Thursday, December 31, 2015

KONSEP NEGARA ISLAMKONSEP NEGARA ISLAM TIADA DALAM QURAN
Oleh: Kassim Ahmad
30 Disember, 2015

          Konsep negara Islam tidak wujud dalam Quran. Apa yang disebut dalam Quran, baldatun taiyyibatun wa rabbun ghafur,  frasa yang bermaksud, ‘sebuah negara baik di bawah ri’ayat Tuhan Maha Pengampun’.  (Quran, 34: 15) Dalam Piagam Madinah yang digubal oleh Nabi Muhammad sendiri juga tidak disebut tentang konsep negara Islam. Konsep ini baru, ditimbulkan oleh sarjana-sarjana Islam dalam abad ke-20, mungkin sebagai satu penentangan terhadap kolonialisme Barat.
          Bahawa kosep negara Islam tiada dal Quran dan dalam Piagam Madinah amat wajar, kerana masyarakat Arab dalam zaman Nabi sudak bersifat majmuk. Ada warga Islam, warga Yahudia dan warga musyrik. Jadi, tidak adil jika sesuatu agama dijadikan agama negara.
          Sesuatu sistem kenegaraan mestilah melakukan keadailan kepada rakyatnya. Inilah yang dianjurkan dalam Quran. Ayat itu berbunyai, “Apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu hukum dengan adil.” (4: 58). Demikian juga dalam Piagam Madinah.
          Nampaknya, penggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu  (Malaya) tidak mengetahui tentang perkara ini, kerana mereka telah mengisytiharkan agama Persekutan Islam dengan agama-agama lain diberi kebebasan untuk diamalakan. (Perkara 3(1)). Suruhanjaya Perlembagaan Persekutaun terdiri dari 5 orang ahli hukum yang terkenal dari Britain, Australia,India dan Pakistan dan dipengerusikan oleh ahli hukum Lord William Reid dari Britain.
          Menarik diperhatikan bahawa dalam Piagam Madinah negara tidak masuk campur dalam urusan mana-mana agama. Agama ditadbirkan secara autonomi oleh penganut-penganutnya. Kaedah ini akan menghindarkan konflik agama, yang kerap berlaku dalam negara kita.
          Mengapakah pemimpin-pemimpin dan sarjna-sarjana Islam, termasuk ahli-ahli hukum Islam dalam Suruhanjaya Reid tidak memberi perhatian kepada dokumen perlembagaan yang penting ini? Ini sangat menghairankan kita.
Malah ulama kita dalam “Forum Perdama Ehwal Islam” yang kerap memetik hadis tidak pernah memetik hadis yang paling sahih ini, Piagam Madinah! Sungguh aneh!

KASSIM AHMAD, seorang penulis bebas Malaysia. Laman web belaiu www.kassimahmad.blogspot.com

  

2 comments:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Salam pak kassim..

Dlm piagam madinah tu tiada istilah hukum utk kafir lain, utk islam lain ( hukum syariah)
Juga tiada hukuman keatas dosa peribadi.
..jadi piagam nabi tu tak memuaskan hati ulama dan ustaz. Dlm kata lain,dimata ulama.. piagam nabi muhammad tu tak ikut syariah.