Sunday, July 08, 2012

DUNIA, KIAMAT DAN AKHIRAT

DUNIA, KIAMAT DAN AKHIRAT:

PENGGUNAAN KIASAN DAN METAFORA   

DALAM QURAN --

SEBUAH NOTA RINGKAS
Oleh: Kassim Ahmad
9 Mei, 2012


                              Dua jenis ayat  
         Quran sebuah buku yang unik. Ia mengandungi prinsip-prinsip tafsirannya sendiri. Prinsip-prinsip ini boleh kita sebut sebagai kaedah tafsir yang saintifik. Tanpa satu kaedah tafsir yang saintifik, kita tidak boleh memahami isi kitab ini dengan betul [1] Ambil contoh perkataan ‘salat’. Pada lahirnya, ia merujuk kepada suatu bentuk ibadah yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. [2] Pada praktiknya, maknanya lebih daripada itu, kerana ia merujuk kepada sistem kehidupan yang mencakupi bidang-bidang ekonomi, politik dan sosial. [3]   
         Pertama sekali, Quran menerangkan kepada kita tentang  dua jenis ayatnya dalam Surah 3 (Ali-‘Imran), ayat 7, iaitu Ayat Muhkamat, yang terang dengan sendirinya dan yang menjadi asas kepada kandungan Quran, dan Ayat Mutasyabihat, yang bersifat kiasan atau simbolik. Ayat mutasyabihat tidak harus ditafsirkan secara sewenang-wenang atau secara sabjektif, kerana ini boleh membawa kepada kekeliruan dan kekacauan. Tidak siapa yang mengetahui tafsiran ayat-ayat ini, kecuali Tuhan dan mereka yang asas ilmunya kukuh.  Biar saya perturnkan ayat ini sepenuhnya: “Dialah yang menurunkan  kepadamu kitab suci ini, mengandungi sebagian daripadanya ayat-ayat muhkamat – yang menjadi asas kitab suci ini – dan selainnya ayat-ayat mutasyabiyat. Mereka yang menyimpan keraguan di dalam hatinya menggunakan ayat-ayat mutasyabihat untuk menanam keraguan dengan memberikan tafsiran yang sabjektif. Tiada siapa mengetahui tafsirannya, kecuali Tuhan dan mereka yang mendalami ilmu. Mereka berkata, ‘Kami beriman dengannya. Semuanya datang daripada Tuan kami.’ Hanya mereka yang mengerti akan mempedulikan.”    
         Ini suatu ayat yang sangat penting dalam usaha kita memahami isi kandungan Quran.   Kedua-dua jenis ayat ini harus dilihat dan diertikan selaras di antara satu dengan lain, seperti yang dijelaskan dalam ayat ini:-  
         Tuhan telah menurunkan laporan yang paling baik, sebuah buku yang selaras yang menunjuk kepada kedua-dua jalan. [4]         
         Ini bermakna di antara kedua-dua jenis ayat ini tidak terdapat kontradiksi. Malah Quran menegaskan tidak terdapat kontradiksi di antara ayat-ayatnya. [5] Jika Quran itu karangan Muhammad atau karangan manusia lain, nescaya terdapat banyak kontadiksi di dalamnya. Bukan itu saja. Mengingatkan bahawa Quran turun kepada Muhammad dalam abad ketujuh apabila ilmu sains yang mantap belum lagi lahir di dunia, kenyataan-kenyataan yang terdapat tentang alam raya, seperti putaran dan peredaran bumi, langit dan planet-planet, yang sekarang telah terbukti kebenarannya, amat menakjubkan. [6] 
2.                      Penggunaan metafora dan kiasan
         Kita boleh kenal ayat-ayat muhkamat dengan mudah, kerana ayat-ayat itu jelas dengan sendirinya. Tetapi bagaimana kita hendak mengenal ayat-ayat mutasyabihat? Belum ada kajian yang lengkap tentang tajuk ini, kecuali secara tidak langsung dalam beberapa tafsir [7]. Namun demikian, kita boleh mengatakan dengan pasti bahawa Quran menggunkan bahasa kiasan atau metafora untuk menceritakan tentang alam-alam ghaib, seperti Tuhan, Hari Kiamat, Akhirat, Syurga dan Neraka. 
         Quran banyak menggunakan metafora untuk menyatakan kuasa dan kehebatan Tuhan. Cuba lihat ayat-ayat berikut:-  
         Sekiranya Kami wahyukan Quran ini kepada gunung, kamu akan melihatnya gementar dan runtuh, kerana takutnya kepada Tuhan. [8]  
          Mereka berkata, “Yang Maha Pemurah telah melahirkan seorang putera!”Kamu telah melafazkan suatu kenistaan yang dahsyat. Lelangit seperti akan runtuh, Bumi seperti akan terbelah dan gunung-ganang hancur, kerana mereka mendakwa Yang Maha Pemurah telah mengambil seorang putera! Tiada pantas bagi Yang  Maha Pemurah melahirkan seorang putera. Tiap seorang di langit dan bumi itu hamba kepada Yang Maha Pemurah. [9]   
          Nyatalah ayat-ayat itu bersifat metafora atau simbolik dan tidak boleh diertikan secara harfiah.  
3.                          Makna kiamat dan akhirat
Saya ingin mengambil konsep-konsep Kiamat dan Akhirat untuk kita kaji. Kiamat itu hari manusia dibangkitkan dari kubur untuk diadili oleh Tuhan. Akhirat itu alam yang akan dimasuki manusia setelah pengadilan itu.  
Nyatalah perkataan ‘hari’ dalam ungkapan ‘Hari Akhirat’ tidak boleh diertikan sebagai suatu hari yang kita maksudkan, tetapi suatu tempoh yang memakan masa yang panjang, mungkin berdekad-dekad, malah berabad-abad, atau beribu atau berjuta tahun, lamanya. Penciptaan alam pula dinyatakan dalam Quran dilakukan dalam tempuh enam hari, atau enam era.[10] Satu era memakan masa berjuta, malah berbilion, tahun. [11]   

Tiga tahap dunia
Akhirat pula tidak boleh dipisahkan dari dunia ini, kerana manusia akan dibangkitkan di dunia ini.[12] Konsep keesaan Tuhan membawa makna kesatuan alam, yang terdiri dari pelbagai peringkat. Tidak ada akhirat jika tidak ada dunia ini. Apa yang boleh kita nyatakan konsep “kehidupan dunia” yang kadang-kadang dikritik dalam Quran itu kehidupan peringkat rendah atau kehidupan haiwan.[13] Tetapi terdapat juga ayat-ayat yang menggabungkan kedua-dua alam ini, seperti dalam ayat yang masyhur: “Tuanku, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksaan neraka.” [14]  Dalam pada itu, Tuhan menganjurkan kita mencari kediaman Akhirat tanpa mengesampingkan habuan kita di dunia. (Quran, 28: 77) 
Dengan demikian, dunia ada tiga tahap: tahap yang dikutuk, tahap yang sama dengan Akhirat, dan tahap yang sah dicari tetapi Akhirat lebih baik.

4.                            Proses semula jadi atau bukan?
Apakah Kiamat? Adakah ia sesuatu kejadian di luar undang-undang semula jadi, atau di dalamnya juga ? Dari banyak ayat Quran, kita mendapat fahaman bahawa ia berlaku sebagai suatu proses semula jadi. Perhatikan ayat-ayat ini:- 
Dia mewujudkan  yang hidup daripada yang mati dan mewujudkan yang mati daripada yang hidup. Dia menghidupkan kembali tanah setelah ia mati. Demikianlah kebangkitan kamu.[15]    
Tidakkah mereka melihat bagaimana Tuhan memulakan penciptaan, kemudian mengulanginya?Itu mudah bagi Tuhan. [16]  
Dialah yang menjadikan malam sebagai tirai bagimu untuk tidur dan  rehat. Dia  menjadikan siang suatu kebangkitan. [17] 
Tuhan mengambil nyawa seseorang waktu matinya dan waktu tidurnya. [18]  
Dari ayat-ayat di atas, jelaslah bahawa Kiamat suatau proses kehidupan yang semula jadi, dan Akhirat pula suatu peringkat yang lebih tinggi dalam proses kehidupan ini. Ini merujuk kepada evolusi hayat [19], dari peringkat terendah kepada peringkat tertinggi, dari tanah dan logam yang dianggap tidak bernyawa, kepada makhluk-makhluk bernyawa tumbuh-tumbuhan, haiwan dan akhirnya manusia, Homo sapiens atau khalifah. Pada peringkat manusia, yang diberi taraf khalifah atau raja itu, yang boleh menentukan nasibnya sendiri, kita sampai kepada akal yang kreatif yang boleh membangunkan tamadun dan mengubah dunia dan alam ini. Inilah yang menyebabkan tarikh Kiamat itu tidak diketahui, kecuali oleh Tuhan. Aktiviti bebas manusia masuk ke dalam proses perubahan dunia. Perhatikan ayat-ayat ini:- 
Tuhanlah yang menurunkan kitab untuk menyampaikan kebenaran dan undang-undang. Boleh jadi Saat itu sudah hampir. [20] 
Orang ramai bertanya kepada kamu tentang Saat itu. Katakanlah, ‘Pengetahuan  tentangnya hanya pada Allah. Sepanjang yang kamu tahu, mungkin Saat itu sudah hampir.’  [21]   
Katakanlah, ‘Saya tidak tahu jika apa yang telah dijanjikan kepadamu akan  berlaku sebentar lagi, atau Tuanmu akan melambatkannya.’ [22]  
Jadi, Kiamat itu suatu metafora bagi perubahan besar dalam evolusi kehidupan manusia. Pelbagai perubahan telah berlaku dalam sistem hidup manusia dari sistem hidup dalam gua dengan memburu, sistem hidup bercucuk-tanam atau pertanian, (rendah, tengah dan tinggi) kepada sistem hidup industri sejak Revolusi Industri di Britain pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Zaman industri juga terbahagi kepada rendah, tengah dan tinggi. Peringkat industri tinggi ini sedang kita lalui sekarang. Jadi, akhirat itu dunia yang telah melalui suatu perubahan global yang besar. Proses ini memakan masa yang lama. Tiada siapa boleh meramalkan berapa lama, kerana ia suatu proses yang amat kompleks dan mengagumkan. [23]  “Harinya akan tiba apabila bumi ini akan digantikan dengan suatu bumi baru, dan langit juga, dan tiap-tiap orang akan dibawa mengadap Tuhan, Yang Esa, Yang Tertinggi.” [24]  Pada akhir proses ini sebuah dunia baru akan lahir, sebuah dunia yang adil, [25] dan manusia sendiri akan menghukum dirinya.[26]  
5    

T               Tempoh Kerasulan Nabi Muhammad
Walaupun alam Akhirat akan wujud di dunia ini juga, ia tidak akan berlaku kecuali setelah tempoh kerasulan Nabi Muhammad berakhir. Mengikut petunjuk dari Quran dan berdasarkan kaedah Kod 19, tempoh itu akan berakhir pada  1710 T.H. bersamaan dengan 2280 T.M., iaitu 277 tahun T.H. , atau 268 tahun T.M. dari sekarang (2012).
Pada masa ini misi Nabi Muhammad lengkap disempurnakan dan dengan itu berakhir. Ini bermakna kitab suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Quran, tidak diperlukan lagi sebagai petunjuk bagi manusia. Manusia memasuki sebuah dunia yang sepenuhnya adil, kerana Tuhan Maha Berkuasa mengambil-alih kuasa sepenuhnya. Maknanya, manusia telah sampai ke tahap evolusi apabila mereka sendiri boleh berlaku adil kepada diri mereka. Pada waktu ini, dunia ini menjadi syurga kepada orang mukmin – orang yang meningkat dari segi evolusi -- dan neraka kepada orang kafir, yakni orang yang merosot dari segi evolusi. [27] (Syurga dan neraka bukan tempat, tetapi keadaan mental, emosi dan kejiwaan, yang  berlaku di dunia ini juga.) 
6    

                  Kemunculan sebuah dunia yang adil
Jika kita mengingatkan bahawa manusia telah melalui pelbagai sistem dalam sejarahnya, sistem-sistem yang jahat dan sistem-sistem yang baik, termasuk kapitalisme, komunisme dan teokrasi (Barat dan Timur), kita akan lebih mudah menampak kelahiran sebuah dunia yang adil dalam masa terdekat, antara satu hinggi tiga dekad lagi. Penubuhan PBB pada 1945 itu sendiri suatu pertanda kemunculan sebuah Masyarakat Dunia. Dalam satu Sidang Khasnya di Kolombo pada 1974  PBB telah meluluskan sebuah resolusi yang bersejarah untuk melahirkan sebuah Order Ekonomi Baru. Halangan terhadap pelaksanaan resolusi ini tidak lain kecuali neo-imperialisme Inggeris-A.S., yang menguasai Majlis Keselamatan PBB, dan yang menjadi musuh semua manusia.   
7.                            Kebangkitan dari kubur
Adakah tiap-tiap seorang yang pernah hidup akan dibangkitkan dengan jasadnya dari kubur? Apabila seseorang mati, jasadnya rosak dan musnah, tetapi nyawanya (Ar. nafs) atau kesedaran kembali ke tempat asalnya (iaitu Tuhan), seperti dalam tidur. [28] Nyawa ini dengan jasadnya yang baru akan dibangkitkan dan hidup semula, sepertimana tanah yang mati dalam musim kemarau hidup semula apabila hujan  turun.  
Mengikut Quran, manusia dijadikan dari satu diri atau nyawa (nafsun wahidah) [29] Apabila seseorang mati, jasadnya menjadi bangkai dan reput, tetapi nyawanya (kadang-kadang disebut ruh) kembali kepada Tuhan. Adakah diri ini dihidupkan semula dalam generasi yang mendatang, dan, dengan itu, dia dikata dibangkitkan semula? Pengertian ini nampak sesuai dengan proses semula jagi yang berlaku kepada Bumi, seperi malam dan siang dan pergantian musim,  yang dinyatakan dalam ayat-ayat yang telah kita petik di atas.  
Quran menyatakan bahawa penciptaan dan kebangkitan manusia berlaku sebagai suatu diri atau nafs. [30]  Ini bermakana semua manusia yang pernah hidup akan dilahirkan semula di akhirat. (‘Akhirat’ bermakna dunia akan datang. Dunia akan datang dunia ini juga, atau dunia yang akan diciptakan lagi sebagai sambungan dari dunia yang ada.) Ini membawa makna tiap-tiap manusia yang mati akan dilahrikan semula dalam generasi-generasi mendatang, dan, dengan itu, menjadikan manusia kolektif  hidup kekal selagi Alam Raya in ada.    
Jika kita tafsirkan kebangkitan sebagai bangkit dari kubur, kita menghadapi beberapa perkara yang tidak menasabah. Pada waktu kita dikatakan bangkit dari kubur, adakah bangkit itu seperti keadaan kita mati dulu? Sesetengahnya  mati kena tembak dalam perang, atau dalam sesuatu kemalangan;  atau mati sakit tua, atau sakit tenat; sesetengahnya mati ketika bayi. Hanya sesetengah berada dalam keadaan fizikal yang biasa. Juga pada waktu itu, ramai manusia yang sedang bepergian ke sana ke mari dalam urusan kehidupan masing-masing: adakah mereka semuanya akan dimatikan dulu melalui suatu mala-petaka yang besar dan kemudian dibangkitkan dari sebuah dunia yang tiada penghuni langsung, seperti sebuah padang jarak padang  tekukur? Semua hal ini membuat kita cenderong untuk mengatakan bahawa kebangkitan itu tidak berlaku begini. Ia tidak menasabah. Kerana ini, kita harus mentafsirkan kebangkitan secara simbolik atau kiasan.  
     

                  Generasi-generasi yang dimusnahkan
Ada beberapa ayat lagi yang harus kita berikan perhatian tentang perkara ini. Mereka merujuk kepada kemusnahan total sesebuah generasi kerana penyelewengan mereka. Perhatikan:- 
Demikianlah sebuah masyarakat dari zaman dulu. Mereka bertanggungjawab terhadap apa yang mereka lakukan, dan kamu bertanggungjawab terhadap apa yang kamu lakukan. Kamu tidak akan ditanya tenatng apapun yang mereka lakukan. (2: 134)  
Banyak generasi yang telah Kami musnahkan sebelum kamu apabila mereka melampaui batasan. Rasul-rasul mereka datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang nyata, tetapi mereka enggan percaya. Demikianlah kami membalas kaum yang berdosa. (10: 13)  
Banyak generasi dulu yang telah Kami musnahkan selepas Nuh. (17: 17) 
Tidakkah Kami musnahkan generasi-generasi dulu? Kemudian Kami
jadikan yang lain selepas mereka. (77: 16-17)  
Dialah yang menjadikan kamu pewaris bumi ini. (6: 165) 
Kami membenarkan rakyat tertindas mewarisi bumi,Timur dan Barat, dan Kami merestuinya ... dan Kami musnahkan kerja-kerja Fir’aun dan kaumnya dan segala sesuatu yang mereka bangunkan. (7: 137)  
Ayat-ayat di atas boleh ditafsirkan sebagai menunjuk bahawa kehidupan manusia individu berakhir dengan generasinya. Tetapi manusia sebagai keluarga besar kemanusiaan kekal bersambung dari generasi ke generasi hingga Alam Raya musnah dan tiada lagi. [31]   
9.     Konsep evolusi
Pada tahap ini, mari kita lihat konsep evolusi dalam kehidupan. Konsep evolusi disebut dalam Quran. [32]  Ia pertma kali disebut oleh orang-orang Yunani, tetapi dikembangkan oleh orang-orang Islam yang awal. Para sarjana dan saintis Islam yang besar, seperti Jahiz (m. 868/869) Ibni Maskawaih (m. 1030), Al-Kindi (m. 873), Ibn Rushd (m. 1198), Ibn Tufayl (m. 1184), Ibn Arabi (m. 1240),  dan  Ibn Khaldun (m. 1406) semuanya menulis dan mempelopori konsep evolusi. Sebelum 1800, Teori Evolusi terkenal di Eropah sebagai Teori Penciptaan kaum Muhammad dan diterangkan dalam kebanyakan buku perubatan dan sains Islam. Ia juga merupakan sebagian dari mata pelajaran normal di sekolah-sekolah dan universiti-universiti Islam. [33]   
Evolusi tidak harus difahami sebagai ketiadaan seorang Tuhan Pencipta. Tuhan bukan saja mencipta; Dia juga memupuk, memberi makan, membesar dan menentukan perkembangan benda-benda dari keadaan yang paling kasar kepada keadaan yang paling sempurna, menjadikan mereka meningkat dari suatu keadaan kepada suatu keadaan sehingga mereka mencapai matlamat kesempurnaan, yang boleh disifatkan sebagai Manusia-Tuhan. [34]  
Syurga dan Neraka bermula dari sekarang. Mereka bukan tempat, tetapi keadaan mental. Penceritaan tentang syurga dan neraka dalam Quran bersifat kiasan. [35] Ia mengkiaskan keadaan mental yang meningkat atau merosot dari segi evolusi. [36] Yang meningkat memasuki mental  jannah (syurga); yang merosot memasuki mental jahannam (neraka). [37]      
Akhirat pula disifatkan dalam Quran sebagai sebuah dunia yang tempohnya lama dan kekal.[38] Ia mempunyai tahap-tahapnya pula [39] yang  tidak kita ketahui, sehingga rancangan agung Tuhan tercapai, [40] dan rancangan Syaitan dipatahkan sepenuhnya. Pada waktu ini, berbilion tahun dari sekarang, Alam Raya dan segala isinya, termasuk manusia, akan kembali kepada Tuhan dan akan lenyap dari alam nyata. Yang tinggal hanya Wajah Tuhan. [41]
 
1                         Penutup 
                 Hanya dengan pemahaman yang demikian terhadap Kiamat dan Akhirat, dapat kita lihat makna dan kelogikan kehidupan manusia di dunia. Tentunya kebanyakan kita tidak berminat atau sanggup memikir dan mengakji soalan ini. Kita beriman saja kepada ayat-ayat ini. [42]  Kita korbankan kehidupan bahagia di dunia untuk mendapat  kehidupan bahagia di Akhirat melalui pengaruh ajaran mistik (Quran, 57: 27)  yang tidak diajar dalam Quran. Quran menganjurkan suatu kehidupan yang aktif, bebas, dinamik dan revolusioner (contohnya kehidupan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim), sedangkan mistisme menganjurkan pelarian dari dunia.  
  Nyatalah, dari huraian ringkas ini, jika kita mengerti matlamat kehidupan manusia,  kita tentu boleh mencapai matlamat kehidupan kita (kebahagian) dengan lebih cepat dan mudah tanpa melalui kesengsaraan yang berkepanjangan, seperti yang telah kita lalui hingga kini.  


[1] Lihat kassim Ahmad, Hadis – Jawapan kepada Pengkritik (2004), Bab 7. Di sini saya kemukakan satu kaedah tafsir yang saintifik. Lihat komen terhadap saranan saya oleh Dr. Robert D. Crane dan jawapan saya dalam laman web saya www.kassimahmad.blogspot.com
[2] Quran, 4: 103.
[3] “Tahukah kamu siapa yang membohongi agama? Inilah dia yang mengkasari anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makanan kepada orang miskin. Celakalah mereka yang sembahyang, yang tidak langsung pedulikan sembahyang mereka. Mereka hanya ingin menunjuk-nunjuk, dan mereka melarang bersedekah.” (Quran, 107: 1-7) “Salat mencegah seseorang daripada perbuatan yang keji dan jahat.” (Quran, 29: 45). Di samping itu, perkataan-perkataan Arab zikr, mengingati (2: 239) ) dan sabbah, ra’ikan, puja (20: 130)) juga digunakan dalam ertikata ‘salat’. 
[4] Quran, 39: 23. Dua jalan bermanka jalan yang lurus dengan jalan yang menyeleweng.
[5] “Mengapakah mereka tidak mengkaji Quran dengan teliti? Jika ia selain daripadaTuhan, mereka akan mendapati di dalamnya banyak kontradiksi.” (Quran, 4: 82). 
[6] Lihat Maurice Buccaille, Quran, Bible and Science,  (tiada tarikh).
[7] Lihat khasnya Muhammad Asad, The Meaning of the Quran (1980), Maulana Muhammad Ali, The Holy Quran, (edisi ke-4, 1951) dan  Mirza Tahir Ahmad, The Holy Quran (edisi pertama, 1988).  
[8] Quran, 59: 21.
[9] Quran, 19: 88-92.
[10] “Tuanmu Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam masa enam hari dan kemudian bertakhta di atas ‘arasy.” (Quran, 7: 54)  
[11] Mengikut perkiraan ahli-ahli sains, umur alam raya 20 bilion tahun, tatasuria 10 bilion tahun, bumi antara 5-6 bilion tahun, hayat yang paling awal 3-4 bilion tahun, tumbuh-tumbuhan 400 juta tahun, mamalia 100 juta tahun, primat 4 juta tahun, dan manusia 1 juta tahun. Alam Raya akan bertahan selama 100 bilion tahun lagi. (Lihat J.D. Bernal, The Origin of Life (1967) dan Frank Tipler, The Physics of Immortality (1994). 
[12] “Kata-Nya, ‘Di sana kamu akan hidup, di sana kamu akan mati, dan dari sana kamu akan dibangkitkan.’ ” (Quran, 7: 25) 
[13] “Kamu mahukan barang-barang rapuh dunia, sedangkan Tuhan menganjurkan akhirat.” (Quran, 8: 67)
[14] Quran, 2: 201.
[15] Quran, 30: 19. Lihat juga Quran, 30: 50; 50: 9-11; 21: 104; 35: 9. 
[16] Quran, 29: 19-20. Lihat juga Quran, 2: 28; 10: 4; 14: 48; 21: 104.
[17] Quran, 25: 47.
[18] Quran, 39: 42.
[19] “ … supaya Kami menukar keadaan kamu dan membuat kamu berkembang menjadi apa yang kamu tidak tahu.” (Quran, 56: 61). “Pasti Dia telah menciptakan kamu melalui pelbagai peringkat.” (Quran, 71: 14)  Perkembangan idea saintifik tentang evolusi bermula dengan Jahiz (mati 868-9) Dialah yang mula-mula memerhatikan perubahan-perubahan dalam kehidupan burung kerana migrasi. Kemudian Ibni Maskwaih (mati 1030), seorang yang semasa dengan Al-Beruni, merumuskan idea-idea ini menjadi berbentuk teori yang lebih mantap serta memasukkannya ke dalam karyanya, Al-Fauz-ul-Asghar. (Lihat Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Though in Islam, hal. 133-34.)  Tafsiran bahawa Akhirat itu merujuk kepada kehidupan di dunia yang akan datang dibayangkan oleh ayat 3, Surah 93, yang berbunyi: “Dan masa depan   lebih baik bagi kamu daripada masa awal.” [20] Quran, 42: 17.
[21] Quran, 33: 63.
[22] Quran, 72: 25.
[23] “Mereka bertanya kepadamu mengenai Kiamat bilakah ia akan berlaku. Katakanlah, ‘Pengetahuan mengenainya di sisi Tuhan semata-mata.  Tiada siapa, kecuali Dia, yang akan menzahirkannya pada waktunya. Berat sungguh kejadian itu di langit dan di bumi. Tiada ia datang kepada kamu kecuali dengan tiba-tiba.” (Quran, 7: 187)
[24] Quran, 14: 48.
[25] “Paha hari itu, tiap-tiap orang akan mendapat apa yang diusahakannya. Tiada kezaliman pada hari itu.” (Quran, 40: 17)
[26] “Telah Kami rakamkan nasib tiap-tiap seorang, ditambat pada lehernya. Pada Hari Kiamat Kami akan keluarkan rakaman itu terdedah kepadanya. ‘Bacalah buku kamu. Diri kamu sendiri cukup sebagai penghisab terhadapmu.’” (Quran, 17: 13-14) 
[27] “Nafs dan Dia yang menciptakannya. Kemudian Dia menunjukkan apa yang jahat dan apa yang baik. Berjayalah dia yang meningkatkannya. Gagallah dia yang memerosotkannya.” (Quran, 91: 7-10) “Tidakkah telah Kami tunjuk kepadanya kedua-dua jalan? Dia patut pilih jalan yang sukar. Apakah jalan yang sukar? Membebaskan hamba-abdi. Memberi makan kepada anak-anak yang yatim yang bersaudara pada waktu yang susah, atau kepada si miskin yang memerlukan. Dan menjadi seorang mukmin yang menyeru satu sama lain supaya tekun dan sabar, dan menyeru satu sama lain supaya menjadi pemurah.” (Quran, 90: 10-17)
[28] Quran, 39: 42.
[29] “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuanmu, Yang menjadikan kamu dari suatu diri, dan menjadikan pasangannya dari diri itu dan kemudian menebarkan dari kedua itu ramai lelaki dan perempuan.” (Quran, 4: 1)
[30] “Penciptaan dan kebangkitan kamu semua sama seperti suatu nafs. Tuhan Pendengar, Pelihat” (Quran, 31: 28)
[31] “Semuanya musnah, kecuai Wajah-Nya.” (Quran, 28: 88)
[32] “Supaya Kami mengubah keadaan kamu dan menjadikan kamu tumbuh kepada sesuatu yang kamu tidak tahu.” (Quran, 6: 61) “Dan Allah telah menyebabkan kamu tumbuh dari bumi sebagai suatu tumbuhan. Kemudian Dia mengembalikan kamu kepadanya, kemudian Dia akan mengeluarkan kamu sebagai suatu tumbuhan baru.” (Quran, 71: 17-18) “Supaya kamu pasti akan meningkat dari suatu keadaan kepada suatu keadaan.” (Quran, 84: 9)
[33] Lihat T. O. Shanavas, Creation and/or Evolution (2005)
[34] Quran merujuk kepada hakikat ini dalam banyak ayat, seperti ayat para malaikat sujud kepada Adam (simbol kepada manusia), ayat Tuhan ada dalam diri manusia  apabila Dia meniup secebis ruh-Nya ke dalam diri manusia (15: 29); dan ayat Tuhan yang  melakukan perbuatan orang mukmin dalam Perang Badar (8: 17).
[35] “Kamu tidak boleh membayangkan keseronokan dan kebahagiaan yang menanti kamu sebagai balasan kepada kerja-kerja kamu.” (Quran, 32: 17) “Kiasan Syurga , yang telah dijanjikan bagi mereka yang bertakwa …” (Quran, 13: 35)
[36] “Berjayalah ia yang meningkatkannya, dan gagallah ia yang mengabaikannya.” (Quran, 91: 9-10)
[37] Lihat Arnold Yasin Mol, Quranic Cosmology – A Modern Introduction, hlm. 24, nota 34 dan 35.
[38] Penghuni Akhirat terdiri dari dua golongan, penghuni syurga dan penghuni neraka. Penghuni syurga tinggal di sana selama-lamanya selagi langit dan bumi bertahan. (Lihat Quran, 11: 108) Demikian juga penghuni neraka, tetapi akhirnya mereka juga akan diselamatkan. (Lihat Quran 11: 107 dan Maulana Muhammad Ali, The Holy Quran, nota 1201.
[39] Lihat Quran, 39: 20 dan 66: 8.
[40] Rancangan agung Tuhan bagi manusia supaya mereka mencapai kesempurnaan. (6: 162-63) Matlamat ini dinyatakan berbagai-bagai, iaitu (a) menegakkan kebenaran (21: 16-18), (b) mencapai kebahagian (2: 257; 9: 111), (c) mencapai kebaikan (67: 2; 2: 201); dan (d) mencapai keadilan (57:25)
[41] “Semuanya musnah, kecuali Wajah-Nya.” (Quran, 28: 88) “Tuhan tidak menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu di anataranya, kecuali dengan tujuan tertentu dan tempoh tertentu.” (Quran, 30: 8)
[42] “Mereka berkata, ‘Kami beriman kepada semua ini – semuanya datang dari Tuan kami.’” (Quran, 3: 7)
(SELESAI)

7 comments:

Anonymous said...

Huraian Pak Kassim masih tidak menjernihkan secara saintifik apa dia itu kiamat, tiada pemerihalan terperinci keadaan dan ciri-ciri kiamat, prakiamat atau pasca kiamat mahupun apa dia senario kiamat sebenarnya melainkan "Allah itu maha ketahui', 'Allah maha pengapun';pengisahan masih mengguna pelbagai ayat terdapat di banyak surah yang dikira boleh mendukung pengertian akhirat kerana ayat Quran mengguna kiasan dan metafora bukannya saintifik, walhasil kisah kiamat masih kabur.
Dari sudut sains bumi bersama planet-planet lain dalam kawalannya akan lebur bersama semua kehidupannya termasuk bani manusia dalam tempoh 4-4.5 bilion tahun lagi apabila sang suria meletup menjadi objek kerdil kerana bahan makannanya habis. Sistem suria tidak lagi wujud tetapi berbilion-bilion galaksi bersama planet-planetnya mungkin tidak lebur lagi. Jika ada kehidupan mirip manusia di salah satu berbilion planet di dalam sistem galaksi yang berindukkan matahari masing-masing mereka pun kena tunggu berbilion tahun untuk induk matahari mereka tamat hayat dan melalui proses sama iaitu lebur kerana bertebrak dengan objek lain di alam maya galaksi itu.Maka kena tunggu berbilion tahun lagi untuk semua kehidupan manusia di alam sejagat bagi semua berkumpul di sebuah padang untuk diberi perhitungan sebenarnya.

Kassim Ahmad said...

1. Seperti yang sudah saya akatakan dulu, bantahan anda umum.
2. Kiamata ertinya bangkit dari hidup pertama untuk masuk ke alam akhirat.
3. Akhirat itu di dunia ini juga, selepas tamat tempoh kerasulan Muhammad.
4. Akhirat itu satu peringkat lagi dalam evolusi alam dan manusia.
5. Alam Raya dengan manusia akan musnah sama sekali berbiliaon tahun lagi dari sekarang setelah tenaga di dalamnya habis.
Pada waktu itu hanya Tuhan Yang Esa yang ada.
6. Semua fakta ini telah diberi dalam Quran, dan telah saya catat dalam esei itu. Bagaiman anda baca tetapi tidak nampak?

Faizal said...

Ayat 21, dalam Surah Al-Kahfi sudah jelas tentang perumpamaan Hari Yang Akan dihidupkan Kembali makhluk (manusia) yang dimatikan.

"Dan demikian Kami mempertemukan (manusia) dengan mereka, agar manusia itu mengetahui, bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka"

Cukup dengan ayat itu, orang Islam sudah yakin dengan kebenaran Hari Akhirat. Dan saya berkeyakinan bahawa pandangan Dr. ini salah.

Kassim Ahmad said...

1. Perbezaan pendapat itu lumrah.
2. Seperti kata Mat Salleh, let us agree to disagree.

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

1 jer yg aku nak kata.bahawa admin page ni 100% sesat!

Anonymous said...

Maaf saya tertarik dengan tulisan ini dan baru sahaja menjumpai artikel ini walaupun telah lama ditulis oleh Dr Kassim. Saya berminat untuk mendengar ulasan lanjut Pak Kassim atas perkara ini:

Bagaimana fahaman asas tentang Kiamat dan Akhirat sedia ada dalam masyarakat kita bercanggah dengan peruntukan yang ada dalam Al-Quran.

Seperti kita semua sedia maklum, fahaman asasnya ialah manusia dan seluruh alam raya akan mati dimusnahkan oleh Tuhan dan umat manusia keseluruhan akan dibangkitkan semula di Padang Mahsyar. Setelah proses pengadilan di Padang Mahsyar, manusia akan dimasukkan ke dalam syurga atau neraka dan meneruskan kehidupan di alam Akhirat itu secara abadi.

Oleh kerana pandangan Dr adalah sesuatu perkara yang baru pada masyarakat, hanya satu sahaja cara untuk memudahkan masyarakat menerima dan mengkaji pandangan ini iaitu dengan Dr membuka falasi yang ada dalam fahaman masyarakat sekarang

Sekian. TK