Wednesday, May 27, 2009

Memorandum Untok Pembaikan Sistem Pendidikan Nasional


1504, JALAN KULIM HEIGHT 3,
KULIM GOLF & COUNTRY RESORT,
09000 KULIM, KEDAH, D-A, MALAYSIA
TEL. 604-4031871
E-mel kassim1234@gmail.com

26 Mei, 2009.

Yang Berhormat,
Tan Sri Muhyiddin Yassin,
Menteri Pendidikan Malaysia
Kementerian Pendidikan Malaysia,
62250 Putrajaya, Selangor,
Malaysia.

Tuan,

Memorandum untuk Pembaikan Sistem Pendidikan Nasional

1. Pelajaran Bahasa Kebangsaan, Bahasa Ibunda dan Bahasa-bahasa Lain

Tiga tahun pertama di sekolah perlu ditumpukan kepada pengajaran Bahasa Kebangsaan, dan Bahasa Ibunda (bagi murid-murid bukan-Melayu). Bahasa Inggeris sebagai bahasa asing yang terpenting diajar pada tahun ketiga. Amalan sekarang mengajar Bahasa Inggersi dari tahun pertama telah menenggelamkan Bahasa Kebangsaan/Bahasa Melayu. Ini salah dan harus diperbetulkan segera.

2. Pelajaran Bahasa-bahasa selain Inggeris

Bahasa-bahasa asing, selain Inggeris, (Arab, Tamil, Mandarin, Perancis, Jerman, Rusia dan lain-lain) boleh diajar dari Tingkatan III selama 2 tahun. Tujuan pelajaran bahasa-bahasa ini untuk mendidik mereka yang ingin melanjutkan perlajaran yang memerlukan bahasa-bahasa ini, atau yang ingin memasuki Perkhidmatan Diplomastik. (Bahasa-bahasa Mandarin dan Tamil diajar untuk menggalakkan perpaduan kaum di Malaysia.)

3. Selesaikan Sukatan Pelajaran dalam Masa 5 Hari Sekolah

Sukatan pelajaran hendaklah diselesaikan dalam masa 5 hari persekolahan tiap-tiap minggu. Amalan sekarang mengadakan kelas-kelas tambahan pada hari Sabtu dan kadang-kadang Ahad mengganggu hari-hari rehat murid-murid dan juga progrem ibu-bapa yang ingin membawa anak-naka mereka pergi berjalan-jalan sambil belajar, seperi melawat museum, zoo dan sebagainya. Guru-guru juga tidak harus membebankan murid-murid dengan terlalu banyak kerja rumah. Murid-murid tidak harus disuruh membawa semua buku tiap-tiap hari ke sekolah, seperti amalan sekarang, dan dengan itu membebankan murid-murid dengan masalah “beg berat”.

4. Matlamat Pelajaran Mestilah Jelas

Membaca, mengira dan menulis – ini matlamat asas. Bangsa kita ingin menghasilkan murid-murid dalam ilmu-ilmu asas supaya mereka dapat memperoleh pekerjaan untuk menyara kehidupan keluarga mereka, dan menghasilkan rakyat yang berfikiran kreatif, kritikal, dinamik dan beramanah supaya mereka boleh menjadi rakyat yang bertanggungjawab dan berguna. Sistem sekarang yang terlalu mementingkan peperiksaan dan pencapaian akademik harus diubah.

5. Hapuskan Campur-tangan Politik

Sistem pendidikan kita mestilah dilaksanakan secara professional, tanpa campur-tang politik yang menghalang pelaksaan professional ini. Apa saja yang perlu dilakukan bagi mendidik guru-guru, menggalakkan guru-guru bekerja dengan penuh dedikasi, memelihara disiplin murid-murid, dan mendapatkan cadangan-cadangan pembaikan dari persatuan-persataun guru-guru dan persatuan-persaatuan ibu-bapa dan guru-guru (PIBG) perlu dilakukan.

6. Kesimpulan

Sistem pendidkan nasional suatu alat dan kaedah yang penting bagi melahirkan sebuah bangsa Malaysia yang beratu-padu, maju, kreatif, kritikal, dinamik, produktif dan bertanggungjawab. Dalam memorandum ini kami kemukakan cadangan-cadangan untuk pertimbangan Tuan. Moga-moga cadangan-cadangan ini ada manfaatnya.

Dengan salam takzim.


Saya yang benar,
(Kassim Ahmad)

3 comments:

Mohd Faizal said...

Salam Dr,
Minta izin untuk salin 2 memorandum ini untuk diletakkan di blog dan laman facebook saya.

Terima kasih

Kassim Ahmad said...

Sdr Faizal yang bdiman,

Silakan.

呉 和豪 said...

SALAM SAUDARA KASSIM AHMAD
Seperti yang dilapurkan dalam akbhar tempatan, Kementerian Pendidikan Malaysia akan mengurangkan masa kelas bagi pembelanjaran Muzik , Jesmani dan sains supaya lebih masa boleh diberikan kepada pembelajaran Bahasa Inggiris di Sekolah rendah ,saya tidak sangat bersetuju dengan tindakan ini , kerana tujuan pendidikan ialah untuk menghasilkan murid murid yang mempunyai keperibadian yang lengkap.
Waktu kecil saya belajar di sekolah rendah Jenis Kebangsaan Hu Yew Seah PENANG , saya masih ingat lyric lagu sekolah rendah Hu Yew Seah ada menyebut kepentingan bagi murid nya untuk mempelajari tiga bahasa ia itu bahasa kebangsaan , bahasa Tiong Hua dan Bahasa Inggiris dan juga menyebut kepentingan untuk mempelajari Jesmani (Athelete), Akademik , Moral dan Keseniaan.Mengikut Pakar Pendidikan terkemuka China Chai YUAN PEI Keempat empat pelajaran ia itu Jesmani , Akademik ,Moral dan Kesenian adalah sama sama penting untuk membentuk murid yang mempunyai keperibadiaan yang
lengkap dan sihat.
Berbanding dengan langkah untuk untuk mengurangkan kelas Jesmani ,Muzik dan sains, lebih baik bagi kita untuk mengabungkan pembelajaran matapelajaran itu dengan pembelajaran inngiris untuk menarik minat murid dalam Bahasa Inggiris.Berdasarkan pengalaman saya sebagai cikgu bahasa JEPANG , pembelajaran Bahasa melalui lagu ,bukan sahaja membolehkan murid belajar dalam suasana yang lebih selesa , tetapi juga dapat memberikan perasang yang lebih kepada murid.
Ekoran kemajuan sains dan teknoloji yang pesat , sistem pendidikan pun semakin berubah. Jadi untuk memperbaiki sistem pendidikan di Malaysia dan menjadikan Malaysia pusat pendidikan antarabangsa , adalah penting nya bagi Negara kita untuk mempelajari dari Negara Negara seperti India dan Switzerland yang berkemampuan untuk meninggikan taraf penguasaan bahasa Inggiris murid sambil dapat mengukulkan tradisi mereka.

Semasa kita membuat perancangan sitem pendidikan ,kita juga mesti mengambil kira yang setiap individual mempunyai sikap dan kebolehan yang berbedza. Mengikut pakar pendidikan Dr Howard
Gardner , setiap individual yang sihat dan waras mempunyai 8 Jenis Inteligent iaitu i)Kebolehan lingustik 2)Kebolehan Muzik 3) Kebolehan Logik Mathematik 4) Kebolehan untuk berfikir secara Spatial 5)Kebolehan gerakan badan( Cyclo Motor) 6) Kebolehan untuk berkawan 7)Kebolehan untuk meneroka melalui fikiran mendalam 8)Kebolehan untuk berkomunikasi dengan alam semesta.
Kebolehan kebolehan ini terdapat pada setiap manusia , Cuma berbedza kadarnyan mengikut latarkebelakang hidup setiap individual.Kalau guru dapat mempratikan hukum ini dalam pendidikan, maka mereka dapat mengajar murid dangan cara yang sesuai.

Dari dulu sampai sekarang objektif pendidikan tak berubah , hari ini kita menyebut sitem pendidikan yang seimbang dan menyeluruh . Dan pada zaman dulu pelajar dinegara china harus mempelajari 4Buku 5Kitab dan 6 Kemahiran. Kesimpulannya , tujuan pendidikan adalah untuk mengujudkan murid murid yang mempunyai keperibadian yang lengkap dan sihat.
(Terjemahan Ulasan GOH HOE HOE di SINCHEW JIT POH)
http://opinions.sinchew-i.com/node/10763
據悉,教育部將削減學校3個科目,即音樂、體育及科學節數,以增加英文學習時間。本人不十分同意這種的作法。因為教育本來的目的就是要培養每一個人成為有健全人格的人。我小學就讀檳城輔友小學,我還記得輔友小學的校歌裡有一句話:三語並重,四育同修。
三語並重就是注重中文、國文及英文。何謂四育同修,四育就是蔡元培教育論集裡提及的體育、智育、德育及美育。這四育同樣重要,不可放鬆。因此我們不能為了達到特定的學術指標,而忽略學童其他方面的發展。
與其削減音樂、體育及科學節數,不如用創意的方法把這些科目與英語教學結合而達到一石二鳥的功能。以我本身教日語的經驗來談,如果處理的好,通過歌唱來教導語文不但能製造更輕鬆的學習環境,同時也能提高學員對語文學習的興趣

世界日益進步,科技不斷變化而世界各地教育制度及方法也不斷地演變。為了使大馬教育制度系統能不斷改進 及提昇大馬作為國際性的教育中心,大馬也有需要參考其他國家如印度及瑞士,學習這些國界在保留自己的母語的同時,也能夠有效提高學生的英文應用能力。

制定教育制度時,也須考量每個學生有不同的質量及智能。據哈佛卡爾納博士(Howard Gardner)的理論,每個身心正常的人都有8種智能。這8種智能包括:言語智能、音樂智能、數學邏輯智能、空間觀想智能、體力智能、交際智能、個人領悟的智能及與大自然溝通的智能。每個人都有這8種智能,但強弱程度依個人的成長環境而不同。
如果能夠以這原理來掌握學生的學習慣性及態度,學校的老師就可以依學生的本性用適合的方法教導學生。
由古到今,教育的目的是一樣,今天我們提及全面及均衡的發展,古時候的聖賢也需精通四書五經及六藝。總而言之,教育本來的目的就是要培養每一個人成為有健全人格的人。
星洲日報/言路‧作者:吳和豪‧2009.07.16
http://opinions.sinchew-i.com/node/10763