Saturday, May 23, 2015

BETULKAH HADITH KATA2 NABI MUHAMMADBETULKAH HADIS KATA-KATA NABI MUHAMMAD? 

Oleh: Kassim Ahmad
10 Mei, 2015

            Telah saya nyatakan di tempat-tempat lain bahawa dalam sejarahnya manusia melakukan banyak kesilapan, sesetengahnya besar. Hudud sebagai hukum kesiksaan, seperti yang ditafsirkan oleh sesetengan ahli hukum, satu daripanya. Itulah sebabnya wajar benar warisan yang kita terima dari generasi dulu kita nilai semula sama ada betul atau tidak. Yang betul kita teruskan; yang salah kita tinggalkan. Dengan demikian, kemajuan kita akan senantiasa meningkat. Jadi, pemikiran kritis amat penting. Kita mesti baca untuk mengetahui dan membuat, tetapi baca kita itu mesti selalu dengan kritis. Sikap taksub kepada pemimpin atau sarjana itu satu kesalahan besar. 

            Sejak saya tulis buku Hadis: Satu Penilaian Semula dalam 1986, Raja Fahd di Arabia,  Jabatan Agama Kerajaan Turki dan seorang penysarah Universiti Islam Antarabangsa telah mengiyakan seruan itu. Malah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sendiri baru-baru ini menyatakan kemahuan mereka untuk menyemak semula Hadis, kerana kemunculan kumpulan IS.  Ini menunjukkan anjuran saya itu tepat pada masanya dan relevan.

            Harus diingat bahawa Nabi Muhammad tidak bertanggungjawab terhadap kemunculan Hadis. Misi beliau semata-mata menyampaikan Quran, dan tidak lebih dari Quran.[1]  Hadis muncul kemudia kerana beberapa sebab; ada sebab yang ‘baik’ untuk memasukkan ajaran yang baik dari tamadaun-tamadun lain, seperti Yunani.(Tidakkah mereka sedar bahawa perbuatan ini menafikan sempurna dan lengkapnya ajaran Quran?) Walaupun demikian, pada dasarnya, Hadis telah menjadi saluran ajaran yang bertujuan untuk melemahkan orang Islam. Banyak hadis mengandung ajaran-ajaran dari kitab Taurat, yang kita tahu sudah dipinda. Umpamanya, hukuman bunuh bagi orang murtad, dan rejam hingga mati untuk penzina, dan banyak lagi.[2]

            Guru Agung yang memperkenalkan doktrin baru dua sumber utama (Quran dan Hadis) tidak lain daripada pengasas ilmu perundangan Islam, Iman Shafi’e (767-820), yang lahir 136 tahun setelah nabi wafat. Sebelum ini sediki hadis sudah wujud, direka oleh pereka-pereka Hadis dengan sebab-sebab tertentu.[3]  Apabila Guru Agung ini memperkenalkan doktrin baru dua sumber utama, barulah timbul pengumpul-pengumpul Hadis bagi puak Sunni dan juga bagi puak Syi’ah kira-kira 200 hingga 250 tahun selepas nabi wafat, yakni di antara 6.6 dan 8.3 generasi kemudian. Jarak yang amat jauh ini menampakkan kelemahan Hadis dari kedua-dua  segi sanad dan matannya. Ada orang sudah membuat suatu ujian saintifik meletakan beberapa orang di sekeliling sebuah meja bundar, dibisikan satu ayat kepada orang pertama dan disuruh dia bisikan kepada orang kedua seterusnya hingga orang yang terakhir: didapati ayat itu tidak sama lagi dan sudah berubah!

            Jika kelemahan ini begitu ketara, mengapakah Hadis dipegang oleh kebanyakan umat Islam selama 1,400 tahun lebih? Ini menunjukkan kebanyakan umat Islam tidak membaca dengan kritis, seperti yang diperintah oleh Tuhan dalam Quran. Mereka taksub kepada pemimpin, padahal pendewaan kepada pemimpin ini satu punca syirik. Saya ingat waktu saya berdialog dengan ABIM pada tahun 1986, salah seorang daripada jurucakap mereka Uthman Muhammady berkata kepada saya (dalam bahasa Inggeris), “Kassim, you have gargantuan courage!” (“Kassim, awak terlalu berani!”). Saya berfikir lama selepas dialog itu mengapa beliau berkata demikian kepada saya. Akhirnya, saya membuat kesimpulan kerana saya berani mengkritik tokongnya, Imam Shafi’e! 

            Biar saya membuat satu pengkuan di sini. Saya lahir di pedalaman di kalangan orang miskin. Maka itu saya memberontak terhadap keadaan status quo. Perhatikan sajak saya “Dialong” yang bait akhirnya berbunyi:-
/ada besok maka pasti ada suria/aku akan pergi/dengan seribu Jebat si anak tani/kian lama kita mati dalam setia/ kali ini kita hidup dalam durhaka/. (Tekanan ditambah)

            Jadi, saya kritis terhadap apa yang saya warisi dari nenek moyang – apa yang saya panggil “Islam baka”. Saya mencari Islam yang sebenar. Maka itu kaum Haman, puak birokrasi agama di zaman kita sekarang, munuduh saya kufur (Majlis Fatwa Terengganu) dan JAKIM menuduh saya “menghina Islam”.  Birokrat agama juga mengharamkan buku saya Hadis: Satu Penilaian Semula. Sekarang sampailah masanya mereka memohon ma’af kepada saya. Saya akan meminta Kerajaan mengarahkan institusi-institusi mereka yang terbabit supaya menarik balik semua tuduhan palsu mereka terhadap saya.  

            Maha Suci Allah! Segala puji bagi Dia!

KASSIM AHMAD seorang penulis bebas Malaysia, Laman web beliau www.kassimahmad.blogspot.com
           
           [1] Aduan Muhammad kepada Tuhan yang masyhur itu berbunyi, “Tuanku, kaumku telah membelakangkan Quran ini.” (Quran, 25: 30)  Ini menunjukkan bahawa kitab yang beliau bawa itu Quran, bukan Quran dan Hadis. Banyak ayat Quran menyebut misi Nabi Muhammad hanya menyampaikan Quran, umapanya 3: 20; 5: 92, 99, dll. Quran disebut sebagai ‘hadis’ (7: 185; 12: 111, dll.).  Mereka yang mengadakan sebuah buku lain, selain Quran (68: 35: 38).
[2] Lihat Kassim Ahmad, Dilema Umat Islam – Antara Hadis dan Quran (Forum Iqra’ Pulau Pinang: 2002).
[3] Lihat Kassim Ahmad, Lihat Kassim Ahmad, Hadis: Satu Penilaian Semula (Media Intelek, Petaling Jaya: 1986).

Tuesday, April 21, 2015

SEJARAH


ADAKAH SEJARAH BENAR?
Oleh: Kassim Ahmad
17 April, 2015

            Epistemologi atau kaedah mengetahui ada tiga tahap: kesaksian pancaindera, kesaksian logika, dan kesaksian wahyu atau inspirasi. Dalam istilah Quran, ain’ul-yakin, ilmu’l yakin, dan haqq’l-yakin. Sejarah boleh digolongkan ke dalam golongan kedua.
            Sarjana Algeria, Malek Bennabi, berpendapat demikian, “Barangsiapa tidak memahami syari’ah dari segi sejarah tidak memahami syari’ah; barangsiapa tidak memahami Islam dari segi sejarah tidak memahami Islam sebenarnya.” [1]  Petikan ini menimbulkan tanda-tanya tentang sejarah. Adakah sejarah benar?  
Kita tahu dari beberapa contoh bahawa sejarah tidak selalunya benar. Nabi Musa dan Nabi Isa (kedua-duanya bangsa Yahudi) membawa agama Islam pada zaman mereka. Kira-kira selepas 300 tahun Nabi Musa wafat , Islam yang beliau bawa berubah menjadi agama Yahudi. Demikian juga terjadi kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Selepas kira-kita 300 tahun Nabi Isa wafat, ia berubah menjadi agama Kristian. Nabi terakhir, Nabi Muhammad, datang untuk menyempurna dan melengkapkan Islam untuk seluruh dunia, tetapi selepas kira-kira 300 tahun, agama Islam yang satu berpecah kepada banyak puak. Puak Ahli Sunnah Wal-Jama’ah dan puak Syi’ah dua puak yang besar. 
Fakta-fakta ini membuat kita ragu tentang kata-kata Malek Bennabi. Sejarah, dari segi jangka pendek, sekurang-kurangnya, tidak boleh dipakai. Bila manusia timbul dalam dunia, sejuta tahun dulu, kita kena perhitung intervensi manusia dalam perkembangan sejarah. Subjektiviti, yakni akal manusia, bila bertembung dengan objektiviti, yakni dunia material, dunia material berubah. Telah kita lihat bagaimana agama Islam yang dibawa oleh Musa dan Isa menjadi agama Yahudi dan agama Kristian! Demikian hebat akal -- sebenarnya bukan akal tetapi khayalan – manusia!
Dalam diri manusia ada dua dorongan. Yang pertama menolak kita meningkat naik dalam evolusi; yang kedua meruntun kita turun ke bawah. Sebab itu sarjana P. A. Sorokin menyatakan garis kemajuan bukan garis tunggal lurus menegak, tetapi jamak garis menegak dan menurun, walaupun pada umumnya kemajuan manusia meningkat.    
Pastilah, akhirnya, kebenaran (bukan kepalsuan) akan menang, kerana ini undang-undang  semulajadi, atau dalam istilah Quran, sunnat’ul-Lah.[2] Bermakna, dari segi jangka panjang, sejarah itu satu komponen dari kebenaran, yang terdiri tiga komponen, seperti yang telah kita sebut di atas.Telah saya jawab mengapa mengapa perkara ini berlaku. Sejarah tidak selalunya  meningkat naik. Adakalanya ia merosot turun. Dengan demikian, kita tidak boleh menjadikan sejarah sebagai pengukur kebenaran. Tidak syak lagi, seperti yang diisytiharkan oleh Pencipta Sekalian Alam dalam Quran, kebenaran pasti akan menang dan kepalsuan pasti akan hapus.  Oleh yang demikian, sejarah, dari segi jangka panjang, akan tunduk kepada sunnat’ul-Lah, yakni menjadi satu componen kebenaran, walaupun dari segi jangka pendek, ia boleh jadi tidak benar.  

KASSIM AHMAD seorang penulis bebas Malaysia. Laman webnya www.kassimahmad.blogspot.com


[1]  Dipetik dari Norani Othman (Ed.), Shari’a Law and the Modern Nation-State – A Malaysian Symposium, 1994; hlm. Depan. 
[2]  “Isytiharkan, ‘Kebenaran telah datang dan kepalsuan hapus. Pastilah kepalsuan senantiasa akan hapus.’” (17: 81)

Monday, April 20, 2015

TAUHIDTHE GREAT QUARREL


Below I reproduce the letter I sent to the press on 18 April, 2015. -- KassimTHE QUARREL BETWEEN TUN DR MAHATIR
 AND OUR PRIME MINISTER

            I shall not dwell on this sad episode longer than necessary. Everybody knows what the issues are, and I believe that no problem cannot be resolved amicably between fair-minded citizens. The Tun is an elder statesman whose service to the country has been great. The current UMNO President and Prime Minister, democratically elected, has a job to do.  
            Everyone knows that I am an elder citizen whose aim is to see that our beloved country progresses and prospers.  We are a modern democratic nation-state made of many racial groups practising many religions and cultures. Our constitution places Islam as the state religion, while giving freedom to other religions and cultures to be practised in peace.
            We cannot say that our government is perfect. No government is. But we wish to make our country a good place to live in for its citizen as well as for our foreign visitors. We all are a family among many families inhibiting this planet under the rule law. Our human fate is the same, although we have diverse careers. So, let us respect one another, the older generation giving good advice to the young, and the young learning from the experience of the old.
            But the old generation’s advice cannot be like the “advice” of our former British colonial advisor. We must be prepared for our advice to be politely rejected. Further, none of us as patriots should put fuel into the fire. Patriots should help to reconcile. Do not take sides in the fight, or we shall be caught in the cross-fire. As the Malay proverb says, “Gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah.” Translated, the greats fight, and the people suffer.

            KASSIM AHMAD


             1504, Persiaran Kulim Golf,


            Kulim Golf and Country Resort,   

     
            Kulim.  

      
            O124291152.


ADAKAH SEJARAG BENAR?

ADAKAH
ADAKAH SEJARAH BENAR?
Oleh: Kassim Ahmad
17 April, 2015

            Epistemologi atau kaedah mengetahui ada tiga tahap: kesaksian pancaindera, kesaksian logika, dan kesaksian wahyu atau inspirasi. Dalam istilah Quran, ain’ul-yakin, ilmu’l yakin, dan haqq’l-yakin. Sejarah boleh digolongkan ke dalam golongan kedua.
            Sarjana Algeria, Malek Bennabi, berpendapat demikian, “Barangsiapa tidak memahami syari’ah dari segi sejarah tidak memahami syari’ah; barangsiapa tidak memahami Islam dari segi sejarah tidak memahami Islam sebenarnya.” [1]  Petikan ini menimbulkan tanda-tanya tentang sejarah. Adakah sejarah benar?  
Kita tahu dari beberapa contoh bahawa sejarah tidak selalunya benar. Nabi Musa dan Nabi Isa (kedua-duanya bangsa Yahudi) membawa agama Islam pada zaman mereka. Kira-kira selepas 300 tahun Nabi Musa wafat , Islam yang beliau bawa berubah menjadi agama Yahudi. Demikian juga terjadi kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Selepas kira-kita 300 tahun Nabi Isa wafat, ia berubah menjadi agama Kristian. Nabi terakhir, Nabi Muhammad, datang untuk menyempurna dan melengkapkan Islam untuk seluruh dunia, tetapi selepas kira-kira 300 tahun, agama Islam yang satu berpecah kepada banyak puak. Puak Ahli Sunnah Wal-Jama’ah dan puak Syi’ah dua puak yang besar. 
Fakta-fakta ini membuat kita ragu tentang kata-kata Malek Bennabi. Sejarah, dari segi jangka pendek, sekurang-kurangnya, tidak boleh dipakai. Bila manusia timbul dalam dunia, sejuta tahun dulu, kita kena perhitung intervensi manusia dalam perkembangan sejarah. Subjektiviti, yakni akal manusia, bila bertembung dengan objektiviti, yakni dunia material, dunia material berubah. Telah kita lihat bagaimana agama Islam yang dibawa oleh Musa dan Isa menjadi agama Yahudi dan agama Kristian! Demikian hebat akal -- sebenarnya bukan akal tetapi khayalan – manusia!
Dalam diri manusia ada dua dorongan. Yang pertama menolak kita meningkat naik dalam evolusi; yang kedua meruntun kita turun ke bawah. Sebab itu sarjana Sorokin menyatakan garis kemajuan bukan garis tunggal lurus menegak, tetapi jamak garis menegak dan menurun, walaupun pada umumnya kemajuan manusia meningkat.    
Pastilah, akhirnya, kebenaran (bukan kepalsuan) akan menang, kerana ini undang-undang  semulajadi, atau dalam istilah Quran, sunnat’ul-Lah.[2] Bermakna, dari segi jangka panjang, sejarah itu satu komponen dari kebenaran, yang terdiri tiga komponen, seperti yang telah kita sebut di atas.Telah saya jawab mengapa mengapa perkara ini berlaku. Sejarah tidak selalunya  meningkat naik. Adakalanya ia merosot turun. Dengan demikian, kita tidak boleh menjadikan sejarah sebagai pengukur kebenaran. Tidak syak lagi, seperti yang diisytiharkan oleh Pencipta Sekalian Alam dalam Quran, kebenaran pasti akan menang dan kepalsuan pasti akan hapus.

KASSIM AHMAD seorang penulis bebas Malaysia. Laman webnya www.kassimahmad.blogspot.com


[1]  Dipetik dari Norani Othman (Ed.), Shari’a Law and the Modern Nation-State – A Malaysian Symposium, 1994; hlm. Depan. 
[2]  “Isytiharkan, ‘Kebenaran telah datang dan kepalsuan hapus. Pastilah kepalsuan senantiasa akan hapus.’” (17: 81)