihan ini.

Sesetengah orang mempertikai keabsahan Najib untuk mengambil-alih pimpinan parti dan Kerajaan. Saya berpegang kepada kata-kata beliau yang mahukan rakyat menilai beliau dari kerjanya, bukan dari kata-katanya saja, apalagi dari kabar angin atau tuduhan-tuduhan yang mungkin tidak berasas!

Dalam ucapan beliau merasmikan mesyuarat sayap-sayap Wanita, Pemuda dan Puteri, saya berasa gembira kerana, khasnya antara lain, dua perkara, iaitu kursus politik bagi ahli dan kader parti, dan pembaikan sara hidup bagi kumpulan-kumpulan bawahan (kemiskinan tegar) di bandar dan luarbandar. Saya akan huraikan kenapa kemudian.

Dalam dua siri esei yang berikut, saya akan mengkaji soal ini dari dua segi. Pertama, dari segi konsep parti: Apakah parti? Ada berapa jenis parti? Apakah falsafah politik parti, pendidikan ahli dan kader parti, konsep kepimpinan, hubungan parti dengan Kerajaan dan rakyat, dan struktur organisasi parti.Apakah komuniti bangsa? Ideologi dalam komuniti bangsa. Kedua, dari segi dasar sosio-ekonomi, pembangunan material-moral-spiritual; dan konsep Manusia sebagai khalifah Tuhan di Bumi.


Bahagian I: Falsafah Perjuangan

Kita bermula di pangkal jalan. Pangkal jalan kita ialah Tuhan. Kita datang dari Tuhan, dan akan kembali kepada-Nya. Kita berasa yakin, dengan pengalaman mereka yang pahit dalam Pilihanraya Umum ke-12 dan dalam beberapa pilihanraya kecil selepas itu, dan dengan pertukaran pimpinan daripada Abdullah Ahmad Badawi kepada Najib Abdul Razak, UMNO akan memulakan proses perubahan yang diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat dan ahli kepada parti.

Bermula dari Tuhan bermakna bermula dengan Dia yang memberikan kuasa dan kemuliaan kepada sesiapa yang Dia suka, dan meregut kuasa dan kemuliaan itu dari sesiapa yang Dia suka. [1] Ini bermakna percaya kepada kuasa yang rasional dan mendukung konsep rasionaliti. Dalam istilah agama, kita sebut iman, tetapi iman ini mestilah selaras dengan rasionaliti. [2]

Soalan yang pertama: Apakah parti? Apakah UMNO pada asasnya?

Parti, dalam satu perkataan, ialah pemimpin dan pejuang rakyat, yang muncul daripada rakyat yang sedar. Inilah konsep parti yang revolusioner. ‘Revolusioner’ bermakna sikap mahukan perubahan jangka panjang yang menyeluruh, bukan perubahan tampal-sulam di sana-sini saja. Ahli-ahli parti mempunyai idealisme dan semangat perjuangan dan pengorbanan untuk bangsa. Kepimpinan Nabi Muhammad bersifat demikian. Dalam negera kita, UMNO, pada asasnya, bersifat parti yang sedemikian.

Walau bagaimanapun, rakyat sesebuah negara sifatnya tidak sekata, dari segi ideologi. Ada satu kumpulan rakyat yang percaya kepada kebaikan dan keadilan, dan sanggup berjuang dengan jiwa-raganya untuk melahirkan kebaikan dan keadilan dalam masyarakat itu. Dalam istilah agama, kita namakan mereka mukmin, orang yang beriman kepada Tuhan Yang Esa. Dalam istilah falsafah, kita namakan mereka kumpulan humanis. Parti mereka ialah parti humanis, yang bersifat revolusioner.

Dari sini kita dapat melihat partilah yang menguasai Kerajaan, yakni idealisme dan perjuangan bangsa serta dasar sosio-ekonomi lahir dari parti dan dilaksanakan oleh parti dan Kerajaan. Dalam parti-parti jenis lain, Kerajaan menguasai parti, kerana anasir-anasir anti-revolusioner dibawa masuk melalui Kerajaan.

Berlawanan dengan kumpulan humanis ini ialah kumpulan oligarki, yang bersifat menindas. Mereka tidak percaya kepada kebaikan dan keadilan, malah menolaknya. Dalam istilah agama, mereka disebuat kafir. Misi dan pernan kumpulan ini dan parti mereka ialah menjadikan rakyat ramai sebagai hamba-abdi mereka yang mendukung sistem perhambaan ini untuk kepentingan kumpulan oligarki. Fir’aun dalam zaman Nabi Musa, Maharaja Ramses II, dengan hartawan Karun, dan Paderi Besar Haman merupakan kaum oligarki dalam masyarakat itu.

Ada satu lagi kumpulan ideologi, iaitu kumpulan liberal, yang sanggup berkompromi dengan kumpulan oligarki. Mana-mana parti pun, yang pada mula bersifat revolusioner, boleh merosot menjadi liberal, dan kemudian menjadi kaum penindas. Dalam sejarah Islam di zaman Nabi Muhammad, kita tahu setelah empat khalifah al-Rasyidun, yang bersifat republikan dan revolusioner, kepimpinan negara jatuh ke tangan kaum liberal dan kemudian kaum oligarki. Mengapa ini berlaku? Kerana ketiadaan sistem kursus saintifik untuk mendidik anggota-anggota dan kader-kader parti dalam falsafah perjuangan revolusioner itu. Hanya dengan sistem kursus demikian idealisme dan semanagat perjuangan revolusioner parti dapat dipertahankan. Jika tidak, ideologi kaum oligarki akan masuk ke dalam parti revolusioner ini serta menukarkannya menjadi sebagian dari kaum oligorki sedunia.

Pada umumnya, kursus-kursus ini harus mengajar (a) sejarah bangsa itu, sejarah partinya, dan sejarah manusia, (b) falsafah perjuangan parti yang revolusioner, yang terdiri dari konsep-konsep nasionalisme dan internasionalisme, konsep pemerintahan demokratik, dan konsep pemerintahan yang adil, (c) struktur organisasi parti, dan (d) dasar parti dan Kerajaan.

Oleh kerana kehidupan bangsa kita dan kehidupan manusia akan terus menerus, menjalani tahap demi tahap, maka kita perlu memastikan supaya parti dapat memainkan pernanannya sebagai pejuang dan pemimpin bangsa terus-menerus. Ini hanya dapat dilakukan melalui sistem kursus politik yang telah kita huraikan di atas.


Bahagian II: Pembangunan Material-Moral-Spiritual

Seperti yang kita katakan di atas, parti sebagai pemimpin dan pejuang bangsa membuat dasar. Dasar ini, dalam pelbagai bidang, bertujuan untuk mencapai kemajuan dan kebahagian untuk komuniti bangsa itu. Dalam semua masyarakat, kekayaan material atau ekonomi menjadi asas untuk melahirlan kemajuan dan kebahagian itu. Sistem ekonomi ini mesti boleh memberi pekerjaan yang cukup kepada anggota-anggotanya, di samping mengadakan suatu kaedah lain untuk menyara kehidupan anggota-anggotanya yang lemah dan cacat.

Manusia lahir dari binatang dengan sifat kebinatangannya yang tiada pertimbangan untuk orang lain. Sifat ini tidak sesuai untuk membuat dia maju di tangga evolusinya. Dengan itu, kejiwaan manusia-binatang perlu ditingkatkan untuk menjadi manusia-manusia atau manusia-malaikat melalui proses-proses sosialisasi dan pendidikan. Dengan itu, kekayaan material yang dihasilkan melalui sebuah ekonomi yang berkembang manfaatkan semua anggota dan lapisan masyarakat itu. Tiada kumpulan yang terlalu kaya dan tiada kumpulan yang terlalu miskin. Kata pepatah, orang miskin boleh menjadi kufur, dan orang kaya tidak boleh masuk syurga.

Pembangunan mestilah seimbang, pembangunan material-moral-spiritual. Dalam keadaan perkembangan masyarakat yang tidak seimbang, rasuah dan jenayah akan berkembang. Oleh sebab itu, sesebuah komuniti bangsa mesti mengatur supaya sistem ganjarannya saksama: tiada yang terlalu kaya, dan tiada yang terlalu miskin.

Ada beberapa perkara yang terlarang dalam pembangunan sebuah ekonomi yang sihat. Pertama, amalan riba. Riba bermakna mendapat keuntungan dari pemerasan dan penipuan. Riba akan mempapakan sebuah ekonomi, bukan mengembangkannya, seperti yang didakwakan oleh sesetangah ahli ekonomi liberal. Kejatuhan sistem ekonomi liberal yang sedang kita saksikan di Amerika Syarikat dan Eropah sekarang ialah kerana amalan riba.

Selain dari riba, pembaziaran, penipuan dalam perdagangan dan perniagaan, rasuah dan bentuk-bentuk penyelewengan yang lain perlu dihapuskan. Amalan-amalan ini akan meningkatkan kos dalam sebuah ekonomi dan menjadikan ekonomi itu tidak kompetitif, menurunkan nilai matawangnya dan dengan itu menyebabkan naiknya kos hidup dan membawa kepada kemunduran dan kejatuhan tamadun itu.

Agama Islam dinobatkan dalam Perlembagaan kita sebagai agama rasmi negara. Kita harus ingat bahawa Islam ialah agama yang diredai oleh Tuhan, Agama Kebenaran, agama universal yang diramalkan dalam Quran akan mengatasi semua agama lain. [3] Pimpinan masyarakat Islam tidak harus menganggap agama Islam sebagai agama ekslusif masyarakat Islam. Agama Islam ialah agama universal yang ajarannya berdasarkan kebenaran dan kerahiman. Itulah sebabnya ia akan mengatasi agama-agama lain. Kita mesti sanggup mendedahkan Islam kepada masyarakat antarabangsa dan berdepan dengan agama-agama lain dari segi kebenaran dan kebaikannya. Obsesi kita dengan kegunaan beberapa perkataan yang, kononya, khusus untuk agama Islam saja, seperti ‘Allah’ dan sebagainya tidak sedikit pun menunjukkan kita sebagai ‘umat yang paling baik yang dilahirkan untuk manusia’. [4] Kita mestilak elak dari penyakit-penyakit kejumudan dan kefanatikan.

Tuhan telah menjadikan Manusia sebagai khalifahnya di Bumi dan menundukkan seluruh Alam Raya kepadaanya. [5] Khalifah bermakna raja (yang menentukan nasibnya sendiri dan nasib masyarakat yang dihuninya) dan Bumi termasuk seluruh Alam Raya. Ini suatu kedudukan yang istimewa yang tiada pada makhluk-makhluk lain. Ini bermakna masa depan manusai terbentas luas dan cerah. Hal ini dilambangkan dalam Quran dengan kiasan amanah pentadbiran alam ini ditawarkan kepada semua makhluk Tuhan, tetapi Manusia saja yang sanggup dan berani menerima misi ini. [6]

Kita harus juga menunjukkan bahawa Tuhan menjadikan Alam ini untuk manusia. Salah satu sifat Tuhan ialah Samad. ‘Samad’ bermakna bebas dan tidak memerlukan apa-apa daripada sesiapa pun. Jadi, sebenarnya, Tuhan tidak menghendaki kita menyembah Dia, atau taat kepada Dia, kerana Dia Cukup dengan Diri-Nya Sendiri dan tidak memerlukan kepada apa-apa yang lain.Dia Mutlak dan Abadi. Semua ayat Quran yang menyatakan manusia perlu menyembah Dia dan taat kepada Dia hanya menunjukkan bahawa penyembahan dan ketaatan kita kepada Dia itu ialah untuk kita, untuk kemanusiaan, humanisme. Juga kehidupan kita berlangsung di dunia ini, tidak ada dunia lain. Yang disebut akhirat itu ialah dunia ini yang sudah berubah menjadi dunia yang lebih baik. Jadi, humanisme dan sekularisme itu sebenarnya ialah rumah manusia. Syurga dan Neraka kita di sini, kerana kedua-duanya tidak lain ialah akibat dari perbuatan kita sendiri. Kita menghukum diri kita sendiri, [7] tentunya mengikut undang-undang Tuhan.Kassim Ahmad seorang penulis bebas Malaysia.

[1] Quran, 3: 26.
[2] Quran, 10: 100.
[3] 9: 35; 48: 28 dan 61: 9.
[4] Quran, 3: 110.
[5] Quran, 45: 13.
[6] Quran, 33: 72.
[7] Quran, 17: 13-14.

Thursday, March 26, 2009

KEPUTUSAN2 MESYUARAT SEKRETARIAT FORIQ
PADA 1 MAC, 2009


Tarikh MAT Foriq ke-8: April 19 atau April 26

Tempat MAT : KL; Rumah Pena.

Masa MAT: 10.00 pagi – 12.30 tgh.

Forum:-

(a) Masa: 2.30 – 5.30 petang.
(b) Tajuk : “Agama Islam Mengatasi Agama-agama Lain”
(c) Tempat: Dewan Perniagaan Cina, KL.
(d) Ahli2 Panel: Hj. Ahmad Nakha’e/Dr. Ismail Ibrahim; YB Lim Guan Eng (DAP); Rev. Murphy Pakiam (Ketua Gereja Kristian di Malaysia); Kassim Ahmad (Foriq).
(e) Pengerusi Forum: Dr. Chandra Muzaffar.

Kontek: Sdr Azeem Aras (Naib Pengerusi): 03-77276532/ 012-2687031.
Sdr Nik Abd. Aziz Hassan 012-22621336/017-6705969.

Nota: Sdr Warsa, Tolong kontek Sdr Azeem untuk tempah tempat mesyuarat MAT, dan tempat Forum. Saya akan kontek ahli2 panel dan Pengerusi Forum . Bolehkah tolong dapatkan nombor kontek YB Dato’ Mohd. Zahrain Hashim? Saya akan kirim Agenda MAT kemudian. – K.A.


FORUM FORIQ PADA
26 APRIL, 2009Forum in dijadualkan pada sebelah petang Mesyuarat Agung Foriq yang ke-8 pada 26 April, 2009, dari pukul 2.30 hingga 5.0 petang.

Tajuknya “Agama Islam mengatasi agama-agama lain” diambil dari ayat Quran (9:35; 48: 28 & 61:9). Ayat itu sepenuhnya berbunyi, “Dialah yang mengirim rasul-Nya dengan dengan bimbingan dan Agama Kebenaran, supaya ia mengatasi semua agama.” Perhatikan dalam ayat-ayat ini disebut Agama Kebenaran (din’ul-haq), bukan agama Islam. Agama Islam yang disebut sebagai agama yang diredai Tuhan terdapat dalam ayat 3: 19, yang diturunkan sebelum tiga ayat lain itu, yang turun kemudian. Ini menunjukkan bahawa yang akan mengatasi agama-agama lain bukan agama Islam, yang sudah dikorupsikan oleh orang-orang “Islam” sendiri melalui pelbagai macam penyelewengan, termasuk membuat puak dalam agama, mendewakan Nabi Muhammmad melalui apa yang dikatakan Hadis/Sunnah dan mengadakan satu kasta paderi, seperti orang Kristian, di kalangan mereka!

Tujuan kita menjadikan tajuk ini sebagai tajuk forum ialah untuk membincang adakan logik atau tidak logik, ataukah adakah salah untuk pemimpin-pemimpin Islam mengadakan dialog antara agama dengan pemimpin-pemimpin agama lain. Tidakkah Quran menyuruhkan kita mengadakan debat yang baik dengan agama-agama lain untuk mencari kebenaran? (16: 125)). Tidakkah ada dari kalangan orang Islam sendiri mereka yang tidak beriman kepada Tuhan, sepertimana ada dari kalangan pemeluk-pemeluk agama-agama lain? (2: 62) Ayat ini menunjukkan kejamakan agama, kerana agama Islam sudah menjadi sebuah agama yang tidak berbeza dari agama-agama lain.

Pemimpin-pemimpin kita melarang dialog antara agama atas alasan agama suatu topik yang sensitif dan tidak mahu urusan agama Islam dicampuri oleh agama-agama lain. Jika masyarakat kita terima alasan ini, ia bermakna Islam itu hak eksklusif orang Islam. Betulkah sikap ini? Bukankah Islam sebuah agama universal yang merayu kepada semua manusia supaya mereka menjadikannya sebagai cara hidup mereka? Jika Islam sebuah agama universal yang boleh memberi keselamatan dan kejayaan kepada semua manusia, maka ia perlu membuktikan dirinya melalui debat yang baik, dan melalui praktik pemeluk-pemeluk Islam itu sendiri.

Kita mestilah menyedarkan masyarakat kita kepada perkara-perkara ini. Inilah tujuan forum ini diadakan.

Untuk cadangan Ahli-ahli Panel, sila lihat surat saya yang dulu.


KASSIM AHMAD
Presiden Forum Iqra’
24 Mac, 2009.

s.k. Warsa Mohamed (016-4711779)