Monday, April 20, 2015

ADAKAH SEJARAG BENAR?

ADAKAH
ADAKAH SEJARAH BENAR?
Oleh: Kassim Ahmad
17 April, 2015

            Epistemologi atau kaedah mengetahui ada tiga tahap: kesaksian pancaindera, kesaksian logika, dan kesaksian wahyu atau inspirasi. Dalam istilah Quran, ain’ul-yakin, ilmu’l yakin, dan haqq’l-yakin. Sejarah boleh digolongkan ke dalam golongan kedua.
            Sarjana Algeria, Malek Bennabi, berpendapat demikian, “Barangsiapa tidak memahami syari’ah dari segi sejarah tidak memahami syari’ah; barangsiapa tidak memahami Islam dari segi sejarah tidak memahami Islam sebenarnya.” [1]  Petikan ini menimbulkan tanda-tanya tentang sejarah. Adakah sejarah benar?  
Kita tahu dari beberapa contoh bahawa sejarah tidak selalunya benar. Nabi Musa dan Nabi Isa (kedua-duanya bangsa Yahudi) membawa agama Islam pada zaman mereka. Kira-kira selepas 300 tahun Nabi Musa wafat , Islam yang beliau bawa berubah menjadi agama Yahudi. Demikian juga terjadi kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Selepas kira-kita 300 tahun Nabi Isa wafat, ia berubah menjadi agama Kristian. Nabi terakhir, Nabi Muhammad, datang untuk menyempurna dan melengkapkan Islam untuk seluruh dunia, tetapi selepas kira-kira 300 tahun, agama Islam yang satu berpecah kepada banyak puak. Puak Ahli Sunnah Wal-Jama’ah dan puak Syi’ah dua puak yang besar. 
Fakta-fakta ini membuat kita ragu tentang kata-kata Malek Bennabi. Sejarah, dari segi jangka pendek, sekurang-kurangnya, tidak boleh dipakai. Bila manusia timbul dalam dunia, sejuta tahun dulu, kita kena perhitung intervensi manusia dalam perkembangan sejarah. Subjektiviti, yakni akal manusia, bila bertembung dengan objektiviti, yakni dunia material, dunia material berubah. Telah kita lihat bagaimana agama Islam yang dibawa oleh Musa dan Isa menjadi agama Yahudi dan agama Kristian! Demikian hebat akal -- sebenarnya bukan akal tetapi khayalan – manusia!
Dalam diri manusia ada dua dorongan. Yang pertama menolak kita meningkat naik dalam evolusi; yang kedua meruntun kita turun ke bawah. Sebab itu sarjana Sorokin menyatakan garis kemajuan bukan garis tunggal lurus menegak, tetapi jamak garis menegak dan menurun, walaupun pada umumnya kemajuan manusia meningkat.    
Pastilah, akhirnya, kebenaran (bukan kepalsuan) akan menang, kerana ini undang-undang  semulajadi, atau dalam istilah Quran, sunnat’ul-Lah.[2] Bermakna, dari segi jangka panjang, sejarah itu satu komponen dari kebenaran, yang terdiri tiga komponen, seperti yang telah kita sebut di atas.Telah saya jawab mengapa mengapa perkara ini berlaku. Sejarah tidak selalunya  meningkat naik. Adakalanya ia merosot turun. Dengan demikian, kita tidak boleh menjadikan sejarah sebagai pengukur kebenaran. Tidak syak lagi, seperti yang diisytiharkan oleh Pencipta Sekalian Alam dalam Quran, kebenaran pasti akan menang dan kepalsuan pasti akan hapus.

KASSIM AHMAD seorang penulis bebas Malaysia. Laman webnya www.kassimahmad.blogspot.com


[1]  Dipetik dari Norani Othman (Ed.), Shari’a Law and the Modern Nation-State – A Malaysian Symposium, 1994; hlm. Depan. 
[2]  “Isytiharkan, ‘Kebenaran telah datang dan kepalsuan hapus. Pastilah kepalsuan senantiasa akan hapus.’” (17: 81)

No comments: