Monday, June 08, 2015

ANCAMAN KEPADA BANGSA

Kertas Draf untuk Komen

ANCAMAN KEPADA NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA KINI

             Kertas ini ditulis untuk menarik perhatian patriot Malaysia dari pelbagai kaum tentang ancaman yang mereka hadapi sekarang serta mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya.
            Sejak kemerdekan negara kita ditadbirkan berdasar perkongsian kuasa oleh pelbagai kaum, khasnya Melayu, Cina dan India. Oleh kerana Persekutuan Tanah Melayu (Malaya) berasal dari Kesultanan Melayu Melaka, maka kita hari ini merdeka sebagai sebuah negara demokrasi berparlimen beraja. Dalam sistem ini UMNO, MCA dan MIC menubuhkan Kerajaan Pusat. Sistem Prikatan ini kemudian dilebarkan menjadi Barisan Nasional yang terdiri dari banyak buah parti, dengan parti UMNO menjadi tulang belakang.
            Pada waktu UMNO ditubuhkan pada 1946, ia penuh dengan idealisme. Setelah ia berkuasa serta merasai nikmat kuasa, seperti biasa dengan semua entiti yang hidup, ia merosot dan menjadi korup. Kata-kata arif Tun Mutahir, Bendahara Melaka,  tidak harus dilupakan, “Wahai emas, Tuhan bukannya engaku, tetapi segala kehendakmu berlaku!” Korupsi menjadi Tuhan!
Inilah bahaya pertama yang kita hadapi. Parti tulang belakang pemerintahan Malaysia sudah menjadi korup, dan korupsi ini di perinkat yang amat teruk sekarang. Retorik transformasi yang dilaungkan oleh presiden UMNO dan perdana menteri tidak boleh membersihkan korupsi yang parah ini. Pembersihan UMNO sekarang memerlukan seorang Herkulis, satu pimpinan yang berani dan tegas.
            Bolehkah UMNO melakukan ini sekarang? Tentu boleh. Kata pepatah, hendak seribu daya; tak hendak seribu dalih. UMNO boleh melakukan perubahan ini dengan syarat semua patriot dalam dan di luar UMNO tampil dalam satu barisan untuk melakukan kerja besar ini. Ini boleh dibuat dalam Perhimpunan Agung Tahunan UMNO atau dalam satu Perhimpunan Agung Khas.
Dari luar UMNO, patriot dari semua kaum, tua dan muda, lelaki dan wanita mesti memanggil satu satu persidangan politik nasional untuk tujuan ini.
            Bahaya besar yang kedua timbul dari fahaman agama  yang sempit, jumud dan fanatik. Mengambil kesempatan dari peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan yang menyebut Islam sebagai agama Persekutuan dan perishtiharan UMNO bahawa Malaysia sebuah negara Islam (sebagai satu strategi untuk melawan PAS), banyak institusi “Islam” telah muncul dan dianggotai oleh petugas-petugas yang sempit dan jumud pemikirannya. Di sinilah bahaya yang kedua.
            Bagaimana kita hendak mengatasi bahaya ini? Seperti dalam kes bahaya pertama tadi, begitu dalam kes bahaya ini. UMNO mesti membangunkan fahamam Islam yang luas, terbuka dan humanis dalam dirinya. Demikian juga patriot dari agama-agama lain. Mereka harus memanggil satu persidangan  nasional untuk menimbulkan kefahaman keagamaan  yang luas, humanis dan progresif.
            Inilah analisis kita tentang ancaman terhadap negara dan masyarakat Malaysia sekarang. Kami minta satu perbincangan yang ikhlas dari para patriot  bangsa kita.


KASSIM AHMAD
26 Mei, 2015,
Kulim, Kedah, D.A.,
012-4291152.
KASSIM AHMAD seorang penulis Malaysia bebas. Laman web beliau

            Ke

No comments: